Дипломна робота «Розробка заходів формування прибутку будівельної організації (на прикладі підприємства ВАТ Будівельне управління №3 “Енергожитлобуд”)», 2010 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 27.02.2012 09:08 · від Olga · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 1. Теоретичні основи формування прибутку 1.1. Поняття прибутку як економічна категорія. 1.2. Методичні основи визначення прибутку, поняття рентабельності. 1.3. Формування прибутку виходячи з особливостей будівельної організації. Висновки до 1-го розділу. 2. Аналіз господарської діяльності та прибутковості ВАТ Будiвельне управлiння №3 “Енергожитлобуд” 2.1. Коротка характеристика підприємства. 2.2. Аналіз ринків збуту. 2.3. Аналіз використання основних виробничих та оборотних фондів. 2.4. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів. 2.5. Аналіз витрат виробництва. 2.6. Аналіз формування прибутку виходячи з особливостей будівельно-монтажної організації. Висновки до 2-го розділу. 3. Заходи спрямовані на підвищення прибутковості 3.1. Економічне обґрунтування рівня ефективності заміни морально і фізично зношеного обладнання новим. 3.2. Реалізація застарілих і зношених основних виробничих фондів. 3.3. Стягнення дебіторської заборгованості. 3.4. Зниження витрат за рахунок зростання об’єму будівельно-монтажних робіт. 3.5. Заходи охорони праці на ВАТ Будiвельне управлiння №3 “Енергожитлобуд”. Висновки до 3-го розділу. Висновки. Список використаної літератури. Додатки.

Висновок

Прибуток – це частина заново створеної вартості, виробленої та реалізованої, готової до розподілу. Підприємство отримує прибуток після того, як втілена у створеному продукті вартість пройде відповідну стадію обігу та набере грошову, або ресурсну форму, або форму вигод.

Мета науково-дослідної роботи полягає в дослідженні формування прибутку будівельно-монтажної, теоретичному обґрунтуванні та розробці методичних рекомендацій щодо підвищення прибутковості підприємства.

Предмет дослідження є формування прибутку будівельно-монтажної організації.

Актуальність даної теми полягає в тому, що кожне комерційне підприємство в Україні здійснює свою діяльність з метою отримання прибутків.

Об`єктом дослідження – є Хмельницьке управління ВАТ Будiвельне управлiння №3 “Енергожитлобуд”, м.Нетішин.

Нині управління має устаткування та досвідчених фахівців для виконання таких робіт: Монтаж теплоенергетичного устаткування, трубопроводів і металоконструкції, реконструкція та ремонт тепломеханічного устаткування, трубопроводів і металоконструкції; виготовлення та постачання фасонних деталей, проведення будівельної діяльності, зварних вузлів, блоків, металоконструкцій

Провівши аналіз основних техніко-економічних показників підприємства ВАТ Будiвельне управлiння №3 “Енергожитлобуд” можна зробити висновок, що: чистий дохід у 2005-2007 рр. скорочується. Це пов’язано зі зменшенням замовлень на виконання будівельно-монтажних робіт. У 2008 році порівняно відбувається незначне зростання даного показника, а у 2009 році порівняно з 2008 роком цей показник зростає на 98,20% і становить 20316,00 тис.грн. Причиною такого значного зростання стало отримання великої кількості замовлення і значне зростання договірних цін.

Схожу динаміку демонструє собівартість реалізованих робіт. Однак її величина перевищує чистий дохід у 2007-2008 рр., бо дохід (виручка) від реалізації робіт у 2007 і 2008 роках складав відповідно 9598,8 тис.грн і 10250,2 тис.грн., а, після сплати ПДВ, чистий дохід підприємства становив 7999,00 тис.грн. і 7760,00 тис.грн., в той час як собівартість становила відповідно 9917,50 тис.грн. і 8180,80 тис.грн.

Середньорічна вартість основних виробничих фондів протягом аналізований періоду постійно зростає. Це свідчить про поступове оновлення обладнання на підприємстві, що в подальшому позитивно вплине на його функціонування

Середньооблікова чисельності працівників ВАТ Будiвельне управлiння №3 “Енергожитлобуд” за весь аналізований періоду зменшилась на 227 чоловік, що було пов’язано з незадоволеністю працівниками умовами праці, нестабільною ситуацією на ринку.

На підставі результатів техніко-економічного аналізу господарської діяльності ВАТ Будiвельне управлiння №3 проведеного у попередньому розділі для вирішення проблеми підвищення прибутку підприємства були запропоновані такі заходи як:

1. В нашому випадку пропонується заміна ручних зварювальних установок на більш нові – автоматичні зварювальні установки під шаром флюсів. У ході ручного зварювання електроди переміщують уздовж місця з’єднання виробів у ручну. Для ручного зварювання використовують електроди з покриттям. Цей спосіб зварювання зручний у разі виконання коротких і криволінійних швів, швів у труднодоступних місцях, а також у процесі з’єднання виробів складної форми. Проте цей спосіб зварювання має малу продуктивність порівняно з автоматичним дуговим зварюванням під шаром флюсів. Якість шва залежить від фаховості робітника – зварника.

2. Наступною проблемою яка існує на підприємстві є значна кількість застарілих і зношених основних виробничих фондів. Звичайно, керівництво підприємство повинно вирішувати доцільність продажу тих чи інших необоротних активів, але зі своєї сторони хочеться запропонувати реалізувати такі основні фонди:

− Кран гусеничний самохідний РДК-25, реалізувати який дане підприємство може за 150 тис.грн.

− Автомобіль ГАЗ 3110, продати який можна за 21 тис.грн.

− Газифікаційна установка АГУ-8, реалізувати яку можна за 35 тис.грн.

− Реалізувавши дані основні засоби підприємство отримає таку величину прибутку від іншої звичайної діяльності: 150 тис.грн. + 21 тис.грн. + 35 тис.грн. = 206 тис.грн.

В рузультаті запрпопнованих заходів ефектом від впровадження нового обладнання буде збільшення продуктивності праці, а отже і збільшення обсягів робіт. Заплануємо збільшення продуктивності праці на 15%. Таким чином, за рахунок росту продуктивності праці можна досягти збільшення обсягів виконаних робіт на 3047,80 тис.грн. За рахунок зростання продуктивності праці і відповідного зростання обсягу робіт відбулася економія на умовно-постійних витратах у розмірі 649,71 тис.грн та збільшення прибутку підприємства.

Отже, вищенаведені заходи дозволять ВАТ Будiвельне управлiння №3 “Енергожитлобуд” підвищити економічну ефективність діяльності підприємства, що у свою чергу вплинуло на прибуток.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення