Реферат «Оцінка інвестиційної привабливості України для закордонних інвесторів», 2010 рік

З предмету Інше · додано 10.04.2012 07:29 · від Олександра · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1.Класифікація чинників інвестиційної привабливості України 2.Методологія дослідження інвестиційної привабливості економіки 3. Аналіз інвестиційної привабливості України на сучасному етапі 4. Рекомендації щодо проведення державної політики у напрямі сприяння залученню інвестицій в економіку України Висновки Список використаних джерел

Висновок

Залучення інвестицій було і залишається ключовим питанням розвитку економіки країни. Конкретизація інвестиційної спрямованості регіонального розвитку повинна спиратися передусім на розробку концепції або програми залучення інвестицій в економіку регіону (міста) з чітким визначенням коротко- та довготермінових цілей реалізації базової програми інвестування, характеристики погнозних напрямків і обсягів залучення інвестицій, а також визначення форм освоєння інвестиційних надходжень.

Інвестиційна привабливість країни – це позиція та імідж країни у світо-вому інвестиційному русі капіталів порівняно з іншими країнами-реципієнтами прямих іноземних інвестицій, які залежать від рівня інвестиційного потенціалу та інвестиційних ризиків окремих її економічних і територіальних складових, тобто динаміки інвестиційного клімату країни.

Інвестиційну привабливість з позиції іноземного інвестора слід розглядати як комплексну і багаторівневу систему, яка включає різні напрями привабливості та різні рівні. У більшості випадків інвесторів цікавлять усі напрями і рівні інвестиційних переваг у дедуктивному пізнанні цього процесу ( від загального до конкретного). Тому очевидно, що інвестиційна привабливість має агрегований характер: нижчий рівень привабливості є складовою вищого рівня, а відтак вони взаємопов’язані. Така інвестиційна привабливість дозволяє іноземному інвестору комплексно оцінити переваги конкретного об’єкта інвестування та прийняти правильне рішення.

Забезпечення високої інвестиційної привабливості в Україні залишається питанням стратегічної важливості, від реалізації якого залежить динаміка соціально-економічного розвитку й можливість модернізації на цій основі національної економіки.

За останні роки спостерігається щорічний приріст іноземного капіталу, але спад економіки наприкінці 2008 року призвів до спаду темпу приросту інвестицій, що пояснюється впливом світової фінансово-економічної кризи на рух капіталу.

Для покращення інвестиційної привабливості України необхідно:

- зменшувати право податкових органів діяти за власним баченням;

- зменшувати вартість та обтяжливість податкового адміністрування, спрощувати нарахування та сплату податків

- сприяти зняттю жорсткого протистояння між незалежним бізнесом та податковими органами, декриміналізації податкових відносин, при збереженні можливості та стимулів карати злісних порушників

- зменшувати загальне податкове навантаження (поступово), передусім на робочу силу та нові інвестиції, малі та швидко зростаючі підприємства.

Також, потрібно переносити податковий тягар з доходів та прибутків на джерела ренти (природні ресурси, успадковані основні фонди), та потенційні джерела доходів – з метою їх найефективнішого використання та оподаткування (концесії, податок на активи).

Коментар модератора

19 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?