Дипломна робота «Розробка заходів підвищення ефективності виробничого підприємства», 2011 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 24.02.2012 14:22 · від Olga · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.5 Розділ І. Теоретико-методологічні основи дослідження ефективності функціонування виробничого підприємства ВАТ „Сарненський хлібозавод” 1.1. Ефективність як економічна категорія.7 1.2. Види ефективності діяльності підприємства.14 1.3. Система показників ефективності діяльності підприємства.18 1.4. Чинники зростання ефективності діяльності підприємства.29 Висновки до розділу І.34 Розділ ІІ. Аналіз господарської діяльності підприємства ВАТ „Сарненський хлібозавод” 2.1. Характеристика підприємства та продукції.35 2.2. Аналіз динаміки виробництва основних видів продукції. 48 2.3. Аналіз використання виробничих ресурсів.51 2.4. Аналіз витрат виробництва і собівартості продукції.61 2.5. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими. 66 2.6. Аналіз фінансових результатів і рентабельності виробництва.68 2.7. Аналіз конкурентоспроможності підприємства.71 Висновки до розділу ІІ.80 Розділ ІІІ. Обґрунтування заходів по підвищенню ефективності діяльності ВАТ „Сарненський хлібозавод” 3.1. Обґрунтування доцільності реконструкції підприємства ВАТ „Сарненський хлібозавод”.81 3.2. Ефективність використання оборотних засобів та шляхи їх підвищення.86 3.3. Підвищення ефективності діяльності підприємства на основі маркетингової стратегії.89 3.4. Покращення організації системи охорони праці на підприємстві.100 Висновки до розділу ІІІ.102 Висновки.103 Список використаної літератури.106 Додатки

Висновок

Провівши комплексний аналіз господарської діяльності ВАТ "Сарненський хлібозавод", та запровадивши основні її шляхи вдосконалення, можна зробити такі висновки:

Діяльність ВАТ "Сарненський хлібозавод" характеризується випуском основної продукції (хліба та хлібобулочних виробів), орієнтованої на кінцевого споживача, мешканців Рівненської області.

Асортимент готової продукції, що виробляється підприємством ВАТ "Сарненський хлібозавод" налічує 60 найменувань хлібобулочних виробів та 12 видів напоїв. Підприємство функціонує більш - менш стабільно, ми бачимо що показники у 2006 і 2008 роках зростають, а у 2007 р. помітний спад по всіх показниках, проте у 2010 році майже всі показники зросли. Спостерігалося певне зниження обсягів виробництва хлібобулочних виробів, що не впливало на загальне зростання обсягів виробництва продукції; у 2010 році обсягів виробництва продукції зріс порівняно з попереднім роком на 14%, в 2008 - на 10,6%, а в 2009 - на 37%. Зростала середньоспискова чисельність працівників, їх продуктивність праці та середньомісячна заробітна плата. Витрати на 1 грн. виробленої продукції зменшились. У 2009 році відбулося значне покращення всіх техніко-економічних показників ВАТ "Сарненський хлібозавод", розміру чистого прибутку у 2010 році збільшився на 75%.

Аналізуючи забезпеченість основними засобами, спостерігається підвищення вартості основних засобів на 46 у 2010 році, це пояснюється перш за все тим, що відбувається ефективний рух основних засобів, на підприємство надходить більше основних засобів ніж вибуває. Найбільшими темпами зростає вартість транспортних засобів ВАТ "Сарненський хлібозавод", найменшими – будівель, споруд, передавальних пристроїв. Такі зміни спричиняють переформування структури основних засобів ВАТ "Сарненський хлібозавод". В їх структурі усіх років переважають будівлі, споруди та передавальні пристрої, проте частка цих основних засобів постійно зменшується на користь транспортних засобів, інструментів, приладів, інвентарю. Це є позитивною тенденцією, так як саме вони становлять активну частину основних засобів і безпосередньо впливають на виготовлення продукції.

Аналіз операційних витрат показав, що собівартість випущеної продукції у 2007 році знижувалась на 859,1 тис. грн. відповідно, а у 2008-2010 роках збільшилась на 1571,6 і 6307,2 3515 тис. грн.. відповідно. Це відбувалось за рахунок коливання сум матеріальних витрат та витрат на оплату праці. Найбільша зміна відбулася у вартості витрачених на виробництво матеріалів, які збільшились у 2009 році на 4494 тис. грн., амортизаційні відрахування зменшились у 2010 році на 29 тис. грн.. Внаслідок реалізації готової продукції споживачам підприємство отримує прибутки, у 2006 році у сумі 170,6 тис.грн., у 2007 лише 150,0 тис. грн.. а у 2008 році 266 тис. грн., в 2010  439,0 тис.грн, що говорить про позитивні тенденції в діяльності підприємства.

На підставі результатів техніко-економічного аналізу виробничо-господарської діяльності ВАТ "Сарненський хлібозавод" проведеного у попередньому розділі були запропоновані такі заходи як:

1. Реконструкція булочного цеху хлібозаводу ВАТ "Сарненський хлібозавод" передбачає заміну морально та фізично застарілих печей ФТЛ –2 на одну тунельну піч та пекарню з двома ротаційними печами, та часткову заміну обладнання для приготування та оброблення тіста на більш сучасне обладнання Словацької фірми Гостол. Завдяки технічному переоснащенню виробництва на ВАТ "Сарненський хлібозавод" та встановленню теплоутилізаторів відбудеться зменшення споживання природного газу на 10 %, а за рахунок зниження температури вихідних газів мінімізовано їхній шкідливий вплив на довкілля.

2. Встановлення утилізаторів тепла, за допомогою яких, стане можливим використання вторинних енергоресурсів  вихідних газів хлібопекарських печей для підігріву води. В перспективі це дозволить досягти значної економії витрат енергоресурсів на підприємстві. За рахунок використання таких нових технологій у виробництві в перспективі очікується значне зменшення собівартості продукції та виробництво нової, суттєво досконалішої продукції, що буде користуватися широким попитом у населення.

3. Прискорення обертання обігових коштів. Величину економічного ефекту, отриманого від прискорення оборотності обігових коштів, можна визначити, користуючись коефіцієнтом завантаження коштів в обороті. Так, якщо в 2009 році для одержання з однієї грн. виручки було витрачено 0,1 грн. оборотних коштів, то в звітному 2010 році тільки 0,09 грн., тобто менше на 0,01 грн. виручки.

4. З метою отримання більшого прибутку, а також формування позитивного іміджу кожне підприємство на певному етапі своєї діяльності розширює ринки збуту  застосувавши стратегію диверсифікації

5. Наступним кроком підприємства повинно бути покращення сервісного обслуговування. Цей захід передбачає не лише упакування продукції в поліетиленові чи паперові пакети, а й можливість налагодити доставку хлібобулочних виробів. Проведення запропонованого заходу дозволить збільшити обсяги продаж продукції шляхом залучення нових споживачів, тобто розширення частки ринку. Таким чином, в перспективі підприємство зможе виготовляти додатково 1095 т. виробів та отримати за їх реалізацію додаткову виручку в розмірі 2928,8 тис.грн., отже загальна очікувана виручка складе (27 803,0+2928,8)=30731,8 тис. грн.

6. Формування культури підприємства згідно з обраною стратегією. Для цього необхідно розробити звичайну програму маркетингової діяльності для ВАТ "Сарненський хлібозавод", тобто таку, яка передбачає вирішення питань за всіма напрямками діяльності підприємства. Термін дії програм 1 рік.

Отже, вищенаведені заходи дозволять ВАТ „Сарненський хлібозавод” підвищити економічну ефективність діяльності підприємства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення