Курсова робота «Облік будівельних матеріалів в діяльності аграрних підприємств», 2011 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 25.03.2012 21:49 · від asaxu · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Організаційна характеристика та облікова політика господарства 5 2. Теоретичні основи обліку та руху будівельних матеріалів 12 2.1. Погляди теоретиків та практиків на особливості обліку та руху будівельних матеріалів 12 2.2. Нормативно правове забезпечення обліку та руху будівельних матеріалів 17 3. Облік виробничих запасів в діяльності СТОВ ім.Б. Хмельницького 21 3.1. Економічний зміст виробничих запасів та завдання їх обліку 21 3.2. Організація складського господарства 23 3.3. Первинний облік руху будівельних матеріалів 25 3.4. Облік будівельних матеріалів на складі 27 3.5. Синтетичний та аналітичний облік матеріалів 29 3.6. Інвентаризація будівельних матеріалів 33 Висновки та пропозиції 37 Список використаної літератури 39 Додатки 43

Висновок

Необхідною умовою підтримання виробничого процесу на підприємстві є наявність складського господарства з достатньою кількістю виробничих запасів. Так, щоб здійснювати процес виробництва, підприємство повинно мати на складі необхідні запаси сировини, матеріалів, палива, будматеріалів, запасних частин, інших запасів.

Отже, запаси є вагомою частиною активів підприємства, вони займають особливе місце у складі майна та домінуючі позиції у структурі витрат підприємств різних сфер діяльності; при визначенні результатів господарської діяльності підприємства та при висвітленні інформації про його фінансовий стан. Це в свою чергу вимагає повної, достовірної інформації про наявність та рух виробничих запасів, яку може надати правильно організована система управління складським господарством, що генерує та інтерпретує всю базу інформаційного потоку, надану різними ринковими системами для ефективного управління матеріальними запасами.

Одним із специфічних складових виробничих запасів на СТОВ ім.. Б. Хмельницького с. Четвертинівка Тростянецького району є будівельні матеріали під якими розуміють матеріальні активи, призначені для використання в капітальному будівництві об'єктів.

Облік будівельних матеріалів на аграрних підприємствах ведеться залежно від способів їх використання : власними силами – господарським способом або із залученням сторонніх організацій – підрядним способом.

Бухгалтерський облік наявності і руху будівельних матеріалів підприємствами-забудовниками до яких відноситься СТОВ ім..Б. Хмельницького ведеться на рахунку 205 "Будівельні матеріали", а підрядними організаціями - на рахунку 201 "Сировина і матеріали"

На субрахунку 205 "Будівельні матеріали" СТОВ ім..Б. Хмельницького відображають рух будівельних матеріалів, конструкцій і деталей, устаткування і комплектуючих виробів, що підлягають монтажеві, і інших матеріальних цінностей, необхідних для виконання будівельно-монтажних робіт, виготовлення будівельних деталей, конструкцій.

На субрахунку 205 "Будівельні матеріали" не враховується устаткування, що не вимагає монтажу, транспортні засоби, вільно розміщені верстати, будівельні механізми, сільськогосподарські машини, виробничий інструмент, вимірювальні й інші прилади, виробничий інвентар та інше. Витрати на придбання устаткування, не потребуючого монтажу, відбивають безпосередньо на рахунку 15 "Капітальні інвестиції" у міру надходження їх на склад або інше місце збереження, експлуатації.

Устаткування і будівельні матеріали, передані СТОВ ім..Б. Хмельницького підрядчикові для монтажу і виконання будівельних робіт, списуються із субрахунку 205 на рахунок 15 "Капітальні інвестиції" після підтвердження їхнього монтажу і використання".

Важливим питанням при обліку будівельних матеріалів є налагодження ефективного складського обліку. Облік значно спрощується при використанні в складському обліку комп’ютерної техніки. В цьому випадку всі прибутково-видаткові документи обробляються щоденно або в міру їх надходження зі складів. Для забезпечення інформації для потреб управління на виробництві важливе значення має розробка методики обліку наявності і руху будівельних матеріалів, яка б відповідала потребам підприємства і Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси».

Тим більше, що раніше діючі методики обліку товарно-матеріальних цінностей, які були вироблені наукою і практикою, на протязі останніх років в деякій мірі втратили актуальність і в основному були орієнтовані на систему ручної праці в умовах так званих твердих (планових) регульованих державою цін Все це вимагає удосконалення і нових підходів щодо організації і методики аналітичного обліку наявності і руху будівельних матеріалів, що є однією із самих важливих і найбільш трудомістких ділянок бухгалтерського обліку.

Коментар модератора

Звітність сканована в додатках

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення