Реферат «Регулювання міжнародної торгівлі товарами та послугами», 2009 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 27.03.2012 16:37 · від жЕНЬКА · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Теоретичні основи дослідження сутності міжнародної торгівлі товарами та послугами 1.1. Сутність міжнародної торгівлі та її основні види. 1.2. Рівні та методи регулювання міжнародної торгівлі. 2. Аналіз тенденцій розвитку та регулювання світової торгівлі. 2.1. СОТ – основні інститути регулювання міжнародних торгових відносин. 2.2. ФАО – продовольча та сільскогосподарська організація ООН 2.3. Торгівля товарами та послугами: особливості та регулювання. 3. Розвиток та регулювання міжнародної торгівлі в україні. 3.1. Регулювання зовнішньої торгівлі в Україні. 3.2. Україна і СОТ Висновок Список використаних джерел

Висновок

За даними дослідження можна зробити висновок, що міжнародна торгівля являє собою обмін товарами і послугами і є не тільки зовнішньою ознакою існування світового ринку, а й матеріальною основою міжнародних економічних відносин, що забезпечує зростаючу інтеграцію світового господарства. Вона — форма зв'язку між товаровиробниками і споживачами різних країн, який виникає на основі розвитку міжнародного поділу праці.

Існують 3 основних напрямки регулювання міжнародної торгівлі:

• обмеження імпорту;

• фіскальні цілі;

• недопущення несумлінної конкуренції.

Для обмеження міжнародної торгівлі регулюючі органи використовують такі методи:

1) тарифні обмеження (мито);

2) нетарифні обмеження: квотування; ліцензування; ембарго; валютний контроль; податки на експортно-імпортні операції; субсидії; адміністративні бар’єри.

Провідною міжнародною економічною організацією є світова організація торгівлі. Дана організація:

- діє як комплекс погоджених на багатобічній основі правил, що регулюють поводження урядів країн-членів у торгівлі.

- виконує роль форуму для торгових переговорів, спрямованих на лібералізацію торгівлі і забезпечення її більшої передбачуваності або шляхом відкриття національних ринків, або шляхом зміцнення і розширення самих правил;

- виконує роль міжнародного суду, що дозволяє урядам країн-членів СОТ дозволяти суперечки між собою.

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО, англ. Food and Agriculture Organization, FAO) — міжнародне агентство в рамках ООН, створена з метою боротьби з голодом та контролем якості продуктів харчування у світі. ФАО діє як провідна установа, що займається проблемами розвитку сільських регіонів і сільськогосподарського виробництва в системі ООН. Її діяльність направлена на зменшення гостроти проблем бідності і голоду в світі шляхом сприяння розвитку сільського господарства.

Крім Світової організації торгівлі, в систему міжнародних організацій з регулювання та сприяння розвитку міжнародних торговельно-економічних відносин входять такі організації, як ЮНКТАД, ЮНСІТРАЛ, Міжнародний торговельний центр, Рада митного співробітництва, Бюро міжнародних виставок, Міжнародна торговельна палата, Спілка міжнародних ярмарків, а також регіональні та галузеві організації.

Заходами регулювання міжнародної торгівлі товарами та послугами є реторсії та репресалії.

Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності (англ. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, скорочено TRIPS) — міжнародна угода, що адмініструється Світовою організацією торгівлі та встановлює мінімальні стандарти для визнання та захисту основних об'єктів інтелектуальної власності. Цю угоду було прийнято під час Уругвайського раунду Генеральної угоди по тарифам та торгівлі (ГАТТ) у 1994 році

Регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні здійснюється згідно закону про Зовнішньоекономічну діяльність.

Головною метою держави щодо міжнародної торгівлі є розробка зовнішньоекономічної стратегії, визначення напрямків розвитку експортного потенціалу, підтримка галузей і підприємств в розвитку експортних виробництв. Суттєву роль в цьому відіграють податкові пільги, формування системи кредитування і страхування зовнішньоекономічної діяльності.

Основними напрямками удосконалення ЗЕД українських підприємств є покращення якості продукції та підняття конкурентоспроможності товарів та послуг.

У цілому приєднання України до СОТ відповідає її стратегічним інтересам. По суті, воно означатиме кардинальний поворот від практики довільного встановлення та застосування державою правил економічної поведінки до поступового впровадження правил, визнаних на багатосторонній міжнародній основі. Цей крок може стати вирішальним у процесі становлення цивілізованого ринкового господарства в нашій країні, здійснення більш радикальних адміністративної і структурної реформ, прискорення інтеграції України у світові та європейські економічні й політичні структури.

Коментар модератора

48 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?