Дипломна робота «Організація інформаційного забезпечення логістичної діяльності», 2010 рік

З предмету Логістика · додано 04.04.2012 16:31 · від Даша · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретичні основи інформаційного забезпечення складської діяльності підприємства 1.1. Сутність складської логістики 1.2. Інформаційне забезпечення діяльності на складі 1.3. Висновки до розділу 1 Розділ 2. Організаційно-економічний аналіз ТОВ «Максан» 2.1. Загальна характеристика підприємства 2.2. Характеристика виробничо-господарської діяльності 2.3. Аналіз логістичних процесів складської діяльності на підприємстві 2.4. Висновок до розділу 2 Розділ 3. Шляхи удосконалення логістичних процесів складської діяльності ТОВ «Максан» 3.1. Підвищення ефективності використання складського простору 3.2. Удосконалення інформаційного забезпечення складської діяльності 3.3. Оцінка економічної ефективності удосконалення інформаційного забезпечення складської діяльності 3.4. Висновки до розділу 3 Висновки Список використаних джерел

Висновок

У дипломній роботі здійснено науково-теоретичне обґрунтування, проведено оцінку та запропоновано можливі шляхи удосконалення складської логістики в Україні, а зокрема на прикладі ТОВ «МАКСАН».

В узагальненому вигляді за результатами дослідження сформульовано низку висновків, які відображають вирішення завдань роботи відповідно до поставленої мети.

Одним з сучасних засобів досягнення високих результатів на підприємстві служить використання логістичного підходу до управління компанією або фірмою. Логістика – це процес планування, реалізації і контролю технологічно і економічно ефективних операцій накопичення, зберігання, транспортування і передачі сировини, напівфабрикатів, готової продукції і відповідної інформації від місця виробництва до місця вжитку з метою максимального задоволення вимог споживача. предметом логістичного управління є переміщувані матеріальні і інформаційні потоки і управління запасами продукції. Переміщення будь-яких матеріальних потоків неможливе без концентрації в певних місцях необхідних запасів, для зберігання яких призначені об'єкти інфраструктури, що називаються складами.

Сучасний крупний склад – це складна технічна споруда, яка складається з численних взаємозв'язаних елементів, має певну структуру і виконує ряд функцій по перетворенню матеріальних потоків, а також накопиченню, переробці і розподілу вантажів між споживачами. Склади є одним з найважливіших елементів логістичних систем. Об'єктивна необхідність в спеціально улаштованих місцях для вмісту запасів існує на всіх стадіях руху матеріального потоку, починаючи від первинного джерела сировини і кінчаючи кінцевим споживачем. Цим пояснюється наявність великої кількості видів складів, що детально розглянуто у роботі.

Основу внутрішньо-складської логістики складає технологічний процес, тобто система операцій по підготовці складу до приймання продукції, розвантаження транспортних засобів, приймання продукції, розміщення її на зберігання, організації зберігання, комплектації замовлень, підготовці до відпустки і відвантаження із складу. Від того, наскільки ефективно будуть виконані ці операції, залежить робота інших відділів компанії, рівень логістичного сервісу, що надається клієнтам, а отже, і рівень конкурентоспроможності компанії на ринку. У зв'язку з цим у роботі проаналізовані усі заходи для максимальної оптимізації технологічного процесу. Також важливими є товарні втрати, які виникають в процесі зберігання товарів на складі, підготовки їх до відвантаження і виконання інших складських операцій.

Аналіз складського господарства був проведений на прикладі ТОВ «МАКСАН». Важливою особливістю ТОВ «МАКСАН» є те, що дане підприємство надається увесь комплекс обслуговування продукції, максимально затребуваний на ринку України. На підприємстві застосовується простий спосіб управління складським господарством за допомогою карток. В даному випадку він є найбільш ефективним. Важливою особливістю даного складського приміщення є те, що у даному випадку спостерігається поєднання ділянок вступу і відпуску продукції, що дозволяє: скоротити розмір площі, необхідної для виконання операції; полегшити контроль операції розвантаження і вантаження; підвищити міру використання устаткування; гнучкіше використовувати персонал складу. Всі вимоги з приводу умов зберігання продукції і сировини на складі ТОВ «МАКСАН» виконуються.

