Реферат «Класифікація законів організації», 2010 рік

З предмету Статистика · додано 30.01.2012 14:29 · від Ольга · Додати в закладки
8 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 1. Поняття «залежність» і «закон».4 2. Особливості законів організації.6 3. Класифікації законів організації.8 3.1. Класифікація законів організації за Р.А. Фатхутдиновим.8 3.2. Класифікація законів організації за Г.Л. Монастирським.11 3.3. Класифікація законів організації за С.В. Рогожиним та Т.В. Рогожиною.14 3.4. Класифікація законів організації за Е. А. Смирновим.16 3.5. Класифікація законів організації О.В. Карпецом.10 Висновок.24 Список використаних джерел.25

Висновок

Закони організації, виражають найбільш істотні зв'язки і залежності у розвитку відповідних організаційних відносин, тому необхідно дослідження реальної, «живої» організаційно-управлінської діяльності в усьому її багатстві та розмаїтті, виявлення законів цілого, а не частин, життєдіяльності всієї організації.

Організація має свої закони, але оскільки вона включена в структуру суспільства, то характеризується також властивостями всієї соціальної системи. При цьому кожна організація має комплекс пристосовувальних функцій, а наслідки дій соціальної інтеграції не залежать від намірів осіб, які у ній беруть участь.

Організація як ціле – це завжди щось більше ніж сума її складових – елементів, але завжди менше ніж суспільна система, в яку вона входить як одна з одиниць. Організація як система безупинно змінюється, але прагне при цьому внутрішньої рівноваги.

В ході написання роботи було детально розглянуто поняття «закони організації» та визначені особливості функціонування законів організації. Різні науковці по-різному класифікують дані закони, тому основним завданням роботи був розгляд класифікацій законів організацій з різними авторами, а саме: Р. А. Фатхутдіновим, Г.Л. Монастирським, С.В. Рогожиним, Т. В. Рогожиною, В. Н. Парахиною, Т.М. Федоренком, Е. А. Смирновим, О.В. Карпецом. Всі ці класифікації близькі за своїм, але мають різночитання у назвах. Наприклад фонові закони Смирнова Е. А. належать до основних законів Рогожина С.В. та Рогожиної Т.В. та до специфічних законів Монастирського Г.Л.

В ході роботи була створена нова класифікація законів організації, яка представлена нижче.

1. Загальні закони організації:

1.1. Закон єдності аналізу і синтезу;

1.2. Об'єктивного закон пріоритету цілого над частиною;

1.3. Закон виживання організацій;

1.4. Закон врахування потреб системи;

1.5. Закон синергії;

1.6. Закон самозбереження;

1.7. Закон розвитку;

1.8. Закон онтогенезу;

1.9. Закон найменших.

2. Часткові закони організації:

2.1. Закон безперервності, ритмічності в русі виробничих фондів;

2.2. Закон змагальності кадрів управління.

3. Специфічні закони організації:

3.1. Закон пропорційності і композиції;

3.2. Закон інформованості-впорядкованості;

3.3. Закон диференціації і універсалізації функцій;

3.4. Закон ефективного сприйняття і запам'ятовування інформації;

3.5. Закон оптимального співвідношення цілей і стилів керівництва;

3.6. Закон співвідношення рівнів управління із цілями і персоналом організації;

3.7. Закон ефективного осмислення;

3.8. Закон сприйняття інформації;

3.9. Закон стійкості інформації;

3.10. Закон установки.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 8 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?