Дипломна робота «Управління фінансовими ресурсами підприємства (на прикладі ВАТ Моторсіч)», 2010 рік

З предмету Фінанси підприємства · додано 19.02.2012 16:33 · від kseniya_www · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ 1. Теоретичні основи формування фінансових ресурсів підприємств 6 1.1. Сутність фінансових ресурсів підприємства 6 1.2. Класифікація та джерела формування фінансових ресурсів підприємства 14 1.3. Зарубіжний досвід управління фінансовими ресурсами підприємства 29 Розділ 2. Аналіз фінансових ресурсів підприємства 34 2.1. Коротка економічна характеристика ВАТ «Мотор Січ» 34 2.2. Аналіз джерел формування фінансових ресурсів підприємства 40 2.3. Аналіз та оцінка ділової активності ВАТ «Мотор Січ» по управлінню фінансовими ресурсами 58 2.4. Оцінка прибутковості ВАТ «Мотор Січ» як узагальнюючий показник оцінки ефективності використання фінансових ресурсів підприємства 62 Розділ 3. Проблеми та шляхи вдосконалення формування та використання фінансових ресурсів підприємств 71 3.1. Проблеми формування та використання фінансових ресурсів підприємств 71 3.2. Фінансове планування як умова раціонального використання фінансових ресурсів підприємств 80 Висновки 93 Список використаної літератури 97 Додатки 101

Висновок

Отже, провівши в дипломній роботі дослідження на тему «Управління фінансовими ресурсами» зроблено висновок, що сьогодні в Україні нема чіткого визначення поняття фінансових ресурсів. В першому розділі дипломної роботи було проведено критичний аналіз визначень даної категорії вітчизняними економістами, за результатами дослідження ми можемо зробити висновок, що більшість авторів розуміє під фінансовими ресурсами грошові накопичення, доходи і надходження або ж фонди грошових ресурсів.

Джерела фінансових ресурсів також не є чітко висвітленими в літературі, проте для написання дипломної роботи і подальшого аналізу детально розглядається основними джерелами формування фінансових ресурсів:

1. привласнені кошти;

2. власні кошти;

3. залучені кошти;

4. позичені кошти.

Особливу увагу при розгляді джерел формування фінансових ресурсів надано прибутку, оскільки на досліджуваному підприємстві він є основним джерелом інвестиційної діяльності підприємства.

Розглядаючи зарубіжні методи управління фінансовими ресурсами то можна зробити підсумувати, що спочатку для більшості підприємств більш ефективним є використання залученого капіталу. Збільшення частки позик в структурі фінансових ресурсів призводило до зменшення показника середньозваженої вартості капіталу фірми (WACC) та зростання її ринкової вартості, тому сьогодні в умовах кризи перевага власного капіталу над позичковим є обов’язковою.

В зарубіжній практиці для оцінки ефективності використання фінансових ресурсів використовується коефіцієнт прибутковості акціонерного капіталу. Цей показник визначає п’ять факторів впливу на капітал.

Структура капіталу, що використовується підприємством, визначає багато аспектів не тільки фінансової, але також ї операційної та інвестиційної його діяльності, показує активний вплив на кінцеві результати його діяльності. Вона впливає на коефіцієнт рентабельності активів та власного капіталу (тобто на рівень економічної та фінансової рентабельності підприємства), визначає систему коефіцієнтів фінансової стійкості та платоспроможності (тобто рівень основних фінансових ризиків) та, в кінцевому рахунку, формує співвідношення доходності та ризику в процесі розвитку корпоративного підприємства.

Проводячи аналіз фінансових ресурсів ВАТ «Мотор Січ» ми бачимо, що за досліджуваний період відбулося збільшення обсягів виробництва продукції, що пов'язано із збільшенням попиту на ринку. В реалізаційних цінах підприємство виробило продукції на суму 2566900 тис.грн. Хоча в 2008 році підприємство значно менше отримало прибутку ніж в 2007 році, воно вистояло на ринку, а в 2009 році збільшило обсяги виробництва. Позитивним фактором є і збільшення продуктивності праці персоналу.

Фінансові ресурси ВАТ "Мотор Січ" як і на будь-якому підприємстві складаються із основного та оборотного капіталу. Більшу частину ресурсів складають оборотні кошти. На початок 2010 року питома вага оборотних коштів становить 68% загального капіталу підприємства. Фінансові ресурси ВАТ формуються за рахунок власного, залученого та позичкового капіталу.

Найбільшу частку у формуванні фінансових ресурсів має власний капітал, що свідчить про фінансову стійкість підприємства. Станом на початок 2010 року питома вага власних фінансових ресурсів становить 55,7% майна. Тимчасово залучений капітал у вигляді зобов'язань становить 24,4% капіталу. Позичковий капітал складає 20%.

Структура майна є типовою для виробничого підприємства і є збалансованою.

За останній рік чистий прибуток підприємства збільшився на 512 190тис.грн., а у порівнянні із показником за 2007 рік - збільшився на 308 907 тис.грн., що є позитивним фактором і свідчить про покращення ефективності діяльності підприємства.

Розраховуючи показники ефективності фінансових ресурсів проведено аналіз показників ліквідності, ділової активності та рентабельності. Коефіцієнт абсолютної ліквідності підприємства в 2009 році становить 0,1 – це нормальне значення. Показник покриття є заниженим і становить 1,6. Оборотність активів становить в 2009 році 556 днів, грошових коштів 30 днів, оборотних коштів 371 днів. Рентабельність продукції в 2009 році становить 36,4% - це дуже хороший показник, а враховуючи те шо показник збільшився на 36% в порівнянні з 2008 роком, то фінансова політика підприємства дійсно заслуговує позитивної оцінки.

Розраховуючи ROE – рентабельність власного капіталу ми бачимо, що найбільший вплив на його зміну має зміна операційної рентабельності та показник фінансового важеля.

Сьогодні існує багато проблем та перешкод в формуванні фінансових ресурсів українських підприємств. Найбільш болісною для будь-якого українського підприємства є обтяжливість податками. Сьогодні податкове навантаження на підприємств становить 30-40% загальних витрат. Даний показник є дуже високим, особливо для підприємств, які постійно потребують нових розробок та інноваційних технологій.

Іншою проблемою ВАТ «Мотор Січ» є те, що практично немає фінансування із бюджету, проте успішні розробки здійснюються завдяки кредитуванню банками України. Деякі із них надають кредити під 4% річних, що є дуже сприятливим для впровадження інновацій на підприємстві.

Основними кредиторами виступили такi банки: ЗФ ПУМБ, АКБ "Райффайзенбанк", АКБ "Укрсоцбанк", ДФ ВАТ КПБ м. Донецьк, ЗАТ ДОНГОРБАНК, що забезпечили короткострокове кредитування.

Ще однією не менш важливою проблемою є можливість здійснення ефективності фінансової стратегії на акціонерному підприємстві. Дане питання висвітлене в теорії агента, і проблемність питання заключаєтья в можливості здійснити управління в підприємстві, капітал якого формується багатьма учасниками. Успішність політики підприємства свідчить що з даним завданням керівники ВАТ справляються.

В роботі розглянуто тендерним методом тенденцію зміни фінансових результатів операційної діяльності. Чистий грошовий потік складе в 2010 році 1338251,5 тис.грн. Прибуток звичайної діяльності збільшиться з 645860,0 до 901403,2 тис.грн, тобто на 255543,2.

Після проведення планування показників розраховано ефективність фінансових ресурсів. Позитивний вплив збільшення прибутку має на ліквідність підприємства. Показник покриття прирівняється до рекомендаційного, покращиться оборотність активів, дебіторської заборгованості, збільшиться рентабельність власного та залученого капіталу.

Таким чином, завдання покладені на початку дипломної роботиє виконаними. Результати дослідження можуть бути використані на підприємстві.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали