Курсова робота «Обгрунтування підвищення ефективності використання виробничих фондів підприємства», 2005 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 09.04.2007 23:30 · від Маша · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 1.Теоретичні основи підвищення ефективності використання виробничих фондів підприємства 5 1.1. Поняття виробничих фондів 5 1.1.1. Основні фонди 6 1.1.2. Оборотні фонди 8 1.2. Поняття ефективності господарської діяльності, ефективність використання основних і оборотних фондів 10 1.3. Характеристика шляхів та методів підвищення ефективності використання виробничих фондів (основних та оборотних 15 2. Визначення показників стану, руху і ефективності використання виробничих фондів підприємства та результатів господарської діяльності 19 2.1. Визначення річних витрат на виробництво та реалізацію продукції підприємства 19 2.1.1. Річна потреба в оборотних коштах підприємства 19 2.1.2. Визначення повної собівартості продукції 20 2.2. Визначення показників ефективності виробництва 22 2.2.1. Валова виручка від реалізації готової продукції 22 2.2.2. Чистий дохід (чиста виручка) від реалізації продукції 22 2.2.3. Валовий прибуток підприємства 23 2.2.4. Прибуток до оподаткування (прибуток від звичайної діяльності 23 2.2.5. Чистий прибуток (прибуток після оподаткування 23 2.2.6. Рентабельність продукції23 2.2.7. Рентабельність виробництва (рентабельність виробничих фондів 23 2.3. Визначення показників, що характеризують ступінь використання основних виробничих фондів та оборотних коштів підприємства 24 2.3.1. Показники фізичного стану основних виробничих фондів підприємства 24 2.3.2. Показники, що характеризують рух основних виробничих фондів підприємства 25 2.3.3. Показники, що характеризують забезпеченість підприємства ОВФ 26 2.3.4. Показники, що характеризують озброєність працівників ОВФ 27 2.3.5. Узагальнюючі показники28 2.3.6. Визначення показників ефективності використання оборотних коштів 29 3. Шляхи покращення ефективності використання матеріальних активів підприємства 30 3.1. Методичні рекомендації з економічного обґрунтування заходів щодо поліпшення використання ОВФ підприємства в часі 30 3.1.1. На основі запроектованих заходів визначається величина збільшення річного робочого часу використання основних виробничих фондів 3.1.2. Визначається коефіцієнт використання робочого часу у плановому 31 3.1.3. Визначається збільшення числа змін використання ОВФ підприємства у плановому році під впливом збільшення робочого часу. При цьому приймається, що в першій зміні використовуються всі основні виробничі фонди підприємства 31 3.1.4. Визначається загальне число змін використання ОВФ при базовому рівні змінності їх використання 31 3.1.5. Визначається приріст обсягу виробництва продукції підприємства за рахунок збільшення річного робочого часу використання ОВФ 32 3.1.6. Визначаються додаткові витрати підприємства пов’язані зі збільшенням величини річного робочого часу 32 3.1.7. Визначається зниження собівартості продукції, яке відбувається за рахунок зменшення долі річних амортизаційних відрахувань у вартості продукції 32 3.1.8. Економія витрат виробництва за рахунок зменшення долі амортизаційних відрахувань буде становити 33 3.1.9. Економія собівартості продукції підприємства у плановому році становитиме 33 3.2. Методичні рекомендації по обґрунтуванню прискорення оборотності оборотних коштів підприємства 33 3.2.1. Визначаємо величину вивільнення оборотних коштів за рахунок скорочення тривалості одного обороту за залежністю 33 3.2.2. Визначення обсягу додаткової продукції, яку можна реалізувати за рахунок збільшення коефіцієнту оборотності на плановий рік 34 3.2.3. Економія собівартості за рахунок зменшення долі амортизаційних відрахувань внаслідок збільшення оборотності оборотних коштів буде становити 34 3.3. Методичні рекомендації з обґрунтування зниження матеріаломісткості продукції 35 3.3.1. Обчислюємо норму матеріальних витрат в базовому році на 1 гривню товарної продукції 35 3.3.2. На плановий рік підприємство планує знизити питомі матеріальні витрати на 3 %. При цьому економія собівартості становить 35 3.4. Вплив покращення використання виробничих ресурсів підприємства на результати господарської діяльності 36 Висновки 40 Використана література 41

Висновок

Коли йдеться про основні фонди, обов'язково виникає питання про ефективність їх використання і застосування. Ефективне використання основних фондів є дуже важливим економічним завданням. Його вирішення означає збільшення виробництва необхідної суспільству продукції, підвищення віддачі створеного виробничого потенціалу і більш повне задоволення потреб населення, поліпшення балансу обладнання в країні, зниження собівартості продукції, зростання рентабельності виробництва, нагромаджень підприємства.

Абсолютний розмір і динаміка зростання основних виробничих фондів характеризує економічний потенціал країни.

Поліпшення використання величезного національного багатства, втіленого в основних виробничих фондах, має першочергове значення, оскільки відбивається на ефективності виробництва.

З покращанням використання основних виробничих фондів забезпечується:

- збільшення обсягу виробництва без додаткових капітальних вкладень;

- прискорене відновлення засобів праці, що скорочує можливість морального зносу устаткування і сприяє технічному прогресу в галузі;

- зниження собівартості продукції за рахунок амортизаційних відрахувань у розрахунку на одиницю продукції.

Підвищення ефективності використання основних фондів у даний час, коли в Україні спостерігається повсюдний і глобальний занепад виробництва, має величезне значення. Підприємства, що мають у розпорядженні основні фонди, що дістались, як спадщина від соціалістичної економіки, повинні не тільки прагнути їх модернізувати, але і максимально ефективно використовувати те що є, особливо в існуючих умовах дефіциту фінансів і виробничих інвестицій.

Заходи для поліпшення використання основних фондів і підняття ефективності повинні займати високе місце серед завдань сучасної економіки України.

В даній курсовій роботі ми на прикладі підприємства обраховували як впливають різі чинники на підвищення використання виробничих фондів у виробництві. Із впливом запропонованих заходів можна ознайомитись детальніше із наведеної таблиці, де в скомпонованому вигляді надається інформація про результати впливу тих чи інших розроблених заходів з метою підвищення ефективності використання матеріальних активів.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення