Курсова робота «Комплексний економічний аналіз результатів господарської діяльності підприємства», 2012 рік

З предмету Економіка · додано 14.03.2012 19:18 · від мур · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 1. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства 6 2. Аналіз фінансових результатів діяльності та рентабельності 8 3. Аналіз собівартості продукції 33 3.1. Аналіз загальної суми витрат на виробництво 33 3.2. Аналіз витрат на 1грн. товарної продукції 34 4. Аналіз використання трудових ресурсів підприємства 37 4.1. Аналіз забезпеченості трудовими ресурсами 37 4.2. Аналіз використання робочого часу 39 4.3. Аналіз продуктивності праці та трудомісткості продукції 40 5. Аналіз використання основних виробничих фондів 44 5.1. Аналіз руху та структури основних фондів 44 5.2. Аналіз ефективності використання основних фондів 46 5.3. Аналіз використання обладнання і виробничої потужності підприємства 49 6. Аналіз використання матеріальних ресурсів підприємства 51 6.1. Аналіз забезпеченості матеріальними ресурсами 51 6.2. Аналіз використання матеріальних ресурсів 52 7. Аналіз виробництва і реалізації продукції 55 8. Резерви підвищення ефективності діяльності 57 Висновки 59 Список використаних джерел 62

Висновок

В курсової роботи була проаналізована економічна діяльність ТОВ "Південь - контракт".

Діяльність ТОВ "Південь - контракт" за 2010 рік в порівнянні з 2009 роком була продуктивнішою. Дохід від реалізації продукції становив 26370 тис. грн., чисельність працівників зменшилась на 11 осіб, проте фонд оплати праці виріс на 115,9 тис. грн. Фінансовий результат від операційної діяльності підприємства за 2010 рік в порівнянні з 2009 роком збільшився у вигляді прибутку на 83 тис. грн. Фінансовий результат від звичайної діяльності ТОВ "Південь - контракт" за 2010 рік - прибуток 685,0 тис. грн., а за 2009 рік – прибуток 602,0 тис. грн. Діяльність ТОВ "Південь - контракт" за 2011 рік в порівнянні з 2010 роком була продуктивнішою. Так, протягом 2011 року було реалізовано товарної продукції більше, а саме на 5258 тис. грн., дохід від реалізації продукції становив 32677 тис. грн., операційні витрати від реалізації продукції збільшилися на 1642 тис. грн. чисельність працівників не змінилася, проте фонд оплати праці виріс на 581,7 тис. грн. Фінансовий результат від операційної діяльності підприємства за 2011 рік в порівнянні з 2010 роком збільшився у вигляді прибутку на 82 тис. грн. Фінансовий результат від звичайної діяльності ТОВ "Південь - контракт" за 2011 рік - прибуток 767,0 тис. грн., а за 2010 рік – прибуток 685,0 тис. грн. Чистий дохід збільшився на 23,9 % при зростанні валового прибутку на 23,9 %, тобто темп приросту доходу підприємства є однаковим з темпом приросту витрат на виробництво реалізованої продукції, крім того у звітному 2011 році порівняно з 2010 роком відбулося збільшення інших операційних доходів 63,9 % і операційних витрат у продовж періоду не було, збільшення адміністративних витрат на 24,4 %, витрати на збут не було. Фінансові результати від звичайної і операційної діяльності збільшилися однаково на 11,9 %. Оскільки фінансової і інвестиційної діяльності підприємства ТОВ "Південь - контракт" не здійснює, то і фінансові результати від них відсутні.

Чистий прибуток зростає швидше, ніж валовий прибуток і прибуток від звичайної діяльності у 2011 році він збільшився на 98,7 %.

Рентабельність продукції збільшилась на 0,001 тис. грн. у 2011 р. в порівняні із 2010 р. Операційна та чиста рентабельність продукції зменшилась, у зв’язку з отриманням валового прибутку 1581 тис. грн. в 2011 р. на 271 тис. грн. менш ніж в 2010 р..

Аналіз показав що у 2011 році на ТОВ "Південь - контракт" відбулася в цілому негативні динаміка не дивлячись на те, що зріс чистий прибуток, більшість показників рентабельності зменшились, це свідчить про те, що підприємство не розширює свої можливості щодо реалізації продукції.

Фінансовий стан ТОВ "Південь - контракт" з точки зору його ліквідності поліпшився. Робочий капітал підприємства збільшився на 1212 тис.грн., в той час як його зобов’язання зменшилися на 67 тис.грн. Відбулися зміни в структурі робочого капіталу, а саме зростання розрахунків з покупцями, збільшення грошових коштів і запасів та поточної дебіторської заборгованості.

На ТОВ "Південь - контракт" протягом 2010 року, в порівнянні з 2009 роком зросли витрати за економічними елементами на 1882 тис.грн(8,6 %), протягом 2011 року, в порівнянні з 2010 роком зросли витрати за економічними елементами на 7172 тис.грн. (130,2 %).

Найбільші зміни відбулися в матеріальних витратах, вони збільшилися на 5974 тис. грн., також збільшилися витрати на оплату праці на 1024 тис. грн., відповідно збільшилися відрахування на соціальні заходи з 2810 тис.грн до 3021 тис. грн., також збільшився розмір амортизаційних відрахувань на 13 тис. грн., сума інших операційних витрат зменшилася на 50 тис. грн. або на 2,07 %.

За 2011 рік на ТОВ "Південь - контракт" значно зросла собівартість послуг, це пов’язано із значним зростанням цін на паливо та електроенергію, збільшенням розміру витрат за елементами, а також витрат на оплату праці та в фонди державного страхування. Але зростання собівартості також пов’язане із зростанням обсягу реалізації, вони зросли майже пропорційно.

Зменшення собівартості послуг можливе за умови зменшення розміру витрат, які включаються до розміру собівартості продукції, але за теперішніх умов це неможливо, оскільки ціни на всі види послуг і товарів значно піднялися вверх.

Основними джерелами резервів зниження собівартості продукції є:

 збільшення обсягу її виробництва за рахунок більш повного використання виробничої потужності підприємства;

 скорочення витрат на її виробництво за рахунок підвищення рівня продуктивності праці, економного використання сировини, матеріалів, електроенергії, палива, обладнання, скорочення непродуктивних витрат, браку тощо.

Отже, логічним завершенням даного аналізу є виявлення проблем, тобто негативних тенденцій розвитку даного підприємства, а також пропозиція певних шляхів вирішення даних проблем.

До головних проблем можна віднести те, що:

- нестабільність законодавства і політичного устрою;

- зменшення рівня рентабельності та ліквідності підприємства.

Пріоритетними шляхами розвитку ТОВ "Південь - контракт" є:

- пошук нових клієнтів (споживачів), а також можливість освоювати нові суміжні види діяльності, які потребують невеликих витрат і приносять невеликі, але стабільні доходи;

- пошук нових постачальників і укладання з ними договорів на поставку;

- модернізація та оновлення основних засобів товариства, користуючись фінансовим лізингом;

- проведення маркетингових досліджень даного ринку збуту;

- підвищення конкурентоспроможності робіт і послуг;

- зменшення рівня дебіторської заборгованості, а саме її терміну;

- підвищення рентабельності підприємства тощо.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?