Курсова робота «Створення бізнес плану», 2010 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 08.04.2012 20:50 · від Moko_Sati · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.2стр. І. Сутність і призначення бізнес плану.5стр. ІІ. Зміст і загальна методологія розробки бізнес плану.18стр. ІІІ. Особливості розробки бізнес планів.24стр Висновки.37стр. Список літератури.39стр.

Висновок

У ході написання даної курсової роботи ми докладно вивчили, що ж таке бізнес-план, як він формується, від чого залежить, особливості його написання і яке його значення в економічній науці..

Розглянувши дану тему, я зрозуміла, що бізнес-план — це письмовий документ, у якому викладено сутність підприємницької ідеї, шляхи й засоби її реалізації та охарактеризовано ринкові, виробничі, організаційні та фінансові аспекти* майбутнього бізнесу, а також особливості управління ним. А також, що складання бізнес-плану є необхідною умовою в підприємницькій діяльності.

У курсовій досліджується сутність бізнес-плану підприємства. В ньому формулюються перспективи та поточні цілі реалізації ідеї, оцінюються сильні й слабкі сторони бізнесу, наводяться результати аналізу ринку та його особливостей, викладаються подробиці функціонування підприємства за цих умов, визначаються обсяги фінансових і матеріальних ресурсів для реалізації проекту.

Бізнес-план дає можливість визначити життєздатність фірми за умов конкуренції, прогнозує процеси розвитку виробництва, конкретизує шляхи досягнення мети і подолання перешкод, є чинником, що стимулює інтереси потенційних інвесторів у їхніх пошуках вкладання коштів у розвиток виробництва, надає можливість оцінити життєздатність підприємства в умовах конкуренції, дає орієнтири для першочергової діяльності.

Ми зясували основні методи розробки бізнес-плану це: лінійне програмування, метод теорії ймовірностей, метод мережевого планування, метод ділових ігор, РВА, метод експертних оцінок та інші методичні прийоми.

Я дізналася, що у ринковій системі господарювання бізнес-план виконує дві найважливіші функції: зовнішню та внутрішню. Бізнес-плани можна класифікувати за певними ознаками: за сферою бізнесу; за масштабами бізнесу; за характеристиками продукту бізнесу.

У роботі визначається зміст та особливості розробки бізнес-плану. Хочу відзначити, що під час виконання роботи, я з`ясувала, що у процесі розробки бізнес-плану виділяють три стадії: початкову, підготовчу, основну. У структурі бізнес-плану, як правило, виділяють такі складові: титульний аркуш; зміст бізнес-плану; резюме; галузь, фірма та її продукція (послуги); дослідження ринку; маркетинг-план; виробничий план; організаційний план; оцінка ризиків; фінансовий план; додатки.

Ключовим розділом бізнес-плану є фінансовий план. Головна мета фінансового плану — узагальнити основні положення всіх попередніх розділів бізнес-плану, зводячи їх в одне ціле у вартісній формі, та обґрунтувати доцільність реалізації даного "підприємницького проекту з економічного погляду.

Під час формування бізнес-плану особливу увагу необхідно приділити мові й стилю. З одного боку, це серйозний аналітичний документ, а з іншого боку - засіб реклами. Під час складання бізнес-плану необхідно пам'ятати, що інформація в ньому повинна бути повною, чіткою і у той же час короткою. Бізнес-план повинен бути лаконічним і легко читатися, бути зрозумілим, без граматичних помилок і відображати перспективи виходу на великий та прибутковий ринок. Текст може бути проілюстрований графічним матеріалом і діаграмами.

Отже, бізнес-план є складним за структурою документом. Його параграфи і розділи повинні охоплювати всі аспекті майбутньої діяльності. Бізнес-план повинен створювати враження точності і надійності, бути професійним і реалістичним.

Практика свідчить, що на сучасному етапі розвитку підприємництва в Україні бізнес-план більш за все потрібен підприємцям, які сподіваються залучити іноземні інвестиції, оскільки більшість іноземних інвесторів віддають перевагу традиційній схемі надання коштів, вирішальним моментом якої виступає розгляд бізнес-плану.

В роботі ми виділели також основні цілі бізнес-плану.Бізнес-планування допомагає підприємцю:

- визначити ступінь життєздатності та майбутньої стійкості підприємства, зменшити ступінь ризику підприємницької діяльності;

- конкретизувати перспективи бізнесу у вигляді системи кількісних і якісних показників розвитку;

- привернути увагу, зацікавити, забезпечити підтримку з боку потенційних інвесторів фірми;

- отримати досвід планування, що розвиває перспективний погляд на свою компанію та її робоче середовище.

При пошуках партнерів, інвесторів і кредиторів добре виконаний та оформлений бізнес-план є найкращою візитною карткою підприємця: стає можливою стандартизацією процесу ознайомлення з підприємством, що дає змогу зекономити час і впорядкувати контакти.,тому питанню розробки бізнес-плану потріб-но приділити особливу увагу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?