Курсова робота «Методика аналізу забезпеченості організації трудовими ресурсами», 2010 рік

З предмету Аналіз господарської діяльності · додано 06.03.2012 13:44 · від Елена · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Методика аналізу забезпеченості організації трудовими ресурсами 6 1.1. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами 6 1.2. Продуктивність праці та її аналіз 11 Розділ 2. Факторний аналіз виробничо-господарської діяльності фірми 14 Розділ 3. Аналіз фінансової звітності підприємства 22 3.1. Оцінка майнового положення 22 3.2. Оцінка фінансового становища 24 Висновок 28 Список використаних джерел 30 Додатки 32

Висновок

У даній курсовій роботі мною було проаналізовано забезпеченість організації трудовими ресурсами.

У першому розділі роботи були розкриті теоретичні питання аналізу забезпеченості організації трудовими ресурсами, розглянуто методи аналізу, використано різні джерела інформації, а також представлені формули, та методи розрахунку, які застосовуються для аналізу забезпеченості організації трудовими ресурсами.

У другому розділі роботи був проведений факторний аналіз виробничо-господарської діяльності. Результатом аналізу стало виявлення чітких тенденцій до зростання таких показників, як загальна кількість відпрацьованих людино-годин, середньорічна та середньогодинна заробітна плата, продуктивність праці, зміна фонду оплати праці.

В останньому розділі було проведено аналіз фінансової стійкості підприємства, було проаналізовано ліквідність грошових коштів підприємства, оцінено його фінансовий та майновий стан. Також було проведено горизонтальний та вертикальний аналіз фінансових результатів.

Аналіз трудових показників - це один з основних розділів аналізу роботи підприємств.

Ефективність використання виробничих ресурсів впливає на всі якісні показники діяльності суб'єкта господарювання – собівартість, прибуток і т.і. Тому при оцінці ділових партнерів необхідно аналізувати нарівні з показниками основних фондів і матеріальних ресурсів і узагальнюючі показники ефективності використання трудових ресурсів.

В умовах нестабільності економіки фактична потреба підприємства в персоналі певних категорій безперервно змінюється під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів. Подібні зміни не завжди означають збільшення чи збереження потреби в робочій силі. Впровадження нових технологій, освоєння виробництва конкурентоспроможної продукції, скорочення ринкового попиту на вироблені товари і послуги може призвести до зменшення чисельності персоналу, як по окремих категоріях, так і по всьому складу. Тому визначення реальної потреби в робочій силі і прогноз її зміни повинні стати основою вдосконалення управління персоналом на підприємствах.

Основними показниками, що характеризують використання праці на підприємстві, є: використання робочої сили, робочого часу, продуктивність праці, відносні показники видатків на заробітну плату.

Підводячи підсумок під вище сказаним можна відзначити, наступне: аналіз трудових ресурсів – один з основних розділів аналізу роботи підприємства. Достатня забезпеченість підприємств трудовими ресурсами, високий рівень продуктивності праці мають велике значення для збільшення обсягів виробництва.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?