Дипломна робота «Доходи державного бюджету України та джерела їх формування», 2011 рік

З предмету Фінанси · додано 31.03.2012 11:57 · від Haosmaker · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи формування державного бюджету україни 5 1.1. Економічна сутність доходів державного бюджету 5 1.2. Аналіз і систематизація наукових поглядів щодо державного бюджету 19 1.3. Класифікація доходів державного бюджету 26 1.4. Законодавче регулювання доходної частини бюджету 44 Висновки до 1-го розділу 49 Розділ 2. Характеристика державного бюджету україни на сучасному етапі 53 2.1. Аналіз доходів державного бюджету України 53 2.2. Виконання державного бюджету за доходами 75 2.3. Контроль за забезпеченням доходної частини державного бюджету 80 Висновки до 2-го розділу 93 Розділ 3. Шляхи покращення рівня забезпечення доходної частини державного бюджету 95 3.1. Закордонний досвід забезпечення доходів бюджету держави та його адаптація в Україні 95 3.2. Роль державної податкової адміністрації у наповнені державного бюджету 112 3.3. Удосконалення розрахунків за доходною частиною державного бюджету 123 Висновки до 3-го розділу 134 Висновки і пропозиції 138 Додатки 142 Список використаних джерел 150

Висновок

Проведення в роботі дослідження проблеми становлення і шляхів формування доходної бази Державного бюджету України дозволяє зробити такі основні висновки та пропозиції.

Дослідження шляхів формування доходної бази державного бюджету в період перехідної економіки дало можливість зробити висновок, що Бюджетна система України постійно удосконалюючись і розвиваючись у данний період досягла своєї завершенності як система економічно незалежної держави, але не досягла рівня економічно розвинутої країни. Як економічна категорія, бюджет відображає всю складність економічних відносин при формуванні ринкової моделі економіки, а як балансовий рахунок він суттєво впливає на здійснення фінансової політики держави, складання і використання фінансових балансів держави при постійному зростанні його контролюючої, стимулюючої і організуючої функції. В роботі досліджена система наповнення доходної частини Державного бюджету, проаналізована система показників бюджету, їх взаємозв’язок з макропоказниками економічного і соціального розвитку і перш за все, обсягу валового внутрішнього продукту, фінансових ресурсів, показників балансу доходів і витрат та їх вплив на формування доходної частини Державного бюджету. Обгрунтована об’єктивна необхідність державного регулювання і використання бюджету як його центральної ланки. Основною формою державного втручання в економічні процеси передусім є податки. Оподаткування повинно базуватися на показниках законодавчо закріпленої системи бухгалтерського і статистичного обліку, побудованого з урахуванням міжнародних вимог і стандартів.

Податкова система повинна бути стабільною. Обов’язковою умовою має стати контроль держави за використанням тих коштів, що залишаються у суб’єктів господарювання в результаті зменшення податків. У разі прийняття рішення щодо зменшення податків, необхідно вишукати неемісійні джерела поповнення випадаючих бюджетних доходів.

Сьогодні в умовах економічної кризи складно визначити траекторію розвитку бюджетної системи України, та удосконалення її доходної бази, але оптимальне вирішення проблеми повинно будуватись на основі програмно – цільового підходу. Одним із напрямів ефективного формування доходної частини бюджету є детальний аналіз виконання кожної статті протягом попередніх років та врахуванням певних об’єктивних причин відхилення від передбачених показників.

Розглянемо заходи поліпшення наповнення доходної частини бюджету:

прискорити прийняття Податкового кодексу, стратегічними напрямами якого доцільно зробити спрощення податкової системи, посилення мотивації вітчизняних виробників, формування для підприємств діючих економічних стимулів, сприятливих до сплати податків, рішуча відмова від тих податків, сплату яких важко контролювати, перехід до обкладання податками окремих об’єктів власності, нерухомості, транспортних засобів, придбання предметів розкоші, змінний дохід, на експортно-імпортні операції, включаючи вивіз капіталу, рентні платежі. Законодавчо закріпити державним і муніципальним органам вводити непередбачені законами платежі, збори, податки, внески, в тому числі до благодійних фондів. Законодавчо ввести правила, відповідно з якими обмежити величину змін у проект бюджету, які можуть вносити депутати при його проходженні в Верховній Раді України, рамками корекції статей і об’ємів постатейних видатків без збільшення їх загальних об’ємів, без зміни рівня бюджетного дефіциту, ставок податків, відрахувань та зборів до бюджету. Установити комітетам Верховної Ради України ліміти засобів на законодавчі ініціативи. Установити адміністративну відповідальність уряду та окремих його членів за невиконання закону про бюджет у частині об’ємів доходів, дотримання дефіциту і зобов’язань по його фінансуванню.

Прискорити здійснення адміністративної реформи з ціллю скорочення бюджетних витрат на утримання виконавчої влади за рахунок оптимізації структури та функцій державного апарату. У тому числі по одному з основних напрямів адміністративної реформи, а саме поступово переоцінити діяльність галузевих міністерств і відомств на виконання різного роду послуг та рекомендацій підприємствам галузі на рахункових основах та зниження за рахунок цього бюджетних затрат на їх утримання. Підготувати та прийняти законопроекти відносно скасування багаточисленних пільг, не пов’язаних із стимулюванням виробництва. Зробити чіткі критерії надавання податкових пільг та утвердити їх на законодавчому рівні. Здійснити аналіз діючого законодавства з ціллю виявлення у ньому “ вузьких міст ” які дозволяють на законних основах не сплачувати податки. Чітко визначити та закріпити за окремими міністерствами та відомствами функції відносно виконання відповідних статей доходної частини бюджету та державних позабюджетних фондів та покласти на них відповідальність за їх наповнення в затверджених розмірах. Ввести систему дотацій з державного бюджету в залежності від рівня виконання запланованих надходжень податків та зборів в зведений бюджет на території регіонів. З ціллю зменшення товарних запасів, та відповідно, заборгованості підприємств перед бюджетом, розробити та виконати комплекс заходів по стимулюванню внутрішнього попиту на продукцію українських підприємств. Випустити довгострокові облігації внутрішнього займу на суму заборгованості держави перед робітниками бюджетної сфери по заробітній платні, пенсіям, стипендіям та іншим соціальним виплатам за виключенням суми прибуткового податку громадян та їх заборгованості по комунальним послугам. Міністерствам та відомствам при координації з боку Міністерства економіки та Національного агентства по управлінню державними корпоративними правами підготувати та реалізувати програми підвищення доходів на кожному державному підприємстві, а також на тих, які мають акції держави. Розробити та законодавчо закріпити механізм випуску зобов’язань на різних рівнях виконавчої влади. Об’єктивною передумовою забезпечення оптимальної збалансованості бюджету будь – якої країни. Є його реальне наповнення, в основі якого – економічне зростання.

На сьогодні бюджетний механізм в управлінні економікою використовується неефективно. Відсутня наукова обгрунтованість структури доходів і видатків бюджету. Основними напрямами удосконалення бюджетного процесу та поповнення його доходної бази в перспективі є:

перегляд та удосконалення мережі науково-дослідних і соціально- культурних закладів, підвищення частки позабюджетних джерел фінансування;

для забезпечення збалансованості і витрат держави необхідно як найшвидше переглянути раніше прийняті програми і проекти, які не підкріплені реальними джерелами фінансування, здійснити концентрацію державних витрат насамперед на пріоритетних напрямах розвитку економіки.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?