Дипломна робота «Шляхи покращення фінансово-господарської діяльності підприємства», 2011 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 26.03.2012 00:42 · від Оксана · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 8 Розділ 1. Теоретичні основи управління фінансово-господарською діяльністю підприємств 11 1.1. Економічна сутність та визначення поняття управління фінансово-господарською діяльністю підприємств 11 1.2. Організаційно-економічний механізм управління фінансово-господарською діяльністю підприємства 18 1.3. Основні методичні підходи до оцінювання ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства 24 Висновки до розділу 1 36 Розділ 2. Шляхи покращення фінансово-господарської діяльності підприємства 38 2.1. Дослідження особливостей фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПРОФІЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 38 2.2. Аналіз основних складових системи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПРОФІЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 45 2.3. Пропозиції щодо покращення системи фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «ПРОФІЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ 58 2.4. Обґрунтування економічної доцільності запропонованих заходів щодо покращення системи фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «ПРОФІЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 67 Висновки до розділу 2 73 Висновки 75 Перелік посилань 78 Додатки 82

Висновок

Проведене в дипломній роботі дослідження дозволяє зробити такі висновки.

1. Найважливішим показником ефективного функціонування підприємства є стан його фінансово-господарської діяльності. Для сучасних українських підприємств однією з основних проблем успішного функціонування є пошук шляхів покращення фінансово-господарської діяльності, що прямо вливає на прибутковість та конкурентоспроможність підприємства. З метою пошуку шляхів покращення фінансово-господарської діяльності було проведено дослідження на базі підприємства ТОВ „ПРОФІЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ”.

2. На основі опрацьованих теоретичних засад управління фінансово-господарською діяльністю підприємства, методичних підходів щодо оцінювання ефективності діяльності, з метою виявлення ефективності роботи підприємства на ринку будівельних матеріалів, проаналізовано основні показники системи фінансово-господарської діяльності ТОВ (рентабельність, платоспроможність, фінансова стійкість, тощо) та оцінено причини існуючих проблем та їх стан у сфері фінансового менеджменту.

3. Дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПРОФІЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ» показало, що результати фінансово-господарської діяльності підприємства в 2010 році помітно погіршилися в порівнянні з 2008 та 2009 рр., а саме:

- Загальна сума дебіторської заборгованості підприємства складає 1406,1 тис. грн., з яких 942,09 тис. грн. – прострочена;

- Зростання кредиторської заборгованості за товари, роботи послуги.

- Загальне зростання спостерігається у обсязі 616,8 тис. грн. (+71,21%) протягом 2008-2010 рр. ;

- Наявність збитковості у сумі 169 тис. грн. за 2010 рік;

- Рентабельність продажів зменшилася, і становить 0,8 коп. чистого збитку на кожну гривню чистої виручки від реалізації продукції у 2010 році;

- Скорочення коефіцієнтів ліквідності;

- Виручка від реалізації продукції підприємства скоротилася протягом періоду на 3071,5 тис. грн.

- Витрати на оплату праці скоротилися на 1,8 тис. грн. або на -1,26%;

- Відрахування на соціальні заходи зменшилися на 0,8 тис. грн. або -1,47%;

- Загальна зміна оборотних засобів ТОВ «ПРОФІЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ» протягом аналізованого періоду виявила скорочення на 4594,3 тис. грн.

(-53,23%), що означає уповільнення оборотності коштів підприємства;

- Скорочення вартості джерел майна за звітний період – 2008-2010 рік на 3811,4 тис. грн. (-38,71%).

Вищенаведені показники свідчать про збиткове функціонування підприємства у звітному періоді.

4. На основі фінансового аналізу за 2010 р. було виявлено, що основною проблемою є збиткова діяльність підприємства, а усі інші - похідними та пов’язаними. Зокрема:

- Наявність збитковості. 2010 рік ТОВ «ПРОФІЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ» завершило із збитком 169 тис. грн.

- Зростання кредиторської заборгованості за товари, роботи послуги.

- Наявність простроченої дебіторської заборгованості

- Недостатня кількість оборотних коштів.

- Низький рівень оборотності коштів.

- Недостатня розгалуженість фінансового планування.

- Висока плинність кадрів.

5. Існуючі проблеми були викликані наступними причинами:

- Скорочення фінансової результативності на фоні економічної кризи в Україні та загального погіршення ринкової кон’юнктури в галузі будівництва.

- Зниження платоспроможності покупців, Постіно зростаюча заборгованість будівельних мереж.

- Застарілі методи роботи з дебіторською заборгованістю та договірними умовами з клієнтами (основні договори з постачальниками на передплату з покупцями на відтермінування 90 днів).

- Низький рівень фінансового планування на підприємстві.

- Недостатня кількість кваліфікованого персоналу.

- Низький рівень заробітної плати, високий темп роботи, слабо розвинений мотиваційний механізм.

6. З метою вирішення існуючих проблем було запропоновано наступні заходи їх вирішення:

- Введення правових сучасних методів роботи з простроченою дебіторською заборгованістю;

- Реструктуризація договірних умов з клієнтами, що надасть змогу погасити кредиторську заборгованість;

- Виставлення на продаж об’єкту незавершеного будівництва.

- Перегляд кредитної політики підприємства.

- Удосконалення фінансового менеджменту на підприємстві.

- Підтримка сприятливо соціального мікроклімату в трудовому колективі.

7. Впровадження запропонованих заходів забезпечить у 2011 р. ТОВ «ПРОФІЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ» отримання додаткового 5%-го приросту продаж продукції (+542,57 тис. грн.), здатне скоротити свою дебіторську заборгованість на 942,09 тис. грн. та продати об’єкт незавершеного будівництва за ціною 160 тис. грн., що також дозволить уникнути витрат на його обслуговування (48 тис. грн.).

8. В роботі спрогнозовано на 2011-2013 покращення фінансово-господарської діяльності підприємства, а саме : покращення фінансової стійкості, платоспроможності та рентабельності підприємства. Отже, запропоновані заходи є економічно доцільними для впровадження у ТОВ «ПРОФІЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ» та мають покращити контроль за доходами та видатками, підвищити продуктивність праці персоналу та прибутковість підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?