Курсова робота «Кадрова стратегія», 2007 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 02.02.2012 19:09 · від таня · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 I. Теоретичні аспекти організації кадрової політики.5 1.1. Суть і завдання кадрової політики.5 1.2. Суть і роль кадрової стратегії в розвитку організації.7 II.Типи кадрових стратегій:.11 2.1. Залежно від основної стратегії розвитку.11 2.2. Залежно від стадії та темпів розвитку організації.13 2.3. Операційні.16 III.Служба управління персоналом підприємства:.24 3.1. Місце служби управління персоналом у структурі організації.24 3.2. Варіанти структури служби управління персоналом.27 IV. Ефективність кадрової стратегії.31 Висновки.34 Додатки.38 Використана література.40

Висновок

Кадрова політика – це сукупність принципів, методів, форм організаційного механізму з формування, відтворення, розвитку та використання персоналу, створення оптимальних умов праці, її мотивація та стимулювання.

Кадрова стратегія — це комплекс організаційних рішень і заходів, спрямованих на розробку та реалізацію найважливіших кадрових цілей підприємства.

Об'єкт кадрової стратегії — персонал, люди, які працюють на підприємстві.

Розробляючи та реалізуючи кадрову стратегію, керівник має додержуватися таких принципів, як обумовленість кадрової політики цілями виробництва, системність, прозорість, недискримінація за віком, статтю, релігією, національністю.

Кадрову стратегію організації розробляють з огляду на вплив комплексу факторів:

а) зовнішніх:

• трудового законодавства країни;

• стану економічної кон'юнктури;

• стану та перспектив розвитку ринку праці;

• відносин із профспілками.

б) внутрішніх:

• головних цілей і загальної стратегії розвитку організації, її кадрової політики;

• типу організаційної структури управління;

• фінансового стану підприємства;

• територіального розміщення підрозділів;

• чисельності та якості персоналу підприємства;

• організаційної культури;

• рівня оплати праці;

• міжособистісних відносин, морально-психологічного клімату в колективі

Типи кадрових стратегий:

1. Залежно від основної стратегії розвитку

- забезпечення низьких витрат

- забезпечення диференціації

- забезпечення фокусування

- забезпечення інтеграції

- забезпечення диверсифікації

2. Залежно від стадії та темпів розвитку організації

- кадрова стратегія напочатку діяльності організації

- під час її динамічного зростання

- під час стабільного зростання

- під час скорочення та ліквідації бізнесу

3. Операційні

- залучення персоналу

- навчання та розвитку персоналу

- стимулювання персоналу

- скорочення персоналу

Залежно від ступеня розвитку й особливостей фірми місце служби управління персоналом у структурі управління може бути різним :

А) Службу управління персоналом підпорядковано виконавчому директорові.

У цьому разі службу управління персоналом разом з іншими адміністративними підрозділами зосереджено в одній функціональній підсистемі.

Б) Службу управління персоналом як штабний підрозділ структурно підпорядковано загальному керівництву організації.

Таке місце служби управління персоналом доцільне в невеликих організаціях на початкових стадіях їх розвитку, коли керівництво ще чітко не визначилося зі статусом цієї служби. Перевага такої конфігурації полягає в тому, що служба управління персоналом перебуває близько до всього керівництва організації, а недоліками можна вважати множинність підпорядкованості цієї служби, недотримання принципу єдності керівництва.

В)Службу управління персоналом як штабний підрозділ

безпосередньо підпорядковано вищому керівникові організації.

Такий варіант застосовують на початкових стадіях розвитку організації, коли вищий керівник намагається підвищити статус і роль служби управління персоналом у системі управління.

Г) Службу управління персоналом організаційно включено до

вищого керівництва підприємства.

Такий варіант типовий для розвинених західних компаній.

Економічна ефективність кадрової стратегії означає досягнення цілей організації (наприклад, виробництва продукції) завдяки раціональному використанню праці персоналу. Це можливо в разі найбільш оптимального співвідношення між результатами праці та витратами на персонал.

Соціальної ефективності кадрової стратегії можна досягти за високого рівня задоволення очікувань, потреб та інтересів працівників.

Для оцінювання ефективності кадрової стратегії (обох її аспектів) розроблено таку систему показників.

Коментар модератора

Робота теоретична. Жодне підприємство не розглядається.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?