Курсова робота «Трудові спори: поняття, причини виникнення та класифікація за законодавством України», 2011 рік

З предмету Право · додано 16.02.2012 18:30 · від KimJ · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ 1. Поняття трудового спору.5 Розділ 2. Причини виникнення трудових спорів.10 Розділ 3. Класифікація трудових спорів.13 3.1. Доктринальні підходи.13 3.2. Індивідуальні трудові спори. 18 3.3. Колективні трудові спори. 21 Висновки.34 Практичне завдання.35 Література.36

Висновок

Нині, за часів непростої економічної ситуації в Україні, надзвичайно актуальною є проблема розв'язання трудових спорів, що виникають між власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою та конкретним працівником або трудовим колективом. Здебільшого спірні питання, як стосуються трудової діяльності окремих працівників чи їх колективів, виникають в результаті порушення норм законодавства про працю з боку власника підприємства та необізнаності працівників стосовно законодавчо гарантованих їх прав та покладених на них обов'язків. Як наслідок - все частіше вирішуються спори у спеціальному порядку.

Дана проблематика вже довгий час хвилює багатьох вчених-правників, про що свідчить постійна актуальність тематики та велика кількість наукових доробок з цього приводу. Зазначу, що цікавість і необхідність знання інституту трудових спорів як комплексного інституту трудового права, стало причиною написання цієї роботи.

Для висвітлення питання трудових спорів як соціального явища, необхідно в першу чергу розібратися з термінологією: «конфлікт як об'єктивне явище», «юридичний конфлікт», «трудові спори» та «трудові конфлікти» та вияснити змістове навантаження слів: «спір» та «конфлікт».

Різноманітні порушення законодавства про працю є сьогодні основною причиною виникнення як індивідуальних, так і колективних трудових спорів. Але слід розрізняти причини виникнення трудових спорів (конфліктів), передумови (як наявність певного юридичного факту, що слугуватиме приводом конфлікту) та умови їх виникнення (що сприятимуть більшій кількості трудових спорів).

Вияснивши таке коло питань у сфері предмету дослідження, поза увагою не лишається необхідність класифікації. Про актуальність доктринального підходу до класифікації свідчить велика кількість про диференційованих трудових спорів за тими чи іншими ознаками багатьма науковцями (В.Смолярчук, А.Курінний, Л.Грузінова, А.Кондратьєв, В.Толкунова, В.Прокопенко, П.Пилипенко, Н.Болотіна та ін.).

Проте основною і всезагальною лишається класифікація на законодавчому рівні трудових спорів на індивідуальні та колективні. Підставою розрізнення, в першу чергу, є суб'єктний склад, а також предмет спору. Порядок вирішення таких трудових спорів є різним та регламентований нормативно.

Проблема попередження трудових спорів є центральною і найбільш дискусійною, тому вирішення її має бути у комплексі з вирішенням всіх питань відповідного інституту трудового права. Необхідно забезпечити прозорий характер розробки та реалізації необхідних заходів, що допоможе сформувати сучасне правове становище в цій сфері; оскільки це є важливим завданням в контексті розбудови України як демократичної соціальної держави з ринковою економікою.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?