Курсова робота «Фінансова звітність підприємства: види, форми, принципи підготовки», 2011 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 02.03.2012 17:02 · від Zyf · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 1. Сутність, значення та принципи підготовки фінансової звітності.6 2. Класифікація звітності та її користувачі.14 3. Порядок складання, подання, оприлюднення фінансової звітності.22 4. Взаємозв'язок форм фінансової звітності.32 Висновок. 47 Список використаної літератури.50 Додатки.55

Висновок

У курсовій роботі викладені теоретико-методологічні положення формування фінансової звітності підприємства, вказані нові підходи до порядку складання її форм, зазначені рекомендації щодо вдосконалення структури та методики складання фінансової звітності. Отримані результати дають змогу зробити наступні висновки:

1. Звітність становить основу інформаційного забезпечення аналізу фінансового стану підприємства. Інформація, яка надається у фінансових звітах, повинна бути дохідливою і розрахованою на однозначне тлумачення її користувачами. Фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію, яка дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроблені у минулому.

2. В умовах становлення ринкової економіки, появи нових господарських структур різних форм власності, розвиток міжнародних економічних зв’язків обумовлюють необхідність удосконалення обліку і системи звітної інформації, як складових частин економічної інформації, необхідної для управління на усіх рівнях.

3. Роль фінансово-економічної інформації, як системи фінансових показників, визначається впливом на обґрунтування і прийняття рішень користувачів. Саме бухгалтерська фінансова звітність, відображаючи всі суттєві зміни в структурі господарських засобів і їх джерел, а також результати фінансово-господарської діяльності, надає в скомпонованому вигляді значний обсяг інформації, необхідної зовнішнім і внутрішнім користувачам.

4. В процесі господарської діяльності множинна інформація, яка накопичується в господарському обліку, потребує певної системи узагальнення і класифікації її з метою подальшого використання в управління і практичному застосуванні. Використання узагальнених систем інформації спочатку в практичних, а потім і в наукових цілях потребує їх поділу за відповідними ознаками з метою визначення правил і методів складання, розрахунку, аналізу, контролю та практичного використання в суспільному житті. Такий поділ здійснюється шляхом класифікації звітності. Відповідно до чинного законодавства і нормативно-правової бази бухгалтерська фінансова звітність підприємств поділяється на: бухгалтерську; фінансову; консолідовану; зведену.

5. Всі учасники ринкової економіки є користувачами бухгалтерської інформації. Залежно від основних інтересів і цілей це можуть бути державні органи і громадські організації, юридичні особи, які мають відносини з цим підприємством, фізичні особи (акціонери), зарубіжні партнери та інвестори.

6. Правильний підхід до побудови системи фінансової звітності та методології їх формування і подання, надає можливість ефективно використовувати ресурси підприємства, підвищити достовірність та адекватність фінансової інформації, а відтак й здійснювати глибокий аналіз процесів та явищ, які негативно впливають на господарський процес діяльності підприємства. Розгляд та аналіз проблем побудови фінансової звітності як важливого інструменту управління підприємством дозволяє оцінити результати діяльності, прогнозувати напрямки підвищення ефективності господарювання.

7. Впровадження в практику бухгалтерського обліку України можливості вибору принципів, методів та прийомів ведення бухгалтерського обліку при формуванні показників бухгалтерської фінансової звітності дозволяє забезпечити відповідність звітних даних умовам, задачам та функціональній структурі кожного окремого суб’єкта господарювання, що сприяє найбільш повному використанню показників бухгалтерської фінансової звітності при обґрунтуванні рішень.

8. Для контролю вірогідності окремих статей фінансової звітності на підприємстві використовуються результати інвентаризації (шляхом взаємоперевірки) розрахунків з бюджетом, банками, різними дебіторами і кредиторами. Особливо важливо установити тотожність балансових показників розділів пасиву і розділів активу з кредиторською і дебіторською заборгованостями по розрахунках з бюджетом і даними, що утримуються в податковому органі, про стан цих розрахунків на дату складання звітності.

9. Серед багатьох передумов успішної інтеграції України у процес глобалізації чітко виокремлюється сфера бухгалтерського обліку, а саме через складання звітності відповідно до норм, загальновизнаних у світі й узагальнених у МСБО. Суттєві зміни у світовій економіці, пов’язані з глобалізацією, міжнародною інтеграцією вимагають уніфікації бухгалтерського обліку, досягнення єдності та прозорості під час складання фінансової звітності, особливо щодо формування і нарахування доходу, обліку і відображення інвестованих засобів.

10. Облік, звітність та аудит повинні ґрунтуватися на єдиних принципах і надавати діловим партнерам таку інформацію про майновий і фінансовий стан суб’єкта господарювання, яка б була зрозумілою, зіставною, суттєвою та надійною. Забезпечення й аналіз прозорої інформативності фінансової звітності, що дасть змогу підприємствам знайти перспективного ділового партнера на ринку, обрати ефективний варіант цінової політики, є актуальним для вітчизняної економіки і потребує подальшого дослідження.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення