Курсова робота «Держава і політика», 2007 рік

З предмету Політика, політологія · додано 15.02.2012 00:07 · від gunman1987 · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.2 Розділ І. Природа політики як суспільного явища.5-13 1.1. Дискурс концепту політика.5 1.2. Функції та структура політики.8 Розділ II. Політика як соціальний чинник.14-20 2.1. Політика – виразник інтересів суспільства. 14 2.2. Вплив політики на інші сфери суспільного життя.16 2.3. Творення політики в Україні.18 Висновки.21 Список використаної літератури.22

Висновок

Політика – це діяльність та відносини з приводу реалізації влади в суспільстві. Вона являє собою сферу цілеспрямованої взаємодії соціальних груп для використання інститутів публічної влади із метою досягнення своїх інтересів, запитів, потреб. Завдяки політиці вирішуються конфлікти, які виникають як всередині окремої держави, так і на міждержавному рівні. Починаючи із Античності можна простежити зв’язок політики і суспільства. Політика визначалася і визначається як суспільне явище. Саме тому визначення фунцій політики і зроблено відповідно до того яким чином політика впливає на суспільне життя. Відповідно до цього визначаються також і структурні елементи політики.

Саме політика, багато в чому, забезпечує прогресивний розвиток суспільства, утверджує стабільність, порядок, порозуміння. Політика є виразником інтересів суспільства, саме у політичній сфері індивід може реалізувати свої основні потреби. Однак, неефективна політика може обернутися для суспільства регресом, стати національною трагедією. На заваді цим негативним явищам можуть стати розвиток знань про політику, зацікавленість нею та участь у політичному процесі. Ці знання про політику людство накопичувало протягом всього свого існування. Від часу виникнення людства, його супроводжує політика. Вона є невід’ємною частиною суспільного існування. Політика впливає на будь-яку сторону суспільного життя. Але, необхідно зазначити, що і в свою чергу на політику також мають значний вплив інші сфери суспільних відносин.

Політика за своєю природою є складним суспільним явищем: цілеспрямованою діяльністью, котра використовує для досягнення конкретних цілей, відповідні засоби. Мета в політиці — це ідеальний, очікуваний результат, заради якого здійснюється політична діяльність. Засоби в політиці - це інструмент досягнення цілей, перетворення ідеальних стремлінь в реальні дії та результати. Це сукупність можливостей здійснювати політику та владу й використовувати їх в інтересах суспільства чи якихось політичних сил. Між цілями та засобами існує взаємозалежність, така собі співпраця, взаємодія. Політика є не тільки компонентом соціальної системи, а й сама по собі являється структурою, яка здатна забезпечити владарювання зацікавленим особам. Структура політики є складною, і такою, яка ще не є вивченою в достатній мірі. Оскільки політика – це діяльність, то вона органічно забезпечує об’єднання суспільних суб’єктів. Реальним суб’єктом політики є той, хто може визначити зміст політики. Політика є одією із головних сфер суспільного життя, яка випливає з економічної основи, економічних та інших соціальних інтересів. Вона відстоює одиничні, або загальні інтереси.

Творення такої політики, яка відповідала б задоволенню інтересів більшості суспільства є необхідною умовою становлення демократії. Щодо української політики, то вона має ряд особливостей, які до певної міри вирізняють її серед політики інших країн. Політика в Україні, як і в ряді інших держав колишнього Радянського Союзу, перебуває під впливом посттоталітарних трансформацій, тобто відбувається процес переходу до демократії, що є неможливим без поміркованої та зваженої політики української влади. Лише в такому випадку буде в достатній мірі забезпечено процвітання українського народу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?