Дипломна робота «Бюджет та бюджетна система України», 2011 рік

З предмету Фінанси · додано 24.01.2012 14:16 · від APPOLON · Додати в закладки
75 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.5 Розділ 1. Теоретичні основи бюджету та бюджетної системи україни.8 1.1. Економічна сутність та призначення бюджету України.8 1.2. Бюджетний процес та процедура складання державного бюджету України.20 1.3. Склад бюджетної системи України.30 Розділ 2. Аналіз сучасного стану показників бюджету.37 2.1. Виконання доходної частини зведеного та Державного бюджетів України.37 2.2. Фінансування Державного бюджету України і Державного боргу.51 2.3. Аналіз видатків і кредитування зведеного та Державного бюджетів України.62 Розділ 3. Шляхи оптимізації формування державного бюджету україни за основними видами доходів, видатків і їх фінансування.84 3.1. Основні напрями покращення бюджету України.84 3.3. Прогноз показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків і фінансування.92 Висновки та рекомендації.112 Перелік використаних джерел.116 Додатки.119

Висновок

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

Сутність бюджету розкривається при вивченні його як економічної категорії та як основного фінансового плану. Бюджет як економічна категорія – є основною ланкою державних фінансів і важливою складовою фінансової системи в цілому. Бюджет держави являє собою сукупність законодавчо регламентованих відносин між державою і юридичними та фізичними особами з приводу розподілу й перерозподілу ВВП, а за певних умов — і національного багатства з метою формування і використання централізованого фонду грошових коштів, призначеного для забезпечення виконання державою її функцій. Бюджет як основний фінансовий план відображає розпис доходів і видатків основного централізованого фонду грошових коштів держави.

Державний бюджет є одною із головних ланок фінансової системи. З його допомогою уряд концентрує у своїх руках значну частину національного доходу, перерозподіленого фінансовими методами. У цій ланці зосереджуються найкрупніші прибутки і найбільш важливі в політичному й економічному відношенні витрати. Бюджет тісно пов’язаний з іншими ланками фінансової системи, виступає координуючим центром і надає їм необхідну допомогу у формі бюджетних дотацій, субсидій, гарантій, забезпечуючи більш-менш нормальне функціонування інших ланок фінансової системи.

Дослідження проблем формування доходної частини Державного бюджету України викликає інтерес, насамперед тому, що саме бюджет характеризує рівень економічного розвитку країни, і завдяки правильному здійсненню бюджетного процесу забезпечується економічна і соціальна стабільність та належний життєвий рівень населення.

Таким чином, в якості висновків, резюмуємо основні положення дипломної роботи.

Виконання бюджету в 2010 році характеризувалось стабілізацією надходжень основних податків до бюджету порівняно з попереднім роком. Його виконання характеризувалося такими ознаками: стабілізацією надходжень основних податків до бюджету; меншими обсягами щомісячного відшкодування ПДВ порівняно з попередніми роками; збільшенням надходжень до бюджету акцизного збору, в першу чергу акцизного збору з тютюну та тютюнових виробів.

Найбільш стабільним джерелом доходів в 2010 році державного бюджету, як і у 2009 році залишається акцизний збір, що завдяки підвищенню ставок демонструє стійку тенденцію до збільшення.

Частка податкових надходжень у структурі загальних надходжень державного бюджету в 2010 році збільшилися на 3,0 в. п. Частка неподаткових надходжень у доходах державного бюджету зменшилася на 2,7 в. п. і становила 27,8 %. Основною причиною цього стало зменшення доходів від власності та підприємницької діяльності (на 1,9 в. п.), а також інших неподаткових надходжень (на 0,7 в. п.).

Дефіцит державного бюджету на 01.01.2011 року склав 64,3 млрд. грн. (див. рис. 2.9.), що перевищує граничний розмір, установлений законом про Державний бюджет України на 2010 рік, на 18,8 %. Таке перевищення пояснюється, в основному, випуском ОВДП на суму 16,4 млрд. грн. для відшкодування податку на додану вартість понад обсяги, встановлені законом про державний бюджет, право на яке надано статтею 25 Закону про державний бюджет на 2010 рік.

Порівняно з аналогічним показником 2009 року розмір дефіциту державного бюджету збільшився на 28,8 млрд. грн., або у 1,8 раза.

Державний та гарантований державою борг України збільшився у гривневому еквіваленті на 114,3 млрд. грн., або на 36,4 %, в основному за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики для фінансування державного бюджету та поповнення Стабілізаційного фонду (на суму 37,8 млрд. грн.), збільшення статутних капіталів Укрексімбанку, НАК «Нафтогаз України» та Державної іпотечної установи (на суму 15,8 млрд. грн.), а також для відшкодування сум податку на додану вартість (на суму 16,4 млрд. грн. ). Крім того, н а збільшення боргу вплинуло отримання двох траншів позики Міжнародного валютного фонду (на суму 16,1 млрд. грн.), випуску облігацій зовнішньої державної позики (на суму 19,8 млрд. грн.) тощо.

Обсяг наданих із державного бюджету кредитів становить 4,7 млрд. грн., або 68,8% річного плану, а обсяг повернутих кредитів – 3,4 млрд. грн., або 62,1%. Рівень виконання річного плану нижче, ніж минулого року: з надання кредитів – на 45,9 в. п., з повернення кредитів – на 61,7 в.п.

Передбачивши фінансове забезпечення державних цільових програм щодо підтримки національної економіки з урахуванням членства України у Світовій організації торгівлі. Пропонується вжити заходи щодо затвердження державних соціальних стандартів та нормативів надання послуг бюджетними установами у відповідних сферах. Передбачити додаткову дотацію з державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості. Оптимізувати витрати на пільгові перевезення окремих категорій громадян на підставі удосконаленої методики визначення обсягів компенсаційних виплат на пільговий проїзд. При розробці пропозицій змін до податкового законодавства додатково врахувати необхідність: упорядкування діючих податкових пільг з метою розширення бази оподаткування та вирівнювання податкового навантаження на платників податків, а також мінімізації пільг з плати за землю; збільшення граничних розмірів ставок за податками і зборами (обов'язковими платежами), встановлювати які мають право місцеві ради, зокрема, щодо єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва, плати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності; апровадження податку на нерухоме майно як додаткового джерела доