Дипломна робота «Організація інформаційної системи управління маркетинговою діяльністю підприємства», 2011 рік

З предмету Маркетинг · додано 16.03.2012 20:48 · від Lub · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 1. Теоретичні аспекти інформаційного забезпечення та інформатизації маркетингової діяльності 6 1.1. Маркетингова інформація. Інформаційні ресурси організації 6 1.2. Інформаційне забезпечення маркетингових рішень 9 1.3. Методи одержання й обробки маркетингової інформації 18 1.4. Інформаційні технології. Класифікація інформаційних технологій 23 1.6. Сучасні підходи до розробки і впровадження інформаційних систем на підприємствах 33 1.6.1. Типова структура та склад інформаційний системи 33 1.6.2. Компоненти системи опрацювання даних 37 1.6.3. Організаційні компоненти інформаційної системи 41 2. Характеристика і аналіз господарської діяльності пат «нвп теплоавтомат» 42 2.1. Загальна характеристика ПАТ «НВП Теплоавтомат» 42 2.2. Фінансово-економічний аналіз діяльності ПАТ «НВП Теплоавтомат» 46 2.3. Аналіз маркетингової діяльності ПАТ «НВП Теплоавтомат» 54 2.4. Аналіз інформаційної системи підприємства ПАТ «НВП Теплоавтомат» 61 2.4.1. Оцінка існуючої системи 61 2.4.2. Підсистеми ПАТ «НВП Теплоавтомат» 62 3. Удосконалення інформаційної системи підприємства пат «нвп теплоавтомат» 69 3.1. Аналіз застосування інформаційних технологій на ПАТ «НВП Теплоавтомат» 69 3.2. Вимоги до створюваного програмного забезпечення та його інформаційне наповнення 74 3.3. Функції інформаційної системи 78 3.4. Організація та фінансове забезпечення реалізації проекту заміни інформаційній системи підприємства 79 3.5. Економічна ефективність та безпека запропонованих заходів 80 4. Інформаційні технології у забезпеченні маркетингової діяльності пат «нвп теплоавтомат» 83 4.1. Огляд існуючого програмного забезпечення у комерційному відділ ПАТ «НВП Теплоавтомат» 83 4.2. Пропозиції щодо застосування програмного забезпечення у комерційному відділі 84 Висновки та пропозиції 89 Перелік літератури 91 Додатки 94 Додаток А Маркетингова інформаційна система 95 Додаток Б Інформаційне поле в системі маркетингових досліджень 96 Додаток В Схема маркетингових досліджень 97 Додаток Г Структурна схема інформаційний системи ПАТ «НВП Теплоавтомат» по принципу застарілості комп’ютерів 98 Додаток Д Річна звітність 99 Додаток Е Інформація для аналізу навколишнього середовища 117 Додаток Є Інформація для аналізу ринку 118 Додаток Ж Інформація для аналізу підприємства 119

Висновок

У даній дипломній роботі були розглянуті дві галузі, що подані як взаємопов’язані чи як ті, що залежать один від одного. Перша галузь – це маркетингові дослідження. Інша – це інформаційно-технологічні нововведення, що повинні поліпшити не тільки якість маркетингових досліджень, а й всю інформаційну діяльність підприємства. Але найголовніше, до чого покликані перелічені новації, так це до значного підвищення якості управлінських рішень, адже саме від цих рішень, незалежно від того, якого рангу керівник їх приймає, залежить успішність будь-якого підприємства.

На перший погляд, дві галузі, що розглядаються, прямо не пов’язані. Але у даній роботі була здійснена спроба подивитися на маркетинг більш широко, та підтверджено, що маркетинг це не просто «чотири “P”» (promotion, price, place, product), а насправді філософія бізнесу, що обіймає усі рівні сучасного успішного підприємства. Так, для маркетингових досліджень на якісному рівні, в першу чергу, потрібен детальний аналіз внутрішньої та зовнішньої інформації. Саме тому фахівці з маркетингу є най зацікавленішими в комплексній інформаційній системі, та обов'язково повинні брати участь в її побудові. Таким чином, в даній дипломній роботі поняття маркетингових досліджень розширюється до рівня технологічної реалізації обліку, обробки та аналізу інформації, що саме й складає інформаційну систему підприємства.

Практичним втіленням теоретичних розробок є запропонована концепція нової інформаційної системи, що відповідає функціональним потребам ПАТ «НВП Теплоавтомат».

У дипломній роботі були розглянуті і проаналізовані наявність і значущість інформаційних ресурсів, інформаційних технологій, інформаційних систем підприємств, розібрані і застосовані сучасні підходи до розробки і впровадження інформаційних систем на підприємстві. Також була визначена роль маркетингової інформації в діяльності підприємства на основі аналізу теоретичних аспектів інформаційного забезпечення маркетингової діяльності підприємств, та був проведений загальний економічний аналіз діяльності ПАТ «НВП Теплоавтомат» і аналіз його маркетингової діяльності.

У проектній частині був розроблений комплекс пропозицій щодо можливостей втілення нової інформаційної системи на ПАТ «НВП Теплоавтомат». Серед них – зміна застарілих частин апаратної частини, замовлення нового програмного забезпечення яке відповідає потребам підприємства, централізація інформаційної системі на базі серверних станцій та інше.

Загальні переваги яке отримає підприємство:

1. Значне поліпшення якості обробки інформації.

2. Значне поліпшення швидкості обробки інформації.

3. Значне зниження витрат часу на дублювання однієї і тієї ж інформації в різних відділах.

4. Значне зниження витрат часу на перенос інформації з одного відділу в інший.

5. Підвищення рівня безпеки інформації.

Що стосується поліпшення маркетингової діяльності:

1. Значно підвищити якість маркетингових досліджень та маркетингового моніторингу.

2. Більш ефективно використовувати ресурси Інтернет.

3. Гнучко реагувати на потреби ринку і, відповідно, коригувати інформаційну систему, щодо цих змін.

4. Можливість більш повно використовувати маркетингові інструменти (реклама, стимулювання збуту тощо).

5. Значно підвищити якість управлінських рішень на всіх ланцюгах інформаційної системи, що стосується непередбачуваності «людського фактору».

6. Підвищення іміджу підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?