Курсова робота «Форми і види кредитів, які використовуються в господарській діяльності підприємств», 2006 рік

З предмету Фінанси · додано 04.04.2007 16:10 · від Ксюша · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

1. Вступ 3 2. Необхідність, суть та функції кредиту 4 3. Сучасні форми кредиту 8 3.1. Комерційний кредит 8 3.2. Лізинговий кредит 11 3.3. Державний кредит 14 3.4. Міжнародний кредит 15 3.5. Банківський кредит 16 3.5.1. Принципи банківського кредитування 19 3.5.2. Порядок оформлення та отримання кредиту в банку 3.5.3. Контроль банку за використанням і погашенням кредиту 3.6. Інші види кредиту 4. Висновок Список літературних джерел Додатки

Висновок

В ході написання курсової роботи були розглянуті такі розділи, як :

«Необхідність, суть та функції кредиту», «Сучасні форми кредиту», велика увага приділена темі банківського кредитування. Підводячи підсумки, можна сказати, що кредит грає специфічну роль в економіці: він не тільки забезпечує безперервність виробництва, але і прискорює його. Кредит сприяє економії витрат звертання. Це досягається за рахунок:

а) скорочення витрат по виготовленню, випуску, обліку і зберіганню грошових знаків, бо значить, частина готівки виявляється непотрібною;

б) прискорення обігу грошових коштів, багаторазового використання вільних грошових коштів;

в) скорочення резервних фондів.

Роль кредиту в різних фазах економічного циклу не однакова. В умовах економічного підйому, достатній економічній стабільності кредит виступає чинником зростання. Перерозподіляючи величезну грошову й товарну масу, кредит живить підприємства додатковими ресурсами. Його негативний вплив може, однак, виявитися в умовах перевиробництва товарів. Особливо помітний такий вплив в умовах інфляції. Нові платежі коштів, що входять за допомогою кредиту в оборот, збільшують і без того надмірну масу грошей, необхідних для звертання.

Кредит незалежно від своєї соціальної сторони виконує певні функції, такі як регулювання об'єму сукупного грошового обороту, перерозподіл грошових коштів на умовах їх подальшого повернення, акумуляція тимчасово вільних грошових коштів.

Об'єктивна необхідність кредиту зумовлена також комерційною організацією управління підприємством в умовах ринку, коли на кожному підприємстві в процесі безперервного кругообігу індивідуального капіталу виникає потреба в додаткових сумах або, навпаки, тимчасово вивільняються ресурси. За допомогою кредитного механізму ці коливання гнучко регулюються і підприємства отримують кошти, потрібні їм для нормальної роботи.

Кажучи про значення кредиту в розвитку економічних зв'язків між галузями і регіонами, в підвищенні ефективності виробництва, необхідно показати його роль в створенні і використанні прибутків і прибутку. Справа в тому, що кредит обслуговує процес створення, розподілу і використання прибутків. Кредит і кредитна система, обслуговуючи кругообіг коштів, беруть участь в розподілі валового продукту. Без функціонування кредиту неможливий був би перерозподільний процес.

Особливо велика роль кредиту в організації оборотного капіталу підприємств, що мають сезонні умови постачання, виробництва або реалізації. Кредит їм потрібен для формування тимчасових запасів. Але і підприємствам, не пов'язаним з сезонними умовами роботи, також необхідні позики. У будь-якого підприємства оборотні фонди і фонди звертання то меншають, то збільшуються, при цьому міняються пропорції між капіталом, що знаходиться в товарній, продуктивній і грошовій формах. Дана обставина пояснюється тим, що величина виробничих запасів постійно коливається в залежності від термінів надходження сировини і матеріалів. Величина залишків готових виробів і необхідних підприємству грошових коштів також залежить від умов постачання, термінів отримання платежів від покупців і оплати рахунків постачальників, термінів виплати заробітної плати і т.д. тому, незважаючи на рівний процес виробництва, у підприємств несезонних галузей господарства в процесі кругообігу коштів постійно утворюються короткочасні відхилення від встановлених середніх величин. Об'єктивний процес приливів і відливів засобу окремих підприємств вимагає певної гнучкості всієї системи організації капіталу.

Необхідним підґрунтям для підвищення ефективності взаємодії фінансового і реального секторів економіки може стати розв’язання такої проблеми, як інтеграція банківського і промислового капіталів. Це, з одного боку, стосується недостатньо активних заходів державної економічної політики на макрорівні ( подальшого структурного реформування господарства, недопущення зростання інфляційних процесів і перекосів на фінансовому ринку в бік державних запозичень). Результатом поліпшення фінансового становища господарюючих суб’єктів має бути зниження рівня ризиків позичкових операцій і активніше кредитування економіки. З іншого боку, йдеться про оптимізацію кредитної політики банківських установ, яка має спрямовуватися на дотримання базових принципів організації позичкових операцій, сприяючи тим самим активнішому залученню банківського капіталу до реального сектора економіки.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення