Курсова робота «Характер інфляції в Україні та особливості її регулювання», 2011 рік

З предмету Економіка · додано 07.04.2012 18:17 · від armagedon · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ і. Теоретичні основи дослідження інфляції 5 1.1. Еволюція економічних поглядів на сутність та значення інфляції 5 1.2. Передумови, види та наслідки інфляції 9 Розділ іі. Принципи державної антиінфляційної політики. 14 2.1. Осоливості формування ринку грошей в Україні 14 2.2. Принципи грошово-кредитного регулювання економіки (міжнародний досвід) 19 Розділ ііі. Шляхи підвищення антиінфляційного регулювання економікою 23 3.1. Особливості інфляції в Україні 2010-2011 років 23 3.2. Заходи боротьби з інфляцією в Україні у 2010 році 28 Висновки 33 Список використаних джерел 35 Додатки 39

Висновок

У курсовій роботі здійснено теоретичне узагальнення визначення передумов, причин та наслідків інфляції, а також досліджено інфляційні проблеми в Україні. Можна зробити наступні висновки:

1. Інфляція — надзвичайно складне соціально-економічне явище, що виявляється в тривалому і швидкому знеціненні грошей внаслідок надмірного зростання їх маси в обороті.

2. Історія економіки нараховує досить велику кількість різних економічних шкіл і течій, представники яких розробляли свої погляди на проблему інфляції. Найбільший вклад щодо проблеми здійснення антиінфляційного регулювання зробили Кейнсіанці, Монетаристи та Марксисти, які визнавали необхідність державних заходів для регулювання рівня інфляції.

3. Причин інфляції можна поділити на монетарні причини і витратні причини. Монетарні причини пов'язані з обсягом грошової маси в обігу, швидкістю обігу грошей та зростанням рівня цін. Витратні причини пов'язані зі диспропорціями розвитку промисловості, відсутності конкурентного середовища на ринку та монополізмом.

4. При використанні різних підстав для класифікації можна виділити кілька видів інфляції. Та, на нашу думку, основними є поділ за причинами, що викликають інфляцію, за темпами зростання цін та за здатністю держави регулювати темпи інфляції.

5. Інфляція має як позитивні, так і негативні наслідки. Повзуча інфляція може бути інструментом стимулювання економічного зростання, сприяючи пожвавленню кон'юнктури, підвищення цін і норми прибутку. Але вихід інфляції з-під контролю має ряд негативних наслідків: зниження обсягів виробництва і скорочення зайнятості, падіння життєвого рівня населення, збільшення розриву у доходах різних груп, тонізація економіки та інше.

6. Проблема гострої інфляції в період ринкової трансформації не оминула й нашу державу. Можна виділити три етапи формування ринку грошей в Україні. На першому спостерігається високий рівень інфляції, скорочення доходів населення. Тому НБУ застосовує стримуючу монетарну політаку. На другому етапі відбувається скорочення темпів інфляції, зростання реального ВВП, тому НБУ переходить до стимулюючої монетарної політики. Третій етап пов`язаний з світовою фінансовою кризою. Він характеризується імпортованою інфляцією, зростанням обсягу грошової маси в обігу. На даному етапі НБУ для стримування цін намагається обмежити обсяги кредитування.

7. У наш час для боротьби з інфляцією застосовують грошово-кредитне регулювання, що невід'ємною складовою макроекономічної політики переважної більшості країн. Вибір конкретних важелів впливу на базові показники грошового ринку, а також напрямів і способів їх використання зумовлений особливостями національного ринку.

8. Особливості грошово-кредитного регулювання у США зумовлені розвиненістю ринку. Також влада майже не втручається в процес регулювання економіки. Основним суб'єктом, який здійснює грошово-кредитне регулювання у США, є Федеральна резервна система.

9. В 2010-2011 роках в Україні простерігається тривала тенденція до зниження інфляції. Поліпшення зовнішньої кон`юктури на товарних ринках та активізація внутрішнього попиту сприяли збільшенню індексу цін виробників.

10. В Україні у 2011 році доцільним буде доцільно використовувати інфляційне таргетування. За його допомогою можна швидко знизити рівень інфляції. При цьому політика НБУ буде більш гнучкою для рішення макроекономічних проблем, ніж просте втримання валютного курсу на стабільній величині.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення