Курсова робота «Управління виробничою інфраструктурою підприємства», 2011 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 19.02.2012 20:04 · від Валентина · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Теоретичні аспекти виробничої інфраструктури підприємства 6 1.1. Історичні аспекти формування системи економічних поглядів на місце, роль, структуру та особливості функціонування виробничої інфраструктури 6 1.2. Поняття сучасної класифікації виробничої інфраструктури 11 1.3. Сутність виробничої інфраструктури підприємства та її складові 13 2. Аналіз управління запасами комп’ютерів та комплектуючих на підприємстві тов "партнерська бізнес група" як однієї із складових його виробничої інфраструктури 18 2.1. Характеристика стану та динаміки товарних запасів на підприємстві ТОВ "Партнерська Бізнес Група" 18 2.2. Аналіз оборотності товарних запасів 29 3. Шляхи удосконалення управління товарними запасами підприємства тов "партнерська бізнес група" 34 3.1. Оптимізація витрат на закупівлю товарних запасів шляхом перегляду відношень з постачальниками 34 3.2. Застосування системи автоматичного обліку товарних запасів 35 3.3. Вивчення обсягів та причин створення наднормативних товарних запасів. Розробка політики реалізації понаднормативних запасів 37 Висновки 41 Список джерел 43 Додаток 1 45

Висновок

За результатами дослідження, проведеного в курсовій роботі, можна зробити наступні висновки.

В першому, теоретичному розділі роботи проаналізувавши історичні аспекти формування системи економічних поглядів на місце, роль, структуру та особливості функціонування виробничої інфраструктури, можна зазначити, що, як звертав увагу ще Дж.Гелбрейт, підприємства виробничої інфраструктури мають тенденцію до збільшення масштабів пропорційно до зростання сфери основного виробництва. Д. Белл виявляє ще одну важливу рису підприємств інфраструктури: вони по своїй суті не являються комерційними (не мають за головну мету отримання прибутку), а носять обслуговуючий характер і призначені для поліпшення умов функціонування комерційних об’єктів, уряду, окремого індивідуума чи суспільства загалом. Радянські економісти середини ΧΧ ст. не включали до сфери послуг (тобто інфраструктури) ряд галузей. Вони вважали, що, наприклад, торгівля – оптова і роздрібна – має певні моменти виробництва послуг так само, як елементи матеріального виробництва, але загалом вона являє собою сферу обміну, а не виробництва.

У більш вузькому значенні виробнича інфраструктура вживається як існуючий на підприємстві комплекс цехів, господарств і служб, головне завдання яких зводиться до забезпечення нормального функціонування {без перерв і зупинень) основного виробництва і всіх сфер діяльності підприємства. Отже, суб’єкти виробничої інфраструктури (суб’єкт-виробник) займаються обслуговуванням основного виробництва (суб’єкт-споживач), котрі створюють матеріальні блага і тому відносяться до матеріальної сфери суспільного виробництва; підприємства виробничої інфраструктури відносяться до сфери послуг, оскільки створюють послуги виробничого призначення (матеріальні послуги); підприємства виробничої інфраструктури пропонують широкий спектр послуг, які можуть мати як загальний так і спеціалізований характер; підприємства виробничої інфраструктури формують третинний сектор економіки, домінування якого є основною характеристикою постіндустріального суспільства.

Далі у другому, аналітичному розділі, проведено аналіз однієї із складових виробничої інфраструктури – системи управління товарними запасами у 2010 році на ТОВ «Партнерська бізнес група». Протягом року спостерігається нарощування обсягів залишків, реалізації та надходження товарних запасів на підприємстві, що пов’язано із виходом компанії на ринок продажів комп’ютерів та їх комплектуючих. При цьому збільшується кількість асортиментних груп та підгруп, що також позитивно характеризує управління товарними запасами на підприємстві.

Третій розділ роботи присвячений шляхам удосконалення управління товарними запасами.

До розглянутих методів управління в умовах кризи відносяться такі:

1) оптимізація витрат по закупівлі товарних запасів – шляхи роботи з постачальниками;

2) впровадження автоматизованої системи управління запасами, інтегрованої з системою обліку продаж і розрахунків з постачальниками. Методи, що використовуються при керуванні закупівлями – це керування по точці замовлення для товарів групи С на підставі статистичних спостережень минулих періодів а також метод MRP, що базується на японській системі планування „точно в термін”

3) розглянуто основні складові робот з мінімізації понаднормових запасів, які приводять до відволікання грошових коштів з обороту і уповільнюють оборотність запасів. Проаналізовано методику визначення обсягу наднормативних запасів і причин затоварювання, розглянуто політику реалізації понаднормових залишків.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?