Дипломна робота «Удосконалення маркетингового комплексу на підприємстві», 2011 рік

З предмету Маркетинг · додано 14.03.2012 16:30 · від aleshkivska · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи маркетингвого компалексу підприємства 5 1.1. Основні підходи до визначення комплексу маркетингу на промисловому підприємстві 5 1.2. Сутність поняття «маркетинг – мікс» та характеристика його елементів 16 1.3. Методичний інструментарій для аналізу елементів комплексу маркетингу на промисловому підприємстві 21 Висновки до розділу 1 26 Розділ 2. Дослідження маркетингового комплексу підприємства «флеш» 27 2.1. Характеристика діяльності підприємства «Флеш» 27 2.2. Аналіз ринку меблів України 35 2.3. Оцінка маркетингового комплексу підприємства 46 Висновки до розділу 2 69 Розділ 3. Напрями удосконалення маркетингового комплексу тов «флеш» 70 3.1. Пропозиції щодо підвищення ефективності маркетингового комплексу ТОВ «Флеш» 70 3.2. Напрями підвищення конкурентоспроможності ТОВ «Флеш» на ринку меблів 78 Висновки до розділу 3 85 Висновки 86 Список використаних джерел 89 Додатки 94

Висновок

Висновки до розділу 1

В найбільш вживаній формі маркетинг-мікс включає чотири субмікси: товарний, ціновий, комунікаційний, розподільчий. Кожний субмікс включає самостійний комплекс заходів, поєднання яких формує відповідну політику у сфері маркетингу. Товарна політика включає усі взаємопов'язані із товаром заходи, які сприяють найбільш повному визнанню споживачами товару. Такими заходами можуть бути: оформлення товару, якість, упаковка, товарна марка, асортиментна політика, диверсифікація та варіація товару тощо.

Цінова політика передбачає проведення заходів, завдяки яким забезпечується узгодження умов купівлі-продажу товару й оформлення цього акту у вигляді контракту. До таких заходів, як правило, відносять цінову політику, систему знижок і надбавок, умов поставки товару та його оплати, а також кредитну політику.

Політика розподілу здійснюється з метою своєчасної поставки товару з місця його виробництва до споживача. Вона проводиться завдяки таким заходам, як аналіз і обґрунтування каналів збуту; маркетинг-логістика; політика торгівлі, засоби збуту, місцезнаходження споживачів і ринків, поставок, складування готової продукції тощо.

Задача комунікаційної політики — організація взаємодії підприємства-виробника продукції з усіма суб'єктами маркетингової системи для забезпечення стабільної та ефективної діяльності з формування попиту та просування товарів та послуг на ринок з метою задоволення потреб споживачів і одержання прибутку. Ефективна комунікаційна політика ґрунтується на таких заходах, як планування й організація бізнес-комунікацій, тобто взаємовідносин із партнерами, конкурентами і споживачами, реклама, стимулювання збуту, організація зв'язків із громадськістю й особистий продаж.

Отже, маркетинг-мікс є комплексною програмою заходів із просування товарів і послуг від продавця до кінцевого споживача, інструментом оптимального розміщення ресурсів у системі планування маркетингу та менеджменту.

Висновки до розділу 2

Товариство з обмеженою відповідальністю «Флеш» здійснює виробництво та реалізацію товарів народного споживання, зокрема меблів, та їх ремонт. До складу ТОВ «Флеш» входить 4 магазини в місті Києві.

Згідно проведеного аналізу економічних показників діяльності спостерігається стала тенденція до збільшення практично всіх показників ТОВ «Флеш», що свідчить про ріст прибутковості і ефективності господарювання підприємства.

З проведеного в розділі аналізу ринку меблів в Україні можна зробити наступний висновок: ТОВ «Флеш» має використати переваги проведення в Україні Євро-2012, що стимулювало будівництво, оскільки всі новобудови готелів та ресторанів вимагатимуть меблювання.

Автором роботи проведений аналіз товарно-асортиментної, цінової, комунікаційної та збутової політики ТОВ «Флеш», в результаті чого встановлено, що підприємство грамотно організовує свою роботу та ефективно використовує всі маркетингові інструменти для укріплення конкурентних позицій на ринку меблів України.

Висновки до розділу 3

З власного спостереження автора дипломної роботи зроблені наступні зауваження щодо диференціації продукції в таких напрямках:

– збільшення асортименту продукції та надання послуг (замовлення, доставка) за рахунок введення у виробництво нового обладнання;

– забезпечення високої якості, тобто виготовлена продукція і надана послуга ТОВ «Флеш» повинні відповідати чітко вказаним вимогам замовника і задовольняти всі його потреби. Ціна повинна бути невисокою, нижчою за ціну конкурента.

Підприємству «Флеш» також доцільно розширити товарний асортимент. Для чого найкращим варіантом буде розробка нового товару (наприклад попитом зараз користуються м’які кухонні куточки з розкладним спальним місцем та дитячі стінки, обладнані спортивним куточком та спальним місцем).

Можна запропонувати ТОВ «Флеш» проводити позиціювання товару за такими позиціями:

– позиціювання за ціною. Ціна не повинна бути надто високою, невисока ціна забезпечує збільшення попиту;

– позиціювання за технологією. Сучасна технологія виробництва, що зменшує собівартість продукції і підвищує її якість;

– позиціювання за якістю. Продукція повинна бути високої якості.

Автором роботи запропоновано вести інформаційне оповіщення про акції, знижки, розпродажі, нові колекції, оскільки друковані буклети не завжди читаються споживачами.

Запропоновано проводити рекламні акції та виставки нових колекцій безпосередньо в приміщеннях мережі магазинів «Флеш».

Розроблено рекламну кампанію для бюджетних меблів з визначенням її економічної ефективності.

ВИСНОВКИ

Маркетинговий комплекс являє собою вид соціальної технології, спрямованої на виявлення ефективних засобів керування ринком на основі розуміння ситуації на ньому.

Практично будь-який аналіз ринку повинний дати відповідь на дуже просте питання: " чи зможемо ми успішно, тобто з прибутком обміняти свою продукцію на адекватну суму грошей чи іншу продукцію?".

Маркетингова діяльність як найважливіша функція в сфері підприємництва повинна забезпечувати стійке, конкурентноспроможне положення того чи іншого суб'єкта маркетингової системи на ринку товарів і послуг з урахуванням стану внутрішнього і зовнішнього середовища. У цьому представленні маркетингова діяльність припускає проведення маркетингових досліджень і розробку програми маркетингових заходів, що використовуються з метою підвищення продуктивності фірми й ефективності задоволення потреби кінцевого споживача чи клієнта.

Створення всіх необхідних умов для досягнення конкурентоспроможності об`єктів - первинна турбота керівництва і всього персоналу підприємства.

Але успіх нашого, та інших підприємств буде залежати від Державної політики. Основним завданням Держави має бути створення такого економічного, політичного та правового середовища, інституційної інфраструктури, які б стримували перспективні конкурентоспроможні товари. В першу чергу це стосується визначення та проведенням реформ господарської діяльності в умовах переходу до нової моделі розвитку економіки, створення ефективної експортно-імпортної стратегії, політики таможні, валютно-фінансові, та інших, які б враховували національні інтереси та інтереси виробників.

У той же час існують визначені шляхи підвищення їхньої конкурентоспроможності, пов'язані з економічними критеріями: зменшення торгових надбавок на товари і зниження тарифів на послуги за рахунок використання внутрішніх резервів, економії витрат на процеси обслуговування без зниження рівня їх якості, що дозволить установити більш низькі ціни при реалізації товарів і наданні послуг.

В ході виконання дипломної роботи було проаналізовано маркетинговий комплекс, що застосовується на практиці діючим підприємством ТОВ „ФЛЕШ”. На підприємстві не існує спеціальної маркетингової служби, є тільки відділ який займається питаннями маркетингу. На мою думку підприємству слід потурбуватися про створення власної маркетингової служби, тому як діяльність фірми постійно розширюється і для того, щоб ефективно проводити маркетингові заходи декількох чоловік, що займаються цими питаннями просто не достатньо.

У розвитій ринковій економіці існує множина типів підприємств, але на жодному з них не можна обійтися без маркетингової служби. Хоча економісти виділяють різноманітні шляхи підвищення ефективності фірми, я концентрую увагу саме на службі маркетингу, на тому як спеціалісти цього відділу допомагають керівництву підвищити ефективність, а отже, і прибутковість фірми.

Насамперед, маркетологи займаються дослідницькою роботою: дослідженням ринку, споживачів, товару, конкурентів. За допомогою досліджень можна вибрати найбільше оптимальний і прибутковий ринок, споживачів, засіб реклами і т.д., і в такий спосіб маркетингові дослідження підвищують прибутковість підприємства.

Маркетингова політика підприємства є логічним продовженням досліджень. Маркетинг супроводжує товар на всім шляху процесу створення, визначення ціни, стратегії збуту і просування.

Товарна політика маркетингу визначає оптимальні інструменти впливу на новий товар, життєвий цикл товару, пророкує старіння, що сприяє економії засобів і підвищенню ефективності.

Цінова політика допомагає визначити щиру ціну товару, виявити чинники, що впливають на зміну ціни, виробити стратегію зміни ціноутворення.

Стратегія збуту товару впливає на визначення оптимального каналу збуту, його ширину і протяжність, виборові посередника і постачальника, виборові методу збуту, можливість створення власної торгової мережі, що як не можна краще впливає на економію засобів, у ринкових умовах, коли навіть найменша помилка карається конкурентом.

Без тактики просування товару (реклама, виставки, директ-маркетинг, і ін.) не вижила б жодна фірма. Зараз, коли населення планети росте, збільшується кількість як продавців, так і покупців, виробнику і споживачу усе складніше стає відшукати один одного. Саме для полегшення цієї задачі служить тактика просування.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?