Курсова робота «Державний устрій України. Поняття та обгрунтування.», 2011 рік

З предмету Право · додано 18.02.2012 14:37 · від Леді Ді · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 3 Розділ 1 Поняття та ознаки державного устрою. 5 Розділ 2 Види державного устрою 2.1. Федеративний державний устрій. 10 2.2. Унітарний державний устрій. 15 2.3. Інші види державного устрою. 19 Розділ 3 Державний устрій України. 22 Висновок. 25 Список використаних джерел. 28

Висновок

Оскільки питання державного устрою є досить актуальними в ході розвитку будь-якої країни, вони перебували в центрі уваги політико-правової думки на всіх етапах її розвитку. Під поняттям державного устрою розуміють територіальну організацію державної влади, поділ її на певні складові частини з метою найкращого управління суспільством; взаємозв’язок окремих складових частин держави між собою і їх спільними вищими державними органами. Іншими словами, форма державного устрою – це спосіб організації державної влади, який визначається характером взаємовідносин держави як цілого і її складових частин.

B науковій літератyрі розрізняють дві основні форми державного yстрою – проста та складна. Проста (унітарна) держава – це така держава, складові частини якої не мають власного суверенітету і не можуть бути суб’єктами політичних міжнародних відносин. Унітарний державний устрій припускає існування злитої держави, що підрозділяється лише на адміністративно-територіальні одиниці і тому що не включають у себе ніяких державних утворень. У ньому панують єдині конституційні принципи, існує тільки одна система центральних органів влади (один парламент, один уряд, один верховний суд), як правило, функціонує одна валютна система, одна армія і т.п. (Франція, Швеція, Фінляндія, Естонія, Туреччина і т.д.). Територія унітарної держави навіть формально є єдиною. Залежно від ступеня централізації унітарні держави поділяються на централізовані і децентралізовані. Унітарні держави можуть мати у своєму складі автономії.

Складні держави – це такі держави, які об’єднались (утворились) з окремих державних утворень, що мали всі ознаки держави, в тому числі і суверенітет, але певну частину своїх суверенних прав, як правило, добровільно передали вищим центральним органам союзної держави. Більшість науковців до складних держав відносять: федерації, конфедерації, об’єднання монархічних держав у формі реальної і персональної (особистої) унії, фузії, інкорпорації та імперії.

Однією з основних видів складної держави є федерація, тобто держава, територія якої складається з територій її членів – суб’єктів (державних утворень. Федерація відрізняється від інших державних утворень тим, що вона має єдину спільну територію, спільну конституцію і систему законодавства, єдиний уряд, спільні збройні сили, подвійне громадянство, єдину грошово-фінансову систему.

Конфедерація – це постійний союз держав, що утвориться для досягнення конкретних цілей (захист загальних інтересів) в політичній, економічній і військових сферах. Імперія – це складна держава, створена насильницьким шляхом. Імперія об’єднує інші держави або народи в результаті завоювань, колонізації та інших форм експансії. Фузією є злиття держав, а інкорпорація – це оформлене зовні як злиття, приєднання однієї держави до іншої.

Що стосується теорій державного устрою України, то дорадянського періоду вони не були достатньо обгрунтованими і чітко сформульованими. У зв’язку з цим, на початку ХХ століття в українському середовищі не було жодної завершеної концепції державного устрою України. Причиною цього були тривала відсутність або перервність української державності, а отже, відсутність політичної суб’єктності держави та її частин. Радянська суспільна наука розглядала проблему державного устрою виключно в контексті ленінської теорії держави, і насамперед обгрунтовувала легітимність існування Радянського Союзу та його суб’єктів – союзних республік. У сучасній науковій літературі проблема державного устрою висвітлюється частіше.

На сьогодні Україна є унітарною державою, яка складається з 24 областей та одного автономного утворення – Автономної Республіки Крим. Управління країною здійснюється з одного центру, діє єдина для всієї території Конституція, існує єдина система найвищих органів державної влади, єдине правове поле. Побудова системи органів державної влади в Україні грунтується на принципі поділу влади на три гілки: законодавчу, виконавчу й судову.

Унітарна форма державного устрою для України є найбільш виправданою, оскільки вона відповідає її етнічному складу, історичному минулому, економічним і культурним реаліям. Натомість, концепція федералізації України не має в нашій країні сталих традицій та чіткої теоретичної розробки і обгрунтування, а також не враховує особливостей сучасного розвитку держави.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?