Курсова робота «Аналіз міжнародного ринку феросплавів. Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту феросплавів», 2011 рік

З предмету Міжнародна економіка · додано 27.01.2012 14:55 · від slevin · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ 1. Аналітична маркетингова оцінка ринку Феросплавів 5 1.1. Аналіз світового ринку феросплавів 5 1.2. Аналіз українського ринку феросплавів 8 Розділ 2. Правове обгрунтування можливості здійснення зовнішньоекономічної угоди з експорту феросплавів 13 2.1. Законодавча база 13 2.2. Нормативно-правові умови здійснення угоди 17 Розділ 3. Зовнішньоекономічний контракт 20 Розділ 4. Оцінка ефективності проекту 27 Висновки 29 Список використаних джерел 31

Висновок

Проаналізувавши світовий та українській ринки феросплавів, ознайомившись з вітчизняною законодавчою базою, що регулює ці питання, а також провівши розрахунок ефективності угоди з експорту феросплавів (а конкретно - феромарганцю), можна зробити наступні висновки:

1. Стан металургійної галузі України показує, що українські металургійні підприємства визначають експортну спеціалізацію країни, забезпечують більш ніж четверту частину обсягів промислового виробництва та до 40% валютних надходжень на користь ВВП України. Тому експортна діяльність виступає не тільки як фактор економічного зростання в галузі, а країни в цілому. При спрямованості 80% виробництва на експорт динаміка економічних перетворень країни знаходиться під впливом коливань світових цін на металопродукцію.

2. Негативною рисою у виробництві чорних металів (і в тому числі у виробництві феросплавів) є те, що в структурі експорту України з цієї галузі переважають товарні групи з низькою ступеню обробки. Дане явище обумовлено як внутрішніми чинниками: технологічною відсталістю виробництва, високими показниками зносу основних фондів, енерго- та ресурсомісткості продукції, обмеженістю інвестицій в галузі, так і відсутністю виваженої економічної політики з боку держави.

3. В майбутньому, розвиваючи експорт металургійної продукції, слід враховувати зростаючу взаємозалежність та взаємодоповнення господарств, зростаючий протекціонізм з боку основних країн-імпортерів металопродукції, а також – роль галузі в економічному розвитку країни.

4. Для послідовного та успішного вирішення завдань збалансованого розвитку металургійної галузі, і феросплавної галузі як її складової, було б доцільно визначити наступні пріоритетні напрямки та заходи експортної політики України:

закріплення позицій національних компаній в сегментах високотехнологічної продукції з високою доданою вартістю,

поступовий перехід від тарифних до використання переважно нетарифних методів зовнішньоторговельної політики, а в разі загрози стабільності національному ринку - встановлення “митних квот”, як таких, що практично не впливають на ринковий механізм ціноутворення;

захист інтересів виробників на традиційних та нових ринках з метою запобігання їх дискримінації при активному використанні антидемпінгових розслідувань;

вдосконалення механізму взаємодії між державними та недержавними структурами при підвищені ролі торгово-економічних місій при посольствах з метою просування товару на ринок;

координування проведення експортної та цінової політики.

Коментар модератора

У тексті відсутні посилання на використану літературу.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?