Дипломна робота «Непрямі податки і вдосконалення механізму їх справляння», 2010 рік

З предмету Податки, податкова система · додано 02.04.2012 15:15 · від yuliya0609 · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Теоретико-методичні основи функціонування непрямих податків в Україні 1.1. Економічна сутність непрямих податків та їх роль у податковому регулюванні в Україні 1.2. Особливості нарахування і сплати непрямих податків 1.3. Світовий досвід у сфері непрямого оподаткування Розділ 2. Аналіз сплати непрямих податків у фінансово-господарській діяльності ВАТ «ЦГЗК» 33 2.1. Характеристика діяльності ВАТ «ЦГЗК» 2.2. Аналіз фінансового стану ВАТ «ЦГЗК» 2.3. Аналіз стану розрахунків з бюджетом 2.4. Аналіз впливу непрямих податків на фінансово-господарську діяльність ВАТ «ЦГЗК» Розділ 3. Пропозиції щодо вдосконалення непрямого оподаткування на ВАТ «ЦГЗК» 3.1. Необхідність та шляхи реформування податкового законодавства України 3.2. Можливі напрямки зниження непрямого оподаткування Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

Отже, з вище сказаного можна зробити наступні висновки.

Так, як для курсової роботи була обрана тема «Непрямі податки і вдосконалення механізму їх справляння», то визначено економічну сутність непрямих податків,особливості нарахування та сплати непрямих податків,та світовий досвід у сфері непрямого оподаткування.

Зроблено аналіз фінансової діяльності підприємства. Об’єктом дослідження було обрано ВАТ «ЦГЗК». Аналізований період – 2007-2009 рр.

Наведена характеристика підприємства показала, що головною метою підприємства є видобуток, переробка та випуск сировини для чорної металургійної промисловості – обкотишів та залізорудного концентрату.

Розглянуто основні фінансово-економічні показники діяльності підприємства, які свiдчать про стабiльнiсь його фiнансового стану, збiльшення робочого капiталу, пiдвищення платоспроможностi.

Аналіз показників фінансового стану ВАТ «ЦГЗК» показав, що внаслідок економічної кризи та зниження товарних цін на ринку, у 2009 році спостерігається значне погіршення фінансового стану підприємства в порівнянні з 2007-2008 рр.

Проаналізувавши всі види податків та податкових платежів, що сплачуються ВАТ «ЦГЗК» за 2007-2009 роки, то можна сказати, що особливу увагу привертає сума податку на прибуток, яка у 2007 році була на 1536544 тис. грн. менша ніж у 2008 році, але у 2009 році вона зменшилась на 1807957 тис. грн.

З’ясували, що одним із основних податків, що сплачують суб’єкти господарювання є податок на додану вартість, що має значний вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства в цілому та стан оборотного капіталу зокрема. Система нарахування та сплати податку на додану вартість передбачає оборот значних грошових ресурсів між підприємствами і є вагомим чинником тимчасового як поповнення, так і вилучення оборотних коштів суб’єктів господарювання. Тому підприємства зацікавлені за рахунок різних операцій збільшити суму податкового кредиту для мінімізації своїх зобов’язань перед держбюджетом.

Отже, податок на додану вартість має дві сфери свого функціонування – в господарському обороті між підприємствами, де обертається ПДВ в ціні товарів(послуг) кінцевого та проміжного споживання і вимагає значних обсягів грошових ресурсів для обслуговування відносин обміну, а також у державному бюджеті як різниця між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом, що розраховується за результатами обміну ПДВ між підприємствами.

Для реалізації стимулюючої функції податкової системи, її реформування, з огляду на викладене, має ґрунтуватись на засадах:

спрощення податкової системи шляхом розумного скорочення кількості податків та перенесення їх на більш прозору та зручну для платника податкову базу, скасування податків (зборів, обов’язкових платежів), витрати на адміністрування яких перевищують доходи від їхнього стягнення;

звільнення від оподаткування прибутку, який інвестується в межах України;

обґрунтованого зниження рівня податкового навантаження на суб’єктів оподаткування;

трансформації механізму "транзитного" ПДВ;

збереження економічно обґрунтованих пільг для стимулювання обмеженого кола пріоритетних галузей та видів діяльності.

З метою подолання значних диспропорцій, які вносить до бюджетно-податкових відносин наростання заборгованості з відшкодування ПДВ, можливо виділити декілька варіантів розв’язання проблеми:

проведення взаємозаліку зобов’язань із повернення ПДВ коштом податкових зобов’язань платника ПДВ;

проведення взаємозаліку зобов’язань із повернення ПДВ коштом податкових зобов’язань кредиторів платника ПДВ;

списання та реструктуризація боргу уряду з відшкодування ПДВ пропорційно до списання та реструктуризації боргу платників податків перед бюджетом.

Така методика, поряд з іншим, дозволяє уникнути залучення до подолання заборгованості додаткових грошових коштів, що блокується касовим методом виконання бюджету, а також може мати певний інфляційний ефект. Задля уникнення подальшого накопичення боргу з відшкодування ПДВ у майбутньому, необхідно, по-перше, запровадити окремий режим оподаткування для новостворених підприємств, оскільки найчастіше ухиляння від належної сплати ПДВ відбувається шляхом створення фіктивних фірм (найбільш радикальною у цьому плані виглядає позиція уряду, згідно з якою відшкодування можна відкласти в часі на 12 місяців); по-друге, необхідно розширити можливості ДПА щодо проведення документальних та камеральних перевірок (у тому числі здійснення інвентаризацій, надання прямого доступу до банківських рахунків за певних умов, а також застосування інших методів перевірок, зокрема непрямих) щодо претендентів на відшкодування; по-третє, слід відмовитись від використання векселів для відстрочення сплати зобов’язань з ПДВ, оскільки цей процес досить складно адмініструвати (крім того, ця практика, яку застосовують тільки в Україні, не узгоджується з Шостою директивою Європейського союзу).

Податок на додану вартість, попри неоднозначне до нього ставлення з боку як платників податків, так і тих, хто визначає податкову політику, — найбільш раціональний із усіх відомих на сьогодні. Тільки цей податок — якщо стягувати його не з "подій", як це робиться за нині чинними податковими законами, а нараховувати на ту частину вартості товару, що дійсно є доданою, — не лише забезпечить 100-відсоткове виконання бюджету в частині податкових надходжень, а й дозволить контролювати динаміку ВВП.

Як видно з матеріалів курсової роботи, на сьогоднішній день законодавство з непрямих податків надто розгалужене, складне та важке для сприймання. На один законодавчий акт приймається багато нормативних документів, що ускладнюють його сприйняття. Найчастіше такі нормативні документи не завжди враховують специфіку українських підприємств, які для отримання надприбутку вишукують різноманітні схеми ухилення від оподаткування. Наявність таких схем і є основною причиною появи та збільшення заборгованості з ПДВ та акцизного збору.

Але зараз, після прийняття Податкового Кодексу, країна зможе подолати існуючі проблеми в оподаткуванні.

Коментар модератора

70 сторінок

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення