Звіт з практики «Звіт з переддипломної практики в відділі виховної роботи», 2010 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 17.03.2012 15:36 · від nataligrey · Додати в закладки
15 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 3 Розділ 1. Загальна характеристика та організаційна структура відділу виховної роботи.5 1.1. Основні положення відділу виховної роботи. 5 1.2. Функції відділу. 5 1.3. Завдання відділу. 5 1.4. Відділ має право. 7 1.5. Організаційна структура. 7 Розділ 2. Теоретичні основи психологічної служби в системі освіти. 18 2.1. Загальна характеристика предмету і завдань психологічної служби. 18 2.2. Основні напрями роботи. 21 Розділ 3. Практична діяльність на базі практики. 24 3.1. Тренінг ефективного спілкування. 24 3.2. Анкетування: «Патріотизм очима курсантів». 26 3.3. Педагогічна діяльність. 31 3.4. Відділ виховної роботи. 32 Висновок. 34 Список використаних джерел. 37

Висновок

Психологічна служба в системі освіти –це сукупність закладів, установ, підрозділів і посад, що складають єдину систему, основу якої становлять фахівці у сфері практичної психології і соціальної педагогіки: практичні психологи, соціальні педагоги, методисти, директори (завідувачі) навчально-методичних кабінетів психологічної служби.

Основною метою діяльності психологічної служби є психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров'я і соціального благополуччя усіх його учасників: вихованців, учнів, студентів, педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Психологічна служба забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку вихованців, учнів і студентів, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних особливостей, створення умов для саморозвитку та самовиховання, сприяє виконанню освітніх і виховних завдань навчальних закладів.

Відповідно до положень Концепції діяльність працівників психологічної служби закладів освіти мають бути спрямовані на:

• підвищення власної психологічної і професійної компетентності, безперервну освіту і самовдосконалення, опанування інноваційними методами і технологіями надання психологічних і соціальних послуг;

• інформаційно-методичне забезпечення системи управління освітою (профілактика і усунення факторів негативного впливу освітнього середовища на розвиток особистості);

• психологічне проектування (система психологічних, педагогічних, соціальних дій щодо створення розвивального освітнього середовища);

• психологічну експертизу педагогічних інновацій (оцінка відповідності освіти поставленим завданням, віковим і психологічним можливостям);

• забезпечення якості і доступності психологічних і соціальних послуг (система дій, спрямований на контроль якості послуг).

Основними видами діяльності психологічної служби є:

• діагностика – психологічне обстеження вихованців, учнів, студентів, їхніх груп та колективів, моніторинг змісту і умов індивідуального розвитку вихованців, учнів, студентів, визначення причин, що ускладнюють їх розвиток та навчання;

• корекція – здійснення психолого-медико-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та інтелектуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально корисної життєвої перспективи;

• реабілітація – надання психолого-педагогічної допомоги вихованцям, учням, студентам, які перебувають у кризовій ситуації (постраждали від соціальних, техногенних, природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси, переселення, зазнали насильства тощо), з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності;

• профілактика – своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі;

• прогностика – розробка і застосування моделей поведінки групи та особистості у різних умовах, проектування змісту і напрямів індивідуального розвитку вихованців, учнів, студентів і складання на цій основі життєвих планів, визначення тенденцій розвитку груп та міжгрупових відносин.

Практичний психолог закладу освіти вирішує такі завдання: відстежує особливості психічного розвитку студента на різних етапах навчання, створює психологічні умови для повноцінного розвитку кожного студента в межах його вікових та індивідуальних можливостей.

Дана робота охоплює питання адаптації дітей в соціумі, охорони й укріплення психофізичного здоров’я, забезпечення особистісного та інтелектуального розвитку вихованців, а також здійснення необхідної профілактики і корекції відхилень розвитку, взаємодії із сім’єю для забезпечення повноцінного розвитку дитини.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 15 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?