Курсова робота «Фінансова звітність як джерело економічної інформації», 2011 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 01.03.2012 21:17 · від Михайло · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 3 1. Сутність та призначення бухгалтерської (фінансової) звітності, її інформаційне забезпечення. 5 2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури. 10 3. Організаційно - економічна характеристика підприємства. 17 4. Завершення облікового циклу. Узагальнення даних поточного обліку. 23 5. Узагальнення економічної інформації про фінансовий стан та результати діяльності. 29 6. Узагальнення економічної інформації про грошові потоки та власний капітал підприємства. 36 7. Шляхи удосконалення бухгалтерської (фінансової) звітності. 42 Висновки і пропозиції. 46 Список використаних джерел. 49 Додатки. 53

Висновок

Проаналізувавши дану тему, можна зробити висновок, що для прийняття правильних управлінських рішень на рівні підприємства повинні використовуватись дані, які відповідають певним правилам, вимогам і нормам, що є зрозумілими та прийнятними для користувачів, такими даними є фінансова звітність. Фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, яка відображає фінансовий стан підприємства і результати його діяльності за звітний період. До неї відносяться:

• баланс;

• звіт про фінансові результати;

• звіт про рух грошових коштів;

• звіт про власний капітал;

• примітки до звітів.

Економічні рішення, які приймають користувачі фінансових звітів, вимагають оцінки здатності підприємства генерувати грошові кошти та їх еквіваленти, а також часу та впевненості в їх генеруванні.

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

З метою впорядкування складання звітності її класифікують за такими найбільш поширеними ознаками: змістом і джерелами формування, терміном подання, ступенем узагальнення, обсягом, періодичністю подання, охопленням видів діяльності, поширенням на галузі народного господарства, характером спрямування і використання, ступенем використання обчислювальної техніки.

Проаналізувавши нормативно-правову базу видно, як швидко змінюються нормативні документи, приймаються нові документи, доповнення та зміни до вже діючих. Так з дня прийняття незалежності України та до сьогоднішнього дня ще не створилася стала законодавча нормативна база, як б задовольняла всі групи користувачів.

Переглянувши зазначені літературні джерела можна зробити висновок про те, що досить велика увага як вітчизняних так і зарубіжних авторів приділяється питанням обліку і аналізу фінансової звітності.

Щоб більш повно оцінити зміни, які відбулися в діяльності ТОВ Фірми «Поділля», було досліджено основні показники фінансових результатів за 2008 – 2010 роки.

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безупинно з дня реєстрації. Підприємство самостійно визначає облікову політику; обирає форму бухгалтерського обліку.

Відображення господарських операцій у бухгалтерському обліку проводиться через запис таких у відповідні регістри синтетичного та аналітичного обліку в розрізі кореспондуючих рахунків.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення