Курсова робота «Функції та технологія менеджменту», 2010 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 30.03.2012 19:17 · від Оксана · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти технології управління та функцій менеджменту 4 1.1. Поняття функцій менеджменту, їх види 4 1.2. Динамічний взаємозв’язок та механізм реалізації функцій менеджменту 8 1.3. Управлінський процес та його особливості 12 РОЗДІЛ 2. Дослідження системи управління та оцінка ефективності менеджменту на основі ЗАТ з ІІ «ДОЕЗ» 16 2.1. Загальна характеристика ЗАТ з II "Днiпропетровський олiйноекстракцiйний завод" 16 2.2. Дослідження технології та функцій менеджменту на базі ЗАТ з II "Днiпропетровський олiйноекстракцiйний завод" 22 2.3. Аналіз ефективності системи менеджменту в ЗАТ з II "Днiпропетровський олiйноекстракцiйний завод" 25 Висновки 31 Список використаної літератури 33 Додатки 35

Висновок

Менеджмент (управління) існує лише в контексті організації та людей, що працюють у цій організації. Фахівці у галузі менеджменту повинні вміти виконувати функції планування, організації, координації, мотивації, контролю праці робітників організації для досягнення певних цілей.

Сформувалися ці функції в процесі поділу і спеціалізації праці, оскільки будь-які управлінські процеси на підприємстві відбуваються на основі функціонального поділу. Функції менеджменту відображають сутність і зміст управлінської діяльності на всіх рівнях управління.

Поділ функцій на загальні та специфічні певною мірою умовний, оскільки реальних умовах управління виробництвом вони не існують осібно, а тісно переплітаються між собою, взаємно проникають і доповнюють одна одну. Функції менеджменту перебувають діалектичному зв’язку, взаємозалежності та єдності. Для того щоб ефективно реалізувати певну функцію менеджменту, необхідно виконати весь комплекс функцій, які належать до сфери виробництва рафінованої бутильованої олії.

З показників, що розраховані у третій частині другого розділу, видно, що заробітна плата (181 грн./тис. тон) та премії і доплати з фонду матеріального заохочення (25,58 грн./тис. тон) складають відносно суттєву частину від обсягу виробленої продукції, порівняно з складовими витрат на підвищення кваліфікації, службові відрядження, зв'язок, організацію ділових зустрічей.

Це пояснюється тим, що існуюча система організації виробничого процесу і та сама продукція вже не перший рік стабільно виготовляються і завод працює у звичному для себе режимі повної завантаженості. А постачальник сировини і споживач це одне і те саме підприємство (ДП Сантрейд). І докладати зусиль для того, щоб залучати до співпраці інших постачальників, приводячи багато ділових зустрічей та їздячи по відрядженнях, фактично не потрібно. Те, що дані витрати не дуже високі з розрахунку на одиницю продукції свідчить про непогану ефективність менеджменту.

А показник ефективності управління свідчить про те, що на 1 грн. адміністративних потреб підприємства припадає лише 0,9 грн. прибутку. А економію живої та уречевленої праці апарату управління складає 0,066, що є досить хорошим показником.

Керівники згідно норм керованості не є перевантаженими. Підрозділи фактично не дублюють функції один одного, а мають досить чітку спеціалізацію і зусилля кожного спрямовані на досягнення конкретних цілей і виконання поставлених перед ними завдань. Це досягається за рахунок того, що всі підрозділи, відділи та департаменти чітко розмежовані згідно основних цілей, які вони мають досягати та завдань, які мають виконувати (наприклад, центральна лабораторія проводить дослідження, відділ залізничних перевезень займається саме забезпеченням перевезень залізничними шляхами, департамент технічного обслуговування та ремонту устаткування займається саме ремонтом і надає необхідне технічне обслуговування для основного виробництва і т.д.).

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?