Курсова робота «Оподаткування доходів фізичних осіб», 2011 рік

З предмету Податки, податкова система · додано 18.03.2012 22:00 · від Ірина · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.4 Розділ 1. Теоретично-правові основи оподаткування Доходів фізичних осіб.6 Розділ 2. Порядок нарахування та сплати податку на Доходи фізичних осіб.11 2.1. Порядок визначення оподатковуваного доходу фізичних осіб Податкова соціальна пільга та податкова знижка. 11 2.2. Особливості оподаткування окремих видів доходу.19 2.3. Порядок сплати та подання звітності з податку на доходи фізичних осіб.24 Розділ 3. Проблеми та шляхи вдосконалення Доходів фізичних осіб.27 Висновки.31 Список використаних джерел.34 Додатки.37

Висновок

Податок на доходи фізичних осіб займає у національній податковій системі держави чільну позицію як її обов’язкова компонента в сучасному податковому світі.

Податок на доходи фізичних oci6 в Україні належить до загальнодержавних податків. За бюджетною класифікацією, представленою у Бюджетному кодексі України ці надходження є закріпленим джерелом доходів місцевих бюджетів, які сплачують платники податку на відповідних територіях.

Податку на доходи фізичних oci6 притаманні як фіскальні, так i регулятивні властивості. 3 фіскальної точки зору цей податок є одним із важливих джерел формування доходів бюджету. База оподаткування i відповідно податкові надходження залежать від циклічності коливань економіки, а також розвитку промислового потенціалу регіонів.

Щодо регулятивного макроекономічного впливу, податок на доходи фізичних oci6 є одним iз ефективних “вбудованих стабілізаторів” економічного циклу, оскільки притаманна йому база оподаткування порівняно плавно реагує на швидкі економічні підйоми та спади. За своїм фіскальним значенням ще донедавна податок не займав основних позицій, що обумовлювалося недосконалістю його фіскального механізму, низьким рівнем доходів більшості громадян та неготовністю платників до сплати податку внаслідок не довіри щодо ефективного використання податків державою.

Основною метою функціонування податку на доходи фізичних oci6 є забезпечення фінансовими ресурсами місцевих бюджетів та створення рівнонапруженого податкового навантаження на основі прямого визначення доходів платника податків. Так, проведений аналіз структури по-датку на доходи фізичних oci6 показав, що найбільша питома вага надходжень стосується доходів найманих працівників у вигляді заробітної плати, інші складові доходів фізичних ociб відіграють зовсім незначну роль. До основних законодавчих змін, які торкнулись податку на доходи фізичних ociб, відносяться наступні зміни: визначенням бази оподаткування при розрахунку доходів у формі заробітної плати з урахуванням величини єдиного соціального внеску та надання податкової соціальної пільги; запровадження помірно-прогресивної шкали; введення терміна «податкова знижка» замість «податковий кредит»; присвоєння офіційного статусу для інституту податкового агента - платника податку, що автоматично посилює його відповідальність щодо нарахування, утримання та сплати податку на доходи фізичних ociб до бюджету. Протягом періоду з 2003 р. по 2007 р. питома вага ПДФО зменшилась порівняно з ППП у середньому на 2,5%. Це стало наслідком реформування механізму справляння податку i зміни форм мобілізації частини доходів у бюджет держави. У 2007 р. відбулось зростання ставки податку з 13% до 15%, питома вага ПДФО збільшувалася внаслідок збільшення надходжень з даного виду податку, покращення рівня адміністрування податку та певного зменшення piвня тінізації доходів громадян.

Кожен суб’єкт підприємницької діяльності, який нараховує або сплачує доходи на користь фізичних осіб має подавати податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, а простими словами – звіт за формою 1ДФ.

Основними платниками податку на доходи фізичних ociб є наймані працівники, які сплачують податок iз своєї заробітної плати, тоді як на оподаткування інших видів доходів припадає зовсім незначна частка, яка не відграє суттєвої ролі у цілісній структурі даного податку.

У більшості країн світу податок на доходи фізичних осіб з початку запровадження і до нинішнього часу відіграє роль не тільки джерела формування дохідної частини бюджету, а й механізму перерозподілу доходів між різними верствами населення, чого не можна сказати про податкову систему України. В країні гостро стоїть проблема повноти і своєчасності внесення платежів до бюджету фізичними особами. Ця проблема пов'язана, зокрема, і з недосконалістю системи оподаткування грошових доходів, земельних, майнових та інших ресурсів населення.

Реформування податку з доходів фізичних осіб має здійснюватися шляхом:

1. Удосконалення системи справляння інших податків і зборів (обов'язкових платежів), які нараховуються на фонд оплати праці. У зв’язку з цим доцільно, насамперед, здійснити реформування обов'язкових платежів на заробітну плату, зокрема запровадити єдиний соціальний внесок з метою поступового зниження рівня оподаткування фонду оплати праці;

2. Підвищення ефективності оподаткування доходів самозайнятих осіб;

3. Удосконалення системи оподаткування доходів від операцій з продажу нерухомого майна, спадщини і подарунків.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?