Курсова робота «Облік вибуття виробничих запасів», 2012 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 02.04.2012 21:34 · від asaxu · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 1. Організаційна характеристика та облікова політика підприємства 6 2. Теоретичні основи обліку вибуття виробничих запасів 16 2.1. Погляди теоретиків та практиків на проблему обліку вибуття виробничих запасів 16 2.2. Нормативно-правове забезпечення обліку виробничих запасів 26 3. Облік виробничих запасів 30 3.1. Економічний зміст матеріальних оборотних активів, класифікація та завдання їх обліку 30 3.2. Організація складського господарства та облік на складах 33 3.3. Облік по каналах вибуття матеріальних запасів 38 3.4. Синтетичний та аналітичний облік вибуття виробничих заспів 43 Висновки та пропозиції 49 Список використаної літератури 51 Додатки 55

Висновок

На основі проведених досліджень обліку вибуття виробничих запасів в фермерському господарстві «Чиста Криниця» с. Кисляк необхідно сформувати наступні висновки:

1.Господарська діяльність підприємства передбачає використання значних виробничих запасів. Для того, щоб стабільно здійснювати процес виробництва продукції на підприємстві, постійно мають бути оборотні засоби в матеріальній формі. Так, підприємство повинне мати в необхідних розмірах запаси сировини і матеріалів, насіння, кормів, нафтопродуктів та інших цінностей. При їх витрачанні збільшуються витрати на виробництво, результатом якого є створення готової продукції.

2.Виробничі запаси посідають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат підприємства різних сфер діяльності і визначенні результатів господарської діяльності та при висвітленні інформації про фінансовий стан. Запаси відносять до складу оборотних активів, оскільки можуть бути перетворені на грошові кошти протягом року або одного операційного циклу.

3.Найбільш поширеними видами запасів є сировина та матеріали, незавершене виробництво, готова продукція, запаси товарів для перепродажу, компоненти готової продукції, наливні чи насипні речовини (нафта, борошно) тощо. Елементи, які включаються до складу запасів, залежать від особливостей підприємства. Машини та обладнання, що є основними засобами для одних підприємств, для підприємства, що їх виготовляє, є готовою продукцією, а для підприємства, що здійснює їх перепродаж – товаром.

3. Об’єкт дослідження фермерське господарство «Чиста Криниця» розташоване в с. Кисляк Гайсинського району Вінницької області має задовільний фінансовий стан і досить непогані фінансові результати діяльності. Облік на підприємстві ведеться за спрощеною формою з використанням звіту суб’єкта малого підприємництва.

4. Організація синтетичного обліку виробничих запасів на фермерському господарстві «Чиста криниця» здійснюється на рахунку 20 “Виробничі запаси”, до якого відкривають відповідні субрахунки.

Аналітичний облік виробничих запасів ведеться в книзі складського обліку за відповідними видами Синтетичний облік виробничих запасів ведеться в журналі ордері № 5а, сальдовій відомості та Головні книзі.

5. Виробничі запаси зі складів фермерського господарства відпускаються в виробничі підрозділи для виготовлення продукції на господарські потреби, а також на сторону для переробки залишків чи реалізації як надлишкові чи непотрібні. Відпуск виробничих запасів до виробничих підрозділів вважається внутрішнім переміщенням запасів. І здійснюється в межах попередньо встановлених лімітів з використанням лімітно-забірних карток

6. При реалізації виробничих запасів з підприємства використовують рахунок, рахунок-фактуру, накладну.

7. Для оцінки запаси при відпуску їх на виробництво, реалізацію та іншому вибутті, необхідно застосувати один із методів, зазначених в пункті 16 П(С)БО 9: метод ідентифікації, метод середньої вартості, метод ФІФО метод нормативних витрат, метод ціни продажу.

Напрямком удосконалення обліку виробничих запасів є запровадження автоматизованих форм обробки облікової інформації

Отже, виробничі запаси відіграють особливу роль в не лише як матеріальна основа діяльності, їхнє раціональне і економічне використання - одна з основних умов ефективної діяльності підприємства

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?