Курсова робота «Моніторинг соціально-трудової сфери», 2008 рік

З предмету Економіка праці · додано 06.02.2012 17:14 · від Лапа · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Теоретична частина. Моніторинг соціально-трудової сфери 1. Сутність і види моніторингу соціально-трудової сфери 5 2. Основні напрями моніторингу соціально-трудової сфери 13 2.1. Зайнятість, ринок праці, безробіття 13 2.2. Моніторинг соціально-трудових відношень на підприємстві 3. Організація моніторингу соціально-трудової сфери в Україні 16 Практична частина 4. Комплексне завдання з визначення трудових показників 22 Висновки 28 Перелік посилань 31

Висновок

Таким чином, з теоретичної частини можна зробити висновок, що моніторинг використовується в різноманітних сферах діяльності та являє собою систему послідовного збору даних про явище, процес, що описується за допомогою певних ключових показників, з метою оперативної діагностики стану об'єкта, його дослідження та оцінки в динаміці.

Міжнародною організацією праці моніторинг визначається як постійний або періодичний перегляд виконання адміністрацією певної програми з метою оцінки поточних результатів, виявлення труднощів, негативних тенденцій та розробки рекомендацій для їх усунення.

Моніторинг відіграє важливу роль у політиці держави й у функціонуванні установ, які повинні проводити цю політику в життя. Недостатньо лише сформулювати, запланувати та провадити певну політику, роль моніторингу якраз і полягає у визначенні того, як ефективно ця політика впроваджується в практику.

Одним з основних напрямів соціально-економічного моніторингу є моніторинг соціально-трудової сфери, тобто оцінка її стану і розвитку.

Моніторинг соціально-трудової сфери необхідно розглядати як один із найбільш важливих інструментів розробки обґрунтованої державної соціальної політики. Основні його завдання — це постійне спостереження за фактичним станом справ у сфері соціально-трудових відносин, систематичний аналіз процесів, які в ній проходять, попередження негативних тенденцій, які могли б призвести до соціальної напруги, а також короткостроковий прогноз можливих змін у цій сфері. Моніторинг соціально-трудової сфери — це комплексна державна система безперервного спостереження за фактичним станом справ у соціально-трудовій сфері.

Моніторинг ґрунтується на вирішенні трьох основних груп завдань: методичних, наукових та інформаційних.

Соціально-трудові процеси протікають в двох площинах: у сфері виробництва та в середовищі проживання людини. Відповідно об'єктом дослідження соціально-трудового моніторингу мають стати, по-перше, підприємства й організації, де люди працюють, по-друге, території, де люди проживають і розташовані підприємства, по-третє, спільноти, в які люди об'єднуються. Всі параметри соціально-трудової сфери можливо всебічно оцінити тільки за комплексного підходу, коли за об'єкт дослідження беруться не тільки окремі людські спільноти, підприємства й організації, але і міста, райони, області, країна в цілому.

Концепція моніторингу соціально-трудової сфери включає визначення:

- напрямків моніторингу;

- статистичних і соціологічних показників, які характеризують стан соціально-трудової сфери;

- принципів формування репрезентативної вибірки об'єктів дослідження;

- принципів побудови організаційно-технологічної схеми моніторингу соціально-трудової сфери;

- переліку організацій, міністерств та відомств, які повинні

брати участь у здійсненні моніторингу соціально-трудової сфери.

Отже, в Україні створюється та впроваджується нова система аналізу і прогнозування процесів, які протікають у соціально-трудовій сфері, комплексна система безперервного спостереження за фактичним станом справ у соціально-трудовій сфері на основі єдиної системи показників і методології їх формування, запровадження нових форм і методів дослідження, об'єднання інформаційних потоків різних органів виконавчої влади, а також галузей і підприємств для підвищення рівня узагальнення і якості аналізу.

З практичної частини можна зробити висновок, що годинна тарифна ставка 1-го розряду найменша і складає 3,24грн\год, тоді як 4-го – 4,80грн\год, а це означає, що робітники 4-го розряду більш кваліфіковані, тому і оплату мають більшу. Середній тарифний коефіцієнт дорівнює 1,33, а середня годинна тарифна ставка - 4,31грн\год. Ці коефіцієнти допомагають розрахувати заробітну платню за тарифною сіткою. Також ми розрахували середній тарифний коефіцієнт (менший і більший з двох суміжних тарифних коефіцієнтів тарифної сітки, між якими є середній тарифний коефіцієнт), який становить 3,21. Розрахували комплексну колективну відрядну розцінку на вибір, що дорівнює сумі тарифних ставок всіх членів бригади, що відповідають розряду робіт помноженої на норму часу на виріб, який дорівнює 15,13 грн\шт. Далі ми обчислили колективний заробіток бригаді робітників, він склав 7822,21 грн. Заробіток з урахуванням премії (30%) складає 10168,86 грн. Потім зробили розподіл колективного заробітку між членами бригади за допомогою коефіцієнто - годин, а данні записали в таблицю, де відображено, який тарифний коефіцієнт, скільки відпрацьовано годин, коефіцієнто – години та заробітна платня кожного члена бригади. Знайшли явочну чисельність працівників, тобто кількість працівників облікового складу, що з'явилися на роботу, яка складає 1493 чоловіка. Розрахували коефіцієнт змінності робочих, який становить 1,44. Також визначили такі коефіцієнти, як: коефіцієнт обороту кадрів (14%), коефіцієнт обороту кадрів щодо прийому (7%), коефіцієнт плинності кадрів (6,1%). Розрахували відносну економію робочої сили з урахуванням організаційно-технічних заходів, спрямованих на зменшення збитків від браку (16 чоловік), зменшення внутрішньозмінних простоїв (84 чоловік), скорочення невиходів на роботу (51чоловіки), зростання кооперованих поставок (100 чоловік). Наприкінці обчислили відносну економію робочої сили з урахуванням організаційно-технічних заходів за рахунок усіх перерахованих заходів (5,27%) та за рахунок заходів внутрішньовиробничого характеру (3,17%)

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?