Курсова робота «Джерела фінансування інвестиційних проектів»

З предмету Фінанси · додано 20.03.2012 19:30 · від Настя · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.5 Розділ 1. Загальна характеристика джерел фінансування інвестиційної діяльності.7 Розділ 2. Принципи та умови бюджетного фінансування інвестицій.15 Розділ 3. Прибуток та амортизаційні відрахування – головне джерело фінансування інвестиційної діяльності суб`єктів господарювання.22 Висновки.28 Список використаних джерел.30 Додатки.

Висновок

В умовах ринкової економіки однією з найважливіших проблем, що стоять перед будь-якою компанією, є проблема залучення ресурсів під фінансування нових або підтримку вже наявних у неї інвестиційних проектів. Сучасні тенденції світового господарювання, висока міра зношеності устаткування промислових підприємств і необхідність впровадження нових технологій для підвищення конкурентоспроможності продукції, що випускається вітчизняними підприємствами, на світовому ринку визначають необхідність постійного оновлення основних засобів та технології.

Реалізація інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання характеризується головним чином розширеним відтворенням основних фондів, що потребує належного ресурсного забезпечення, тобто формування необхідних інвестиційних ресурсів. Цей процес передбачає відокремлення значної частини сукупного суспільного продукту від особистого та поточного виробничого споживання. Крім того, інвестиційні ресурси, спрямовані на ці цілі, вилучаються з процесу розширеного відтворення на період до введення в дію основних фондів. У майбутньому вони поступово відшкодовуються інвестору у процесі експлуатації об’єктів, випуску та реалізації виробленої продукції. Обмеження власних засобів, наявність інфляційних процесів, високі процентні ставки банківських кредитів, що в основному перевищують рентабельність виробничої діяльності, потребують теоретичного обґрунтування та можливості практичного застосування в умовах кризи.

Забезпечення високих темпів розвитку суб'єктів економіки, підвищення конкурентоспроможності та сталий соціально-економічний розвиток держави в цілому, визначається рівнем і діапазоном інвестиційної діяльності. Реалізація ж інвестиційної діяльності потребує належного фінансового забезпечення.

Інвестиційні ресурси при фінансуванні інвестиційних проектів можуть бути власними (прибуток, резервні фонди тощо) і залученими (банківське кредитування, податковий та митний кредити та ін.), при цьому, як перші, так і другі в умовах сьогодення є у певній мірі обмеженими чи не дієвими.

Варто зазначити, що підприємства України здійснюють інвестиційну діяльність в умовах обмеженості фінансових ресурсів і, в основному, за рахунок власних коштів. Тому дуже актуальним питанням є визначення місця прибутку у структурі фінансових ресурсів, щодо здійснення інвестиційної діяльності. Оскільки, сьогодні використання найбільш доступних джерел фінансування інвестицій, а саме прибутку і амортизаційних відрахувань, обмежене недосконалістю нормативної база та методів їх використання.

В сучасних умовах вітчизняні підприємства певним чином обмежені у власних грошових джерелах фінансування у зв’язку із зменшенням обсягів виробництва, нестабільністю валютного курсу, зміною цін, підвищенням облікової ставки та зниженням купівельної спроможності громадян, що в свою чергу впливає на зниження доходів (прибутку) підприємств, а отже і зменшення можливостей фінансування інвестиційних проектів.

Джерела фінансування інвестиційних потреб підприємства мають як свої позитивні, так і негативні сторони. Остаточне рішення щодо їх використання повинно бути обґрунтовано відповідними спеціалістами підприємства і затверджено вищим керівництвом організації.

Обираючи певний метод фінансування інвестиційних потреб необхідно враховувати їх особливості.

Слід зазначити, що всі джерела фінансування інвестиційної діяльності мають особливості, зумовлені напрямами їх використання для підприємства. Однак, існує суперечливість їх впливу на фінансово-інвестиційну стратегію і загальну стратегію розвитку підприємства. Отже, вирішуючи проблеми забезпечення інвестиційних потреб, необхідно розглядати всі сторони використання того чи іншого джерела фінансування та визначати оптимальне співвідношення власних, позичкових та залучених ресурсів для кожного окремого суб’єкта господарювання та певного інвестиційного проекту.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?