Курсова робота «Атестація робочих місць», 2010 рік

З предмету Економіка праці · додано 30.03.2012 14:13 · від Анастасія · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Організація обслуговування та атестація робочих місць 1.1. Поняття й види робочих місць. Особливості організації робочих місць в сільському господарстві 1.2. Планування й оснащення робочих місць 1.3. Форми й види обслуговування робочих місць 1.4. Атестація й раціоналізація робочих місць Розділ 2. Нормування й оплата праці в апк 2.1. Суть нормування праці, способи вивчення затрат робочого часу 2.2. Аналіз результатів проведених спостережень і розрахунок норм праці 2.3. Форми й системи оплати праці в АПК 2.4. Організація оплати праці в рослинництві й тваринництві Висновки Список використаної літератури Додатки

Висновок

Виконавши курсову роботу та провівши певні дослідження можна зробити висновок про важливість дослідження та аналізу первинної ланки виробництва – робочого місця.

Функціонування робочого місця визначається технічними, технологічними, організаційними, економічними, соціальними, ергономічними, психофізіологічними та іншими чинниками. Робоче місце висуває відповідні вимоги до рівня загальноосвітньої та професійно-кваліфікаційної підготовки робітника, його дисципліни і відповідальності. У процесі виробництва робочі місця функціонують у тісному взаємозв’язку на основі досягнутого рівня розподілу і кооперації праці, відповідно до застосування технології, створюючи при цьому органічно пов’язану сукупність – систему робочих місць.

Оскільки робоче місце є також основним елементом системи управління персоналом, можна виділити дві групи завдань, що необхідні для визначення даного поняття. Першу складають технологічні, організаційні та ергономічні завдання, пов’язані з проектуванням технологічних та трудових процесів, вдосконаленням умов праці, оперативним регулюванням виробництва. Другу – завдання планування чисельності персоналу, аналізу ринку праці та забезпечення зайнятості

На основі аналізу типових робочих місць розраховують трудомісткість виконання робіт, кількість і номенклатуру обладнання, обслуговуючий персонал, з можливим розширенням зон обслуговування і оптимального використання механізмів і обладнання.

Велике значення в організації праці має обслуговування робочих місць. Залежно від типу і характеру робочих місць, ступеня оснащеності їх машинами і механізмами виникають різні вимоги до їх обслуговування.

Вибір системи обслуговування робочих місць повинен базуватися на особливостях виробництва, рівні кваліфікації основних виконавців і технологічних схемах чергування циклів робіт. Критерієм для цього вибору повинен бути загальний рівень продуктивності праці основного, допоміжного і обслуговуючого персоналу та поділ і кооперація праці між ними.

У системі раціональної організації робочого місця важливу роль методів і прийомів праці, якими користуються робітники при виконанні своїх робочих функцій. Від послідовності трудових прийомів і дій, від того, як здійснюються трудові рухи і використовуються в процесі праці його засоби, залежить у кінцевому підсумку рівень продуктивності праці.

Дослідження організації робочих місць, методів і прийомів праці свідчить про те, що за одних і тих же техніко-технологічних умов на ідентичних роботах різними робітниками досягається різний результат. Витрати часу на операції та їх елементи, якість робіт суттєво відрізняється.

Усе вище зазначене є основними складовими, що безпосередньо впливають на працездатність робітників, продуктивність їх праці та результати роботи, що вони виконують згідно певних вимог та відповідно до наявних нормативів.

Нормування праці – найважливіший вид економічної діяльності, за допомогою якого встановлюються затрати праці, визначаються її результати, здійснюється кооперація праці робітників різних категорій, їх розстановка по робочих місцях.

У результаті значно знижується собівартість виробництва навіть за невисокої частки затрат, пов'язаної з оплатою праці. Таким чином, зв'язок між ефективністю використання праці та загальними економічними результатами діяльності підприємства очевидний, що підсилює роль і значення нормування праці.

Мета нормування праці — забезпечення ефективного використання трудових ресурсів на основі певних зусиль щодо зниження трудових затрат.

Нормування праці поступово перетворюється з суто інженерного, технічного на комплексне соціально-економічне завдання, що охоплює вирішення питань задоволеності працею, розвитку працівників, перспектив їх подальшої трудової діяльності.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?