Дипломна робота «Особливості діяльності дошкільного навчального закладу у вихованні обдарованих дітей», 2010 рік

З предмету Психологія, педагогіка · додано 25.01.2012 17:18 · від Сергій · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ Розділ І. Теоретичні засади визначення проблеми обдарованості 1.1. Аналіз наукових позицій щодо визначення поняття обдарованості 1.2. Вивчення психологічних особливостей обдарованих дітей 1.3. Особливості обдарованих дітей дошкільного віку Висновки до розділу І Розділ ІІ. Вивчення особливостей виховання обдарованих дітей 2.1. Основні принципи роботи з обдарованими дітьми 2.2. Гра як метод розвитку творчої особистості 2.3. Зміст, форми і методи роботи педагога з обдарованими дітьми 2.4. Психолого-педагогічні умови розвитку творчого потенціалу дошкільника 2.5. Робота з батьками обдарованих дітей Висновки до розділу ІІ Розділ ІІІ. Вивчення стану проблеми обдарованості дошкільників та роботи ДНЗ з обдарованими дітьми Висновки до розділу ІІІ Висновки Література Додатки

Висновок

Згідно поставлених завдань нашого дослідження ми можемо зробити наступні висновки.

1. У своєму дослідженні ми спирались на поняття визначене в словнику під загальною редакцією Ярошевського А.В, Петровського М.Г, яке зазначає, що обдарованість - це перш за все якісна своєрідність сполучення здібностей, які забезпечують успішність виконання діяльності. По-друге, обдарованість- це загальні здібності, або загальні моменти здібностей, по-третє – розумовий потенціал, або інтелект, в четвертих – сукупність задатків, і в п’ятих – талановитість. Отже, поняття обдарованості досить складне і багатогранне, тому потребувало спочатку глибинного теоретичного вивчення, що ми й зробили в даній роботі. Ми мали змогу спостерігати велику кількість суперечностей щодо природи обдарованості, її змісту, особливостей прояву та принципів її розвитку, і ця невизначеність безпосередньо впливає на складність виховання обдарованих дітей. Теоретико-методологічні розробки вчених показують, що незавершеність вивчення поняття “обдарованості” ускладнює процес побудови навчально-виховного процесу, що здійснюється дитячому садку педагогами у співробітництві з батьками обдарованих малюків.

2. Проаналізувавши актуальні праці в психолого-педагогічній літературі і наукових видань, з даної проблеми, ми побачили, що важливим етапом у вихованні обдарованих дітей є окреслення їх характерних особливостей. Кульчицька О.І. виділяє наступні характеристики : висока пізнавальна активність і розвинутий інтелект, що виходить за межі вікових особливостей, багата фантазія, творчість, винахідливість, гостра реакція на несправедливість, їм властивий високий енергетичний рівень, чітка моторна координація, фізична стабільність, хоча зрідка зустрічаються і зі слабким здоров’ям, ставлять високі вимоги до себе, наполегливі в досягненні результату в сфері, яка їх цікавить, хочуть вчитися і досягають у навчанні успіхів, що дає їм задоволення; завдяки численним вмінням (класифікувати, категорізувати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, планувати, прогнозувати, робити висновки) здатні краще за інших займатися самостійною діяльністю, ставлять багато запитань і зацікавлені в позитивних відповідях на них, із задоволенням виконують складні і довготривалі завдання; завдяки частому звертанню до ЗМІ, у більшості випадків, вміють швидко виділяти найбільш значимі відомості, порівняно зі своїми ровесниками краще вміють розкривати взаємозв’язки між явищами і сутністю, індуктивно і дедуктивно мислити, здійснювати логічні операції, у них перебільшене почуття страху, мають точність та швидкість виконання розумових операцій, стійку увагу, оперативну пам’ять, сформовані навики логічного мислення, розвиток творчого мислення. Педагог має приділяти значну увагу саме виявленню цих характеристик, для подальшого розвитку особливих здібностей. Звісно в дошкільному віці досить легко помітити випередження у досягненнях в інтелектуальній сфері, але особистісні характеристики носять досить суперечливий характер й складні у адекватному трактуванні. Спостереження показують, що в ранньому віці діти часто приховують свої здібності, якщо дорослі не оцінюють їх належним чином.

