Курсова робота «Планова і ринкова економіка: порівняльний аналіз», 2010 рік

З предмету Економіка · додано 24.01.2012 21:29 · від Alexanderx · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

1.РОЗДІЛ 1. Сучасна ринкова економіка та механізм її функціонування 2.РОЗДІЛ 2. Принципи ринкової економіки 3.РОЗДІЛ 3. Сутність адміністративно-командної економічної системи 4. РОЗДІЛ 4. Порівняльна характеристика командної і ринкової систем економіки 4.1. Переваги і недоліки ринкової економіки 4.2. Переваги планової економіки 4.3. Неефективність ідей планової економіки в реальних умовах 5. РОЗДІЛ 5.Перехід від планової до ринкової економічної системи Висновки Список використаних джерел Додатки

Висновок

Отже, в даній роботі зроблено порівняльний аналіз адміністративно-командної та ринкової економічних систем, так само розглянуті і можливості переходу від планової економіки до ринкових механізмів.

Робота включає п’ять розділів, в першому і другому з яких розглядається власне теорія ринкової економіки. Тут виділяються механізми функціонування ринкової системи, а також її принципи, які полягають в якнайповнішому задоволенні суспільних і особистих потреб.

У третьому розділі роботи дається визначення планової економіки, як сукупності економічних процесів, розглядається роль держави в економічних процесах. Ця система є такою, що визначає функції держави по розподілу вироблюваних благ, відношення власності в такій системі, а так само попит, пропозицію і їх регулювання за допомогою командних механізмів. Дані основні складові планової економічної системи визначають її як систему, керовану державою, з державною формою власності, як засадничою, і цілісною системою інструментів управління народним господарством.

В четвертому розділі наводиться порівняння основних показників розвитку. Наступний розділ є порівняльною характеристикою командній і ринковій економічній систем. Тут детально представлені переваги ринкової економіки, основними з яких можна назвати свободу економічних суб'єктів, можливості швидкого реагування на зміни на ринку і приватну власність, а так само її недоліки, наприклад, розшарування суспільства на класи залежно від рівня доходу в результаті нерівномірного розподілу виробленого в суспільстві продукту. Далі вказуються і переваги планової економіки, основною з яких є відсутність бідності, наявність упевненості в завтрашньому дні, можливість концентрації засобів в держави для цільового використання, і її недоліки, що виражаються у відсутності матеріальної зацікавленості суб'єктів економічної діяльності в результатах своєї праці, і в тому, що соціальна рівність так і не була досягнута.

Останній розділ курсового проекту присвячений розгляду необхідності, теоріям і концепціям переходу до ринкової економіки. Тут розглядаються два основні підходи до реформування економіки: монетарний і інституціональний. Був розглянутий світовий досвід реформування економічних систем і виділено три основні групи країн відповідно до вибраних концепцій. Так само був проведений огляд трансформаційних процесів в економіці України, виділені основні проблеми, з якими держава зіткнулася на перших кроках. Найважливішими проблемами, з якими зіткнулася країна на цій дорозі були економічна криза, спад і зупинка виробництва, розрив економічних зв'язків в рамках СРСР, що розпався, гіперінфляція та інші. Зроблений вивід про те, що в ході трансформації економічної системи України, в країні склалася національна модель ринкової економіки.

Спираючись на порівняльний аналіз двох полярних систем можна зробити наступний висновок.

І адміністративно-командна економічна система, і ринкова система, мають як свої переваги, так і свої недоліки. Їх ефективність залежить від практичних принципів її впровадження і розвитку. Хоча, в більшості випадків, саме адміністративно-командна система виявилася неефективною. Реформування цієї системи вимагає обліку всіх обставин, що склалися, і національних особливостей в країні.

В питанні вибору кращої економічної системи я підтримую думку Д.Гелдбрейта. В його баченні ідеальної економічної системи були закладені принципи еклектики. Тобто, по суті, ідеальною не є якась одна чиста система, найкращою для розвитку ринку є саме змішана система. Вона повинна містити найкращі сторони адміністративно-командної та ринкової систем. Так, скажімо, можливість вільно конкурувати, демонополізація ринку – все це треба привносити з ринкової системи; можливість швидко реагувати на певні негативні фактори за рахунок комплексного управління системою (без тотальної централізації) – таку функціональну особливість треба виділяти з адміністративно-командної системи. Поєднання здобутків вищезгаданих систем та грамотна політика держави – ключ до економічного зростання держави.

Коментар модератора

30 стор.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?