Курсова робота «Вживання граматичних трансформацій під час перекладу англомовних простих речень (на прикладі творів Ш. Бронте)», 2009 рік

З предмету Філологія · додано 03.02.2012 22:25 · від мария777 · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 Розділ І. Граматичні особливості перекладу з англійської мови українською 5 1.1. Поняття та типологія перекладацьких трансформацій 5 1.2. Застосування граматичних трансформацій на морфологічному рівні 12 1.3. Граматичні трансформації на синтаксичному рівні 17 Розділ ІІ. Граматичні трансформації під час перекладу англомовних простих речень 20 2.1. Граматичні трансформацій при перекладі простих розповідних речень 20 2.2. Граматичні трансформації при перекладі простих спонукальних речень 22 2.3. Граматичні трансформації при перекладі простих питальних речень.25 2.4. Застосування граматичних трансформацій під час перекладу окличних речень.27 Висновки 28 Список використаних джерел 30 Додатки 33

Висновок

1. Необхідність дотримання вимог адекватності та еквівалентності перекладу стала причиною застосування в перекладацькій діяльності перекладацьких трансформацій, за допомогою яких здійснюється переклад неоднотипними у формально-структурному і семантичному відношенні відповідниками.

2. Не існує єдиної думки щодо типології трансформацій. Різні вчені класифікують їх по різному застосовуючи різні підходи, хоча явища про які вони говорять ідентичні.

3. Більшість дослідників погоджуються з наступною класифікацією, яку ми і брали за основу дослідження: залежно від характеру одиниць вихідної мови, які розглядаються як вихідні в операції перетворення, перекладацькі трансформації поділяються на лексичні й граматичні. Крім того, існують також комплексні лексико-граматичні трансформації

4. Граматичні трансформації можуть бути викликані різними причинами граматичного й лексичного плану. Широке використання граматичних трансформацій під час перекладу пояснюється різною граматичною структурою українських та англійських речень

5. В ході проведення статистичного аналізу вживання різних видів граматичних трансформацій під час перекладу простих англомовних речень було виявлено наступні тенденції:

• найбільш частотно застосованою граматичною трансформаціями при перекладі простих розповідних речень є синтаксичне уподібнення та перестановка, що обумовлені простою структурою речення та різним розташуванням рематичних конструкцій в українській та англійській мовах.

• найбільш частотно застосованою граматичною трансформацією при перекладі простих спонукальних речень є граматична заміна, що обумовлюється різною граничною структурою побудови спонукальних речень у цій парі мов.

• найбільш частотно застосованою граматичною трансформацією при перекладі простих питальних речень є заміна, що пояснюється синтаксичною різницею у побудові питальних речень для вираження плану змісту оригіналу.

• найбільш частотно застосованою граматичною трансформацією при перекладі простих окличних речень є заміна.

• При перекладі простих англомовних речень трансформація членування зустрічається досить рідко (серед розглянутих прикладів лише один раз), оскільки структура речення проста, а членування застосовується для розділення складних структур для полегшення розуміння змісту.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?