Курсова робота «Удосконалення організації виробництва як фактор підвищення ефективності діяльності підприємства», 2011 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 07.04.2012 18:47 · від zaba6 · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ і. Теоретичні основи дослідження організації виробництва 5 1.1. Сутність та принципи організації виробництва 5 1.2. Складові організації виробництва та їх характеристика 10 1.3. Організація виробництва в просторі та часі 14 Розділ іі. Економіко-організаційний аналіз організації виробництва корпорації «рошен» 18 2.1. Характеристика основних фінансово-економічних показників діяльності корпорації «Рошен» 18 2.2. Аналіз виробничого процесу корпорації «Рошен» 22 2.3. Оцінка ефективності діяльності корпорації «Рошен» 26 Розділ ііі. Напрямки вдосконалення організації виробництва на корпорації «рошен» 30 Висновки 35 Список використаних джерел 37 Додатки 39

Висновок

У курсовій роботі здійснено теоретичне узагальнення особливостей організації виробництва на підприємствах, а також досліджено вплив організації виробництва на ефективність діяльності компанії.

Можна зробити наступні висновки:

1. Організація виробництва — це комплекс заходів, спрямованих на раціональне поєднання процесів праці з речовинними елементами виробництва в просторі й часі з метою підвищення ефективності виробництва, тобто досягнення поставлених завдань у найкоротший строк за найкращого використання виробничих ресурсів.

2. Основна мета організації виробництва - забезпечити високу економічну і соціальну ефективність функціонування підприємства.

3. Раціональна організація виробництва полягає в тому, щоб інтегрувати всю сукупність різнорідних компонентів, що реалізують процес виробництва, у цілісну і високоефективну виробничу систему.

4. Організація виробництва охоплює всі складові виробничої системи та включає: організацію праці, організацію виробничих процесів у часі та просторі, організацію потокових методів виробництва, організацію автоматичного і гнучкого автоматизованого виробництва, організацію технічного контролю якості продукції та інші.

5. Просторова організація виробничого процесу передбачає розміщення робочих місць і їхніх груп на території підприємства та забезпечення пересування предметів праці по операціях за найкоротшими маршрутами. Поєднання цих двох аспектів побудови виробничого процесу здійснюється застосуванням відповідного методу організації виробництва.

6. Організація виробничого процесу в часі характеризується способами поєднання операцій технологічного процесу, структурою та тривалістю виробничого циклу. Виробничий цикл — це інтервал від початку до закінчення процесу виготовлення продукції, тобто час, протягом якого запущені у виробництво предмети праці перетворюються на готову продукцію.

7. Міжнародна Кондитерська Корпорація «Рошен» – один з найбільших європейських виробників кондитерських виробів. «Рошен» виробляє до 200 видів високоякісних кондитерських виробів. Загальний обсяг виробництва продукції досягає 410 тисяч тон на рік.

8. Виробництво кондитерських виробів належить до масового типу, оскільки випускається майже однорідна продукція великими обсягами. Хоча асортимент продукції значний, але процес виробництва сильно стандартизований. Для кожного виду кондитерських виробів застосовується певно виробнича лінія, щоб забезпечити безперервність випуску продукції.

9. Продукція виробляється в три зміни по вісім годин, що забезпечує безперервність виробничого процесу. Також робітникам надається 45 хвилинна перерва протягом зміни. Даний графік роботи персоналу забезпечує безперервність робочого циклу, мінімізує витрати на простій основних засобів та максимізує обсяг випуску продукції корпорацією.

10. Отже, здійснивши аналіз фінансово-економічних показників «Рошен», можна стверджувати що дане підприємство є прибутковим та рентабельним і має стабільні показники та перспективи для подальшого розвитку та модернізації, але провівши аналіз показників ділової активності, показники фінансової стійкості та ділової активності не оптимальні.

11. В сучасних умовах господарювання розробка ефективного

управління оборотними активами, власним капіталом підприємства та дебіторською заборгованістю є одним із ключових завдань у вирішенні задач підприємства з позиції забезпечення належного рівня фінансової безпеки та досягнення позитивних результатів в фінансовому оздоровленні. Це дозволить протистояти дестабілізуючим факторам та операційним ризикам, адекватно реагувати на зміни зовнішнього та внутрішнього середовища.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення