Реферат «Функції держави, їх вплив на склад і структуру видатків бюджету», 2011 рік

З предмету Фінанси · додано 31.03.2012 20:14 · від Julishka · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 3 Розділ 1. Економічний зміст видатків бюджетів в Україні, їх склад, структура і класифікація: 1.1. Сутність видатків бюджету. 4 1.2. Класифікація видатків за їх функціональним призначенням. 6 Розділ 2. Аналіз структури видатків Державного Бюджету України у 2008-2010 роках: 2.1. Видатки бюджету на загальнодержавні функції. 9 2.2. Фінансування національної оборони. 10 2.3. Видатки бюджету на правоохоронну діяльність, судову владу та забезпечення безпеки держави. 11 2.4. Видатки бюджету на розвиток економіки. 13 2.5. Фінансування розвитку освіти і науки. 14 2.6. Видатки на соціальний захист і соціальне забезпечення населення. 15 Розділ 3. Федеративний бюджет Росії та його порівняння із Державним бюджетом України. 17 Розділ 4. Пропозиції щодо покращення ефективності видаткової частини державного бюджету України. 19 Висновки. 21 Список літератури. 23 Додатки. 24

Висновок

Видатки бюджету обумовлюються насамперед їхнім суспільним призначенням, адже саме такий їх розріз найповніше відбиває сутність і призначення бюджету. Економічну функцію держави забезпечують видатки на економічну діяльність та науку, соціальну — видатки на соціальний захист населення, соціальне забезпечення та соціальну сферу, оборонну — на оборону, управлінську — на утримання управлінських структур (органи державної влади й управління, судові структури і прокуратура, правоохоронні органи і служба безпеки, митна і податкова служби) та на міжнародну діяльність.

У цілому система видатків бюджету повинна забезпечувати надійне функціонування держави і сприяти економічному зростанню, що досягається за рахунок раціональної структури видатків.

При цьому незадовільний стан виконання бюджету негативно впливає на економічні процеси в цілому. Невиконання бюджетних зобов'язань приводить до виникнення нових неплатежів, підриваючи тим самим основи ринкового механізму.

Віддаючи належне напрацюванням вітчизняних та зарубіжних фахівців, здійсненим у галузі теорії та практики функціонування системи видатків в Україні, слід зауважити, що до цього часу багато проблем не знайшли свого остаточного вирішення, досі існує необхідність підвищення рівня бюджетного планування та удосконалення механізму розподілу видатків бюджету.

З метою подолання цих проблем необхідно забезпечити:

- визначення першочергових та пріоритетних напрямів розподілу бюджетних коштів, які б відповідали цілям фінансової політики держави та не відхилялись від головного призначення бюджету – справедливого та неупередженого розподілу державних благ з метою досягнення граничного рівня добробуту для кожного члена суспільства.

- забезпечення відповідності виконання бюджету запланованим показникам та ефективності не тільки поточного і наступного, а і попереднього бюджетного контролю;

Досягнення макроекономічної стабілізації є визначальною умовою подолання кризи та відновлення економічного зростання. Основою макроекономічної стабільності повинна стати збалансованість бюджету, низький рівень інфляції, передбачуваність валютного курсу, виважена податкова та грошово-кредитна політика.

При цьому для стабілізації соціально-економічного становища України необхідно:

- виробити підходи для визначення пріоритетів у видатковій політиці (наприклад, інвестування соціальної сфери та вливання в сферу зайнятості, капітальні видатки в перспективні виробництва);

- законодавче встановити бюджетну стратегію на довгостроковий період;

- проектувати показники бюджету на трирічній період;

- встановити систему пільг для малого та середнього бізнесу, а також з метою сприяння великим підприємствам застосувати пільгове кредитування на реалізацію інноваційно-інвестиційної діяльності (наприклад, в рамках застосування інноваційних рішень для підвищення енергоефективності виробництв).

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?