Курсова робота «Сучасні системи і моделі мотивації ефективності праці», 2010 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 30.03.2012 23:39 · від Денис · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Теоретичні аспекти дослідження мотивації праці 1.1. Сутність та основні поняття мотиваційного процесу 1.2. Теорії мотивації 1.3. Основні методи мотивації праці 2. Механізм розробки та функціонування мотиваційного механізму 2.1. Формування системи мотивації 2.2. Побудова та впровадження мотиваційної моделі 3. Шляхи вдосконалення мотиваційного механізму на підприємствах з урахуванням зарубіжного досвіду 3.1. Аналіз та узагальнення зарубіжного досвіду мотивації праці 3.2. Аналіз мотиваційних процесів на підприємствах України та шляхи їх покращення Висновки Список використаних джерел

Висновок

Мотиваційна діяльність є однією з пріоритетних напрямів управлінської діяльності. У провідних країнах світу (Японія та США) щорічні доходи від впровадження мотиваційних систем сягають 54%. За цей час сформувалося два підходи до розуміння процесу мотивації: змістові теорії мотивації аналізують потреби людини та на їх вплив на мотивацію трудової діяльності, а процесуальні теорії досліджують, як людина розподіляє зусилля для досягнення певних цілей і як вибирає конкретний вид поведінки.

Трудову мотивацію можна визначити як усвідомлене і цілеспрямоване спонукання працівника до праці та підвищення її ефективності через вплив на його потреби, інтереси, цілі. Цей процес здійснюється завдяки впровадженню низки методів, які умовно можна згрупувати в три групи: адміністративні методи, методи соціальної та економічної мотивації, а також методи морально-психологічної мотивації.

Для того, щоб система мотивації персоналу підприємства дала відчутний позитивний ефект, при її створенні рекомендується послідовне виконання таких етапів, як формування структури персоналу компанії, декомпозиція стратегічних цілей на рівень підрозділів і окремих співробітників, а також розробка механізмів стимулювання. Організаційно-економічна основа мотиваційної моделі відображає безпосередню процедуру реалізації процесу мотивації персоналу на підприємстві з визначенням відповідальних за її впровадження осіб, їхнього статусу та функціонального призначення в організаційній структурі управління, а також фінансову сторону виконання положень стратегії мотивації.

Україна не може повністю перейняти зарубіжний досвід, де найважливі-шими трудовими цінностями є можливість займатися цікавою, творчою пра-цею, інтерес до роботи, бо на першому місці серед мотивів трудової діяльності у вітчизняних працівників все ж стоїть заробітна плата. Серед найважливіших кроків по удосконаленню процесу мотивації є прийняття нового Закону “Про акціонерні товариства” та удосконалення фінансових аспектів мотиваційно-стимулювального механізму.

Коментар модератора

32 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?