Курсова робота «Формування фондового ринку як чинника макроекономічного розвитку в умовах переходу до ринкових відносин», 2006 рік

З предмету Макроекономіка · додано 18.03.2007 18:17 · від vik · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 1. Теоретичні аспекти формування фондового ринку як чинника макроекономічного розвитку в умовах переходу до ринкових відносин 1.1. Поняття фондового ринку 1.2. Функції фондового ринку в макроекономічній структурі економіки України 1.3. Державне регулювання фондового ринку як чинника макроекономічного розвитку держави 1.4. Особливості фондового ринку в умовах перехідної економіки 2. Аналіз стану розвитку фондового ринку в Україні 2.1. Аналітичне дослідження стану розвитку фондового ринку за 2002-2005 роки 2.2. Специфіка розвитку фондового ринку в Україні 3. Шляхи підвищення ефективності розвитку фондового ринку в Україні 3.1. Шляхи рішення основних задач розвитку фондового ринку на сучасному етапі 3.2. Підвищення ефективності розвитку фондового ринку засобами економічної політики держави Висновки Список використаних джерел

Висновок

На основі дослідження курсової роботи на тему: «Формування фондового ринку як чинника макроекономічного розвитку в умовах переходу до ринкових відносин» можна зробити наступні висновки.

Фондовий ринок є складовою частиною ринку капіталів. Випускаючи цінні папери, можна отримати гроші навіть на декілька десятиріч (облігації) або взагалі в безстрокове користування (акції). Збільшення об'ємів цінних паперів і зростання операцій із ними привели до розподілу ринку цінних паперів на фондовий, обслуговуючий рух акцій, облігацій і похідних від них фондових цінностей; і грошовий, на якому звертаються короткострокові боргові зобов'язання (наприклад: векселі, депозитні сертифікати строком до року).

Роль фондового ринку в економіці країни визначається умовами кредитної системи, що історично склалися, частки акціонерних компаній у виробництві ВНП, ступенем розосередження власності на цінні папери і значенням акцій і облігацій як об'єкту приміщення капіталу, розвинутим ринку й участю фінансових інститутів в його обороті.

Рішення цієї задачі неможливе без участі професійних учасників фондового ринку: брокерів і інвестиційних ділерів. Ділер відрізняється від брокера тим, що, окрім просто посередницьких операцій (зведення продавця і покупця за комісію), він скоює принципальні операції (покупка цінних паперів на своє ім'я і за свій рахунок, з метою перепродувати їх в майбутньому з прибутком). Головною фігурою на сучасному ринку цінних паперів є крупна фірма, інтегруюча в своїй роботі брокерські і ділерські операції.

Цінні папери фондового ринку діляться на три види: акції, облігації і похідні від них цінні папери.

Фондовий ринок опосередкує перерозподіл національного доходу і додаткової вартості, створеної в процесі виробництва. Грошові капітали, що привертаються на вторинний і частково на первинний ринок, перерозподіляються тут і виплачуються у вигляді комісійних винагород за посередництво, у формі дивідендів і відсотків, а так само спекулятивного прибутку у формі курсової різниці і засновницького прибутку. Механізм руху цін на фондовій біржі знаходиться під впливом сукупності чинників економічного, політичного, психологічного і чисто біржового характеру. В довгостроковому плані визначальним чинником ціни акцій є прибутковість корпорації, ефективність виробничого процесу.

Провідною ланкою ринку акцій і облігацій є фондова біржа.

Державне регулювання ринку цінних паперів - це здійснення державою комплексних заходів щодо упорядкування, контролю, нагляду за ринком цінних паперів і їх похідних та запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері. Держава регулює відносини, що виникають при емісії і обігу емісійних цінних паперів незалежно від типу емітента, а також особливості створення і діяльності професійних учасників ринку цінних паперів.

За результатами аналізу динаміки фондового ринку України за 1999-2005 роки, фондові біржі України складають за показником кількості досить невелику частину біржового ринку України. На основі цього можна зробити висновок, що існує проблема кількісного розвитку фондового ринку України – адже загальний розвиток економіки не може забезпечуватися незмінною кількістю фондових бірж, ці показники не є пропорційними. Отже, на протязі 1999-2005 років спостерігається дисбаланс між зростанням кількості бірж, який супроводжує економічне зростання України загалом, і кількісною динамікою зростання фондового ринку. На основі виконаного дослідження динамічних показників роботи фондового ринку за 1999-2005 роки, можна зробити висновок, що фондовий ринок України має тенденцію до монополізації. Це видно з наступних виявлених фактичних положень:

1) Кількість фондових бірж є практично незмінною порівняно з кількістю бірж іншої спеціалізації – отже, можна говорити про перешкоди до вступу в галузь.

2) Обмежена кількість фондових бірж обслуговує все більшу частину угод у складі структури біржового обороту України, перевищивши показник середньобіржового рівня показника оборотності на одну біржу.

Таким чином, можна впевнено зробити висновок, що в роботі фондового ринку України на сьогоднішній день є серйозні проблеми, які необхідно вирішувати на державному рівні з притягненням досвіду міжнародного регулювання фондових ринків.

Вирішити ці проблеми можна, застосувавши інструменти державного регулювання на основі досвіду регулювання фондового ринку таких міжнародних інституцій, як Міжнародна організація комісій з цінних паперів (International Organisation of Securities Commissions IOSCO), Організація міжнародного співробітництва та розвитку (Organization for Economic Cooperation and Development OECP/OECD). Провідною ланкою в організації такого регулювання на Україні має стати Державна комісія із цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР), основні напрямки діяльності якої визначено в розділі 3.2 курсової роботи.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали