Курсова робота «Банк як суб’єкт цивільних правовідносин», 2010 рік

З предмету Право · додано 10.02.2012 15:21 · від Student · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

1. Суб’єкти цивільних правовідносин 1.1. Поняття суб’єкту цивільних правовідносин.4 1.2. Види суб’єктів цивільних правовідносин.7 1.3. Банк у системі цивільних правовідносин.11 2. Банк як учасник цивільно-правових відносин 2.1. Порядок створення банку як юридичної особи.14 2.2. Поняття та види банківської діяльності.19 2.3. Ліквідація банків.23 3. Правова характеристика окремих видів банківської діяльності 3.1. Операції банків з цінними паперами.28 3.2. Кредитні операції банків.31 Висновки.34 Перелік використаних джерел.36

Висновок

У курсовій роботі була здійснена комплексна розробка теоретичних та практичних питань організаційно-правових засад діяльності банків як учасників (суб’єктів) цивільно-правових відносин.

Банківські правовідносини — це врегульовані нормами права відносини, які виникають у сфері банківської діяльності, а саме у процесі управління банківською системою, здійснення таких операцій, як приймання вкладів (депозитів) від юридичних та фізичних осіб, відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них, розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, а також здійснення інших операцій на підставі виданої Національним банком України ліцензії або окремого дозволу.

Отже, щодо відмінних ознак фінансових, адміністративних, цивільних чи господарських відносин, необхідно враховувати, що для кожної групи таких правовідносин є характерними ознаки, які притаманні відповідним галузевим правовідносинам. Так, якщо це банківські відносини фінансово-правового характеру, для них характерні такі ознаки, як виникнення у сфері фінансової діяльності Національного банку України, владно-майновий характер. На відміну від зазначених відносин, банківські правовідносини цивільно-правового характеру характеризуються рівністю сторін (тобто є диспозитивними).

Головними результатами роботи є наступні висновки:

1.Крізь призму спеціальних законів було досліджено особливості порядку створення та ліквідації банків. Банк має право здійснювати банківську діяльність лише після отримання банківської ліцензії. Банк має право розпочати здійснювати операції лише за умови дотримання вимог чинних законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку України, якими визначаються умови для здійснення відповідних операцій. У порівнянні з іншими фінансовими установами банкам надано унікальний статус.

2.Була дана детальна характеристика банківської діяльності.

Під банківською діяльністю розуміють систему діючих спеціальних суб’єктів та операцій, здійснюваних ними як учасниками єдиної банківської системи щодо грошей, цінних паперів і валютних цінностей як засобів платежу, заощадження й товару. Специфіка банківської діяльності також полягає у її особливому та виключному характері – банкам забороняється діяльність у сфері матеріального виробництва, торгівлі (за винятком реалізації пам’ятних, ювілейних та інвестиційних монет) і страхування, крім виконання функції страхового посередника.

3.Охарактеризовані такі важливі основні напрями в банківській діяльності, як: операції з цінними паперами; кредитування суб’єктів господарської діяльності та надання споживчих кредитів громадянам.

Дане дослідження доводить факт незаперечної значущості банків у суспільному житті. З діяльністю банків зіштовхуються як пересічні громадяни, так і фізичні та юридичні особи які ведуть підприємницьку діяльність. Під час ведення власної діяльності банки мають справу із таким специфічним та важливим елементом сучасного світу як гроші.

Вищеназвані положення зумовлюють значну кількість регулюючих законів та підзаконних нормативно-правових актів, контролюючих органів, які слідкують за тим, щоб банківська діяльність не виступала за межі законодавства.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?