Відносно оцінки раціональності організації складського господарства на ТОВ «МАКСАН» можна сказати про певні успіхи даної організації. При розгляді теоретичних аспектів організації складського господарства була виділена залежність останнього від декількох чинників, з яких були визначені фізичні і хімічні властивості продукції. На наш погляд, дане підприємство знайшло оптимальний метод організації складського господарства для товарного ряду з такими властивостями і невеликою асортиментною номенклатурою. ТОВ «МАКСАН» використовує всі можливі способи раціоналізації роботи складського господарства.

Проаналізувавши характеристику виробничо-господарську діяльність ТОВ «МАКСАН» можна відмітити, що підприємство розвивається і має дуже високі показники у своєму розвитку. Але на сьогоднішній час цього недостатньо, потрібно застосовувати більш новітні технології для впровадження автоматизованих систем управління складською діяльністю. Що в подальшому виведе підприємство на високий рівень, та зробить його більш конкурентоспроможним. Це призведе до більш раціонального використання складських приміщень.

Порівняльний аналіз техніко-економічних показників дозволив оцінити тенденції розвитку ТОВ «МАКСАН» і зробити висновок про загальну ефективність його діяльності, а також виділити напрямки його вдосконалення. Розглянувши розрахунок динаміки розвитку основних показників результативності діяльності підприємства загалом можна сказати про позитивну перспективу розвитку підприємства та ефективність організації складської логістики.

Відносно недоліків організації складування у ТОВ «Комплекс Дах», то важливо зазначити, що проблемою є відсутність графічної схеми складу, змодельованої в спеціальній програмі. Це є необхідністю для підтримки порядку і раціональності переміщення по складу. Крім того, важливо зробити ще одне зауваження з приводу розміщення продукції на складі. Існує можливість вживання методу Парето, яке дозволяє мінімізувати кількість пересувань за допомогою розділення всього асортименту на групи, які швидко обертаються і вимагають великої кількості переміщень, і групи, які використовують досить рідко. В даному випадку важливо для правильного розташування враховувати динаміку попиту на ту або іншу продукцію, або хоча б проаналізувати зміну темпів зростання різних видів товарної номенклатури з метою виділення груп, що найбільш потрібні, і тих, що рідко реалізуються. На підприємстві, що розглядається нами, цей принцип не враховується, хоча він міг би зробити складське господарство ще менш витратним і раціональніше організованим.

На майбутнє можна порадити ТОВ «МАКСАН» орієнтацію розвитку на механізацію і автоматизацію складських робіт, як базовий напрям вдосконалення організації робіт, пов'язаних із зберіганням матеріальних цінностей і передачею їх у виробництво. Організації буде потрібно немало засобів і часу, для того, щоб перебудується на нову систему управління складом, але це окупить себе надалі, понизивши у декілька разів витрати на зміст складського господарства.

Розглянувши і проаналізувавши організаційно-економічний аналіз ТОВ «МАКСАН», в третьму розді ми впроваджували шляху вдосконалення роботи в складському комплекі. Дивлячись на те, що компанія є досить розвинутою і користується великим попитом своїх послуг в Україні, їй необхідно переглянути складське господарство підприємства вцілому.

Було запропоновано проведення АВС та XYZ аналізів, після яких було проведено розміщення товару на «холодну», «теплу» та «гарячу» зони. Що дозволило розмістити товар на складі в відповідності його попиту.

Запровадили автоматизовано систему Корнос WMS систему, що дозволяє отримати значний приріст ефективності управління складом. На 25% зростає ефективність використання складських площ, на 35% - ефективність праці. Кількість помилок на складі і час на навчання нових співробітників зменшиться на 90%. Зменшується коефіцієнт використання підйомно-транспортного устаткування. Система Кронос : WMS також підвищує якість обслуговування контрагентів. Зростає швидкість обслуговування покупців і постачальників підприємства, у будь-який момент можна отримати інформацію про поточний стан заявки. Випадки неповної або неточної комплектації замовлення при відвантаженні стають великою рідкістю.

Після проведення ефективності впровадженої системи, ми цілком впевнилися в тому, що система працює, окупится майже за 4 роки і почне приносити великий прибуток підприємству.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?