Курсова робота «Зовнішньоекономічні відносини України з Євросоюзом - 2011 рік»

З предмету Міжнародна економіка · додано 07.02.2012 17:25 · від Валерія Берещук · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 Розділ і. Теоретичні аспекти зовнішньоекономічних відносин україни з єс.5 1.1. Європейський союз: передумови створення, розвиток та значення в сучасному світовому співтоваристві.5 1.2. Значення інтеграції україни в єс.12 1.3. Програми євросоюзу для україни.14 Розділ іі. Аналітична оцінка зовнішньоекономічної співпраці україни з єс. 19 2.1. Аналіз економічного співробітництва україни з єс на сучасному етапі.19 2.2. Оцінка впливу зовнішньоекономічних відносин на економіку україни.26 Розділ ііі. Шляхи підвищення ефективності зев україни з європейським союзом.30 3.1. Проблеми у відносинах україни з єс.30 3.2. Перспективи зовнішньоекономічних відносин євросоюзу з україною.33 Висновки.35 Список використаних джерел.39 Додатки

Висновок

У ході написання курсової роботи я ознайомилась з сучасним станом зовнішньоекономічних зв'язків України із країнами ЄС та вплив на економіку України, проаналізувала стан і динаміку розвитку товарообігу з цими країнами, розкрила проблеми, перешкоджаючі розвитку співпраці, збільшенню об'ємів торгівлі.

Європейський союз являє собою найбільш успішний у світовій історії приклад добровільної інтеграції народів та держав у найпотужнішу політичну та економічну систему. Сьогодні ЄС включає у себе 27 європейських країн. Завдяки великому економічному потенціалу у країнах Євросоюзу забезпечується високий рівень добробуту населення, успішно вирішуються складні соціальні проблеми, гарантується надійний соціальний захист громадян.

Необхідно відзначити, що вагомим чинником інтеграційних процесів у Європі стала й необхідність протидії цілковитому домінуванню США у світовому господарстві.

Про своє бажання інтегруватися до ЄС заявила і Україна, яка ще у 1994 році підписала з ЄС «Угоду про партнерство і співробітництво». Проте за десять років попередня влада, яка все більше набувала авторитарних тенденцій, не зробила відчутних кроків у цьому напрямі. Демократизація політичного режиму в Україні у 2004 році спричинила переведення процесу євроінтеграції з формально - декларативної площини у площину практичних дій.

І, нарешті, на сьогоднішній день Євросоюз є піонером в області інтеграційних процесів, демонструючи здатність до розвитку за рахунок як зовнішніх, так і внутрішніх факторів. Однак деякі з них, які на ранніх етапах європейської інтеграції виступали каталізатором розвитку, нині перешкоджають йому. Ці фактори можна розділити на внутрішні, викликані самою інтеграцією, і зовнішні, обумовлені глобалізацією світової економіки.

До групи зовнішніх факторів відносяться розбіжності між країнами-членами з питань зовнішньої й оборонної політики й тісно пов'язане із цим питання про подальшу передачу функцій з національного рівня до наднаціонального; наростання із введенням євро конкуренції між ЄС, з одного боку, і США/Японією, а з іншого: складності з доступом іноземних товарів на ринок ЄС. Високий обмінний курс євро є головним чинником, що робить негативний вплив на стан експорту європейських товарів на зовнішні ринки.

Однак, одним з основних конфліктів, що гальмують перехід Євросоюзу на нову ступінь інтеграції - політичний союз, - є розбіжності між країнами-членами з питань зовнішньої й оборонної політики й тісно пов'язана із цим подальша передача функцій з національного рівня до наднаціонального.

Найвищої оцінки й уваги заслуговує допомога з боку ЄС у формі різних програм для України, найбільш значимими з який є ТАСІС. Субсидії направляються, насамперед, для надання технічної допомоги, передачі ноу-хау, консультацій, що йдуть на підготовку кадрів у керуванні, бізнесі, енергетику, транспортній і фінансовій службі. Та програма Іногейт - міждержавна програма постачання нафти і газу в Європу. Була розроблена в рамках програми ТАСІС для сприяння країнам СНД, що потерпають від наслідків енергетичної кризи.

Крім того,Україна стане однією з перших країн, котрі співпрацюють з певними програмами та агентствами ЄС, які поступово стають доступними для партнерів по політиці сусідства, повідомляється у прес-релізі Єврокомісії. Протокол між ЄС та Україною з викладенням принципів і умов для участі України був підписаний у листопаді 2010 року. Це відкриває шлях до більш тісного співробітництва ЄС-Україна на конкретних напрямах політики та за програмами ЄС, у тому числі в рамках програми «Митниця-2013», Рамкової програми з конкурентноздатності та інновацій, SESAR (програми досліджень з організації повітряного руху в рамках «Єдиного європейського неба») або програми в області охорони здоров’я. У подальшому також будуть пропонуватись можливості співробітництва в області боротьби зі злочинністю та тероризмом, захисту цивільного населення, а також в області ЗМІИ, культури та молодіжних обмінів.

Проаналізувавши всі показники загально торговельного обігу України з ЄС можна зробити такі висновки, як же все таки вплинув Євросоюз на економіку України..

За результатами аналізу показників зовнішньої торгівлі товарами та послугами України за І квартал 2010 року Європейський Союз був одним з найбільших зовнішньоторговельних партнерів України (поряд з країнами СНД). Так, частка ЄС у загальному зовнішньоторговельному обороті товарами та послугами України з країнами світу збільшилася у 0,45 раза, ніж у попередніх роках, а в 2011 році ці показники знову покращились.

Обсяги обороту товарами та послугами з країнами – членами ЄС у І кварталі 2010 року зросли порівняно з аналогічним періодом 2009 року. При цьому обсяги експорту товарів та послуг зросли в порівнянні з 2009 роком. Сальдо торгівлі товарами та послугами з країнами ЄС склалося від’ємним. Приріст прямих іноземних інвестицій, здійснених в українську економіку у період з 01.04.2009 по 01.04.2011 з країн-членів ЄС значно збільшився.Серед країн ЄС перше місце за обсягами інвестицій в Україну посідає Кіпр; друге місце посідає Німеччина; третє місце - Нідерланди. Серед країн ЄС перше місце за обсягами інвестицій з України посідає Кіпр, друге місце посідає Польща, третє місце – Латвія.

З усіх вищеперерахованих результатів зовнішньоекономічної діяльності можна сказати, що шлях України до ЄС був і буде важким і досить тривалим. Він має зовнішній і внутрішній виміри. Основні проблеми України на цьому шляху пов’язані з внутрішньою ситуацією — насамперед, з суперечливістю та повільністю соціально-економічних і політико-адміністративних перетворень. А зі сторони зовнішніх факторів впливають відносини з Росією, невисока інвестиційна привабливість, невідповідність європейським нормам та інші.

До перспектив щодо покращення цих зовнішньоекономічних відносин між Україною та ЄС можна віднести такі:

– глобалізація світового господарства;

– уніфікація національних економік на засадах ГАТТ/СОТ;

– економічні тенденції в державах - членах ЄС щодо консолідованого єдиною грошовою одиницею Європейського Союзу;

– потенційна взаємовигідність вільної торгівлі є важливими факторами економічної інтеграції та розвитку торгівлі між Україною і ЄС. Базовим документом, що визначає засади економічної інтеграції України до ЄС та засади розвитку торгівлі, є Угода про партнерство та співробітництво.

– розвиток процесу економічної інтеграції полягає у лібералізації і синхронізованому відкритті ринків ЄС та України;

– взаємному збалансуванні торгівлі;

– наданні на засадах взаємності режиму сприяння інвестиціям з ЄС в Україну та українським експортерам на ринках ЄС;

– запровадженні спільного правового поля і єдиних стандартів у сфері конкуренції та державної підтримки виробників.

Але ключовим питанням і головною перспективою порядку денного відносин Україна – ЄС залишається переговорний процес стосовно укладення Угоди про асоціацію на заміну чинної Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Союзом (УПС). Невід’ємною складовою майбутньої УА стануть положення про створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ЗВТ).

Взагалі, якщо українська сторона не буде належним чином виконувати взяті на себе зобов’язання, пожвавлення форм економічної взаємодії України з країнами-членами Євросоюзу можна не очікувати. Поки економічні і політичні умови на Україні не наблизяться до цивілізованих норм, поки не будуть реально змінені законодавство і норми захисту інтересів іноземних інвесторів, ризикувати грішми своїх підприємців західні урядовці не будуть.

Отже, приєднання України до ЄС, в загальному, відповідає її національним інтересам за умови врахування наданих рекомендацій, об’єктивного та всебічного вивчення факторів інтеграції.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?