Курсова робота «Принципи дії закону про кримінальну відповідальність у часі, просторі, колу осіб», 2008 рік

З предмету Право · додано 01.03.2012 16:44 · від Екатерина1711 · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. Розділ 1.Поняття принципів права. Система принципів кримінального права України.3ст Розділ 2.Принципи дії закону про кримінальну відповідальність у часі.11ст. 2.1. Принцип чинності закону про кримінальну відповідальність у часі.11ст. 2.2. Поняття часу вчинення злочину. 13ст. 2.3. Зворотня сила закону про кримінальну відповідальність у часі. 15ст. Розділ 3.Принципи дії закону про кримінальну відповідальність у просторі.19ст. 3.1. Територіальний принцип чинності кримінального закону. 19ст. 3.2. Принцип громадянства та універсальний принцип дії закону.23ст. Розділ 4.Принципи дії закону про кримінальну відповідальність по колу осіб.26ст. Розділ 5.Інститут екстрадиції у кримінальному праві України.29ст. Висновок.35ст. Список використаної літератури.37ст.

Висновок

Велике значення в здійсненні кримінальної політики держави мають принципи дії кримінального закону про відповідальність, на яких і базується кримінальне право України. Кримінальний закон діє у відповідній системі просторово-часових координат і поширює свою силу на відповідну сукупність злочинних діянь залежно від їх вчинення відповідними категоріями осіб.

У теорії кримінального права це визначається як принципи чинності кримінального закону в просторі, часі, національний принцип та універсальний принцип. Велике значення в здійсненні кримінальної політики держави мають принципи, на яких базується кримінальне право України. Під принципами кримінального права треба розуміти вихідні, керівні ідеї, закріплені в нормах права, на яких базується кримінальне право в цілому або які відображені в окремих його положеннях та інститутах. Цими принципами керується законодавець при прийнятті кримінальних законів.

Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі — це можливість застосування кримінального закону залежно від часу вчинення злочину. Чинним визнається закон, що вже набрав чинності. Злочинність і караність діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, який діяв на час вчинення цього діяння.

Існування в законі принципу дії закону про кримінальну відповідальність у часі дає змогу особі, яка усвідомлює, що вона не порушує існуючих кримінально-правових заборон, поводитись у суспільстві впевнено й вільно.За загальним правилом, закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення. Дотримання цього правила є важливим з огляду на необхідність ознайомлення суб'єктів відповідних правовідносин зі змістом закону.

Законом про кримінальну відповідальність, який:діяв на час вчинення цього діяння, слід вважати відповідний закон, який до моменту початку цього діяння набрав законної сили і до моменту закінчення діяння не втратив її. Чинним визнається закон, що набув законної сили, до його скасування чи заміни новим законом, а якщо закон було прийнято на певний строк до закінчення цього строку.

Зворотна дія в часі реалізується через кримінальні закони у випадках, коли вони скасовують або пом'якшують відповідальність особи. Кримінально-правова норма має зворотну дію в часі в тій її частині, в якій вона пом'якшує або скасовує відповідальність особи.

Просторова юрисдикція означає поширення кримінального закону України в межах певної території та щодо певного кола осіб. Просторова юрисдикція кримінального закону ґрунтується на 3 основних принципах: територіальному, національному, універсальному. Територіальний принцип регламентує чинність кримінального закону на території України. Винятком із територіального принципу є принцип дипломатичного імунітету. Принцип громадянства має значення для застосування КК України у випадках вчинення злочинів за межами України, коли на момент виявлення злочину чи встановлення винного останній знаходився на території України або був виданий їй.

Кримінальний Кодекс України визначає, що особи, які вчинили злочини на території України, підлягають відповідальності. Закон має на увазі і громадян України, іноземних громадян і осіб без громадянства (останніми вважаються особи, які проживають або знаходяться на території України, але не є її громадянами і не мають доказів своєї належності до іноземної держави), які, знаходячись на території України, вчинили злочини.

Інститут екстрадиції як сукупність норм матеріального і процесуального характеру, а також, що в основі лежать договірні норми (у чому і його особливість), становить собою упорядковану на основі права форму міждержавної співпраці, орієнтовану на підтримку міжнародної законності й правопорядку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?