3. Особлива увага приділяється проблемі виховання обдарованих дошкільників, що безумовно виникає в закладах дошкільної освіти. Більшість науковців стверджують, що чим раніше починається розвиток здібностей і талантів, тим більше шансів на їх розвиток, бо, нажаль, популярна фраза «талант себе проявить» - не відповідає дійсності. Надзвичайною складністю відзначається робота з обдарованими дітьми саме дошкільного віку. Проаналізувавши погляди науковців, ми побачили, що більшість вчених вважає неможливим визначення дитини, як обдарованої, до 4-5років, навіть при спеціальному психолого-педагогічному дослідженні. В даному випадку розглядається потенційна обдарованість. Складність педагогічної роботи полягає в правильному прогнозуванні та супроводі особистісного розвитку такої дитини.

На даному етапі розвитку науки проблема полягає не в тому, щоб виявляти відмінності в ступені вираженості певних здібностей, а у побудові спеціального підходу у роботі з такими дітьми, проблема індивідуалізації освітньо-виховного процесу в ДНЗ.

4. Психолого-педагогічний досвід показує, що творчість потрібно розвивати створюючи відповідні умови. Проблема полягає в тому, що звичайні програми в ДНЗ орієнтовані на виховання “середньої” дитини. Тому обдарована особистість, потрапляючи у верхню частину шкали рівня успішності, виявиться частково виведеною за межі повноцінного розвитку.

Психолого-педагогічне забезпечення процесу розвитку здібностей у дошкільному дитинстві повинно йти шляхом всебічного стимулювання соціально значущої активності дитини у найважливіших сферах діяльності – пізнавальній, комунікативній, художній та ін.. У процесі виховної роботи з дітьми повинні враховуватися особливості кожного з видів активності яка виявляється, та формування вибіркової спрямованості дитини на ті види діяльності, в яких вона досягає найбільших успіхів. Саме це передбачає доцільність використання особливих форм ( пізнавальна діяльність, ціннісно-орієнтована діяльність, трудова діяльність, суспільно корисна діяльність, художньо-творча діяльність, фізкультурно-спортивна діяльність, діяльність вільного спілкування ) і методів (змагання, покарання, заохочення, залучення до трудової діяльності, вправи, доручення, громадська думка, виховна ситуація, педагогічна вимога, привчання, розповідь, етична бесіда, інструктаж, навіювання, приклад) навчання і виховання обдарованих дошкільників. Важливе місце в системі виховання обдарованих дітей посідає гра. Саме використання ігрових прийомів дозволяє перемогти розрив між соціальним замовленням – формуванням творчої відповідальності – та нездатністю традиційного навчання це замовлення виконати.

З огляду на особливості обдарованих дошкільників та типові труднощі з якими вони зустрічається, ми прийшли до висновку, що потрібно розробляти практичні заняття і спеціальні програми для того, щоб полегшити адаптацію цієї категорії дітей, і що лише уважне ставлення до особливостей обдарованої дитини з боку педагогів і батьків може допомогти зрозуміти і стимулювати всі аспекти її розвитку.

5. Як показало експериментальне дослідження, проблема виховання обдарованих дітей в умовах ДНЗ потребує додаткової уваги, адже на цьому етапі нами було виявлено, що в закладі не застосовуються спеціальні методичні розробки та програми щодо адаптації навчально-виховного процесу до розвитку здібних дітей. Нажаль педагоги не достатньо володіють спеціальними знаннями, вміннями й навичками, та недостатньо вмотивовані щодо роботи з обдарованими дітьми. Виявлений стан проблеми дає можливість стверджувати про доцільність психологічної освіти дошкільних педагогів.

Отже, завдання нашого дослідження були спрямовані на обґрунтування критеріїв визначення поняття обдарованості дітей дошкільного віку та аналіз психолого-педагогічного досвіду у вихованні таких дітей в умовах ДНЗ. Було визначено, що інноваційною може бути названа така система виховання, яка націлена на прогресивне зростання психічних досягнень (новоутворень) дитини дошкільного віку, як цілісної особистості, забезпечення умов розвитку здорової дитини ( гармонія її фізичного, психічного, духовного і соціального розвитку), які визначають результати гуманізації педагогічних впливів: сприяють задоволенню потреби дітей в емоційному комфорті, досягненнях, свободі вибору, належному рівні самоповаги, а також підвищують ступінь усвідомлення підростаючою особистістю власних здібностей і можливостей в різних видах предметно-практичної діяльності.

Коментар модератора

86 сторінок, додатки є

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали