Курсова робота «Оцінка фінансових активів», 2011 рік

З предмету Фінанси · додано 20.03.2012 19:27 · від Настя · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.5 Розділ 1. Суть, види та властивості фінансових активів.8 Розділ 2. Методи та моделі оцінки вартості.17 Розділ 3. Розробка та удосконалення методики оцінювання фінансових активів. 29 Висновки. 34 Список використаних джерел. 38

Висновок

Фінансовий актив є необхідним чинником виробництва. Як і будь-який інший чинник, він має вартість. і вартість активу є середньозваженою величиною вартості та розраховується, як правило, за класичними підходами і стандартними формулами.

Не вимагає пояснень той факт, що фінансові активи грають ключову роль в діяльності підприємств. Вони не тільки виконують функції обігу, збереження вартості і збільшення заощаджень, але і є незамінним інструментом управління підприємствами. В умовах нестабільності бізнесу управління оборотними активами є одним з ключових завдань менеджменту підприємств. В процесі роботи підприємства доводиться створювати значні запаси сировини і матеріалів, стимулювати збут, надаючи покупцям відстрочення платежу, що вимагає значних об'ємів грошових коштів. Кредитування з боку фінансових структур, а також отримання відстрочень в оплаті постачань не завжди можливо. Це робить проблему управління оборотними активами вельми важливої для будь-якого підприємства. Налагодження системи управління фінансовими активами може істотно підвищити ефективність бізнесу і забезпечити значні конкурентні переваги користувачам даних активів та підприємств в цілому. І саме в цих структурах економіки на перших етапах діяльності, в умовах жорсткої конкурентної боротьби ринкової економіки, мала прибутковість і висока оборотність фінансових активів залишають керівництву підприємства малий час реагування при зміні ситуації на ринку. Можливість виходу на міжнародні ринки потребують від фінансового менеджменту адекватного визначення вартості фінансових активів та вибору ефективного методу оцінки їх вартості.

Фінансові активи – це:

грошові кошти та їх еквіваленти;

контракт, що надає право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого підприємства;

контракт, що надає право обмінятися фінансовими інструментами з іншим підприємством на потенційно вигідних умовах;

інструмент власного капіталу іншого підприємства.

Грошові активи є головним об'єктом фінансового менеджменту у складі оборотного капіталу підприємства. Вони беруть участь у забезпеченні усіх видів господарської діяльності підприємства, всіх його фінансових операцій.

З позицій управління платоспроможністю грошові активи підприємства складаються з наступних елементів:

грошові активи в національній валюті;

грошові активи в іноземній валюті;

резервні грошові активи у формі високоліквідних короткострокових фінансових вкладень (депозитних вкладів в банках;

депозитних сертифікатів банків;

високоліквідних фондових інструментів з короткотерміновим періодом зберігання.

Фінансові інвестиції - це активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.

Кожен інвестор ставить перед собою два завдання – максимізувати дохід і мінімізувати ризик. У зв'язку з суперечливістю цих завдань процес обгрунтування інвестиційних рішень носить оптимізаційний характер. Засобом такої оптимізації виступають різноманітні моделі оцінки вартості фінансових інструментів інвестування, в основі яких лежить виявлення оптимальної шкали співвідношень рівня прибутковості і ризику таких фінансових інструментів, які задовольняють будь-якого інвестора. Модель оцінки фінансових активів - це модель, що описує зв'язок між ризиком і очікуваною дохідністю.

Сьогодні для оцінки вартості фінансових активів використовуються спеціально розроблені методи та моделі, але нажаль уніфікованого і єдиного визначення їх так ще і не має. Згідно з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку виділяють чотири методи оцінки вартості активів:

- фактичної собівартості придбання або історичної собівартості: активи відображаються за сумоюсплачених грошових коштів чи їхніх еквівалентів або за справедливою вартістю компенсації, виданої, щоб придбати їх, на момент їх придбання;

- відновної вартості або поточної собівартості: активи відображаються за сумою грошових коштів або їхніх еквівалентів, яка була б сплачена вразі придбання такого ж або еквівалентного активу на поточний момент;

- можливої ціни продажу або вартості реалізації (погашення): активи відображаються за сумою грошових коштів або їхніх еквівалентів, яку можна було б отримати на поточний момент шляхом продажу активу в ході звичайної реалізації;

- дисконтованої або теперішньої вартості: активи відображаються за теперішньою дисконтованою вартістю майбутніх чистих надходжень грошових коштів, що їх, як очікується, має отримати установа в процесі проведення своєї діяльності.

Щодо моделей оцінки, то проведені дослідження показали, що, найефективнішими і найпопулярнішими є САРМ та АРТ – моделі – достатньо ефективний інструмент оцінки ризикованості фінансових активів в умовах української економіки. Більш того, цей клас моделей можна успішно використовувати і для зворотних розрахунків, тобто для оцінки вартості (ціни) капіталу, отриманого на основі випуску звичайних акцій, або під час оцінки нерозподіленого прибутку підприємства.

Отже, розглянутий механізм функціонування фінансових активів визначає комплекс методів та способів управління різними формами розміщення активів та визначає основне завдання оцінки фінансових активів, яке полягає в пропонуванні аналітичних інструментів для формування раціональної структури фінансових активів, що забезпечує отримання максимального прибутку при мінімальному рівні ризику інвестування за умов нестабільного розвитку фінансового ринку. У процесі реалізації своєї головної мети дослідження курсової роботи було виявлено основне значення оцінки фінансових активів, а саме:

формування необхідного обсягу фінансових активів, що забезпечить високу ефективність інвестиційного портфелю;

забезпечення максимальної доходності активів при мінімізації рівня фінансового ризику;

підвищення конкурентоспроможності та ринкової вартості інвестицій.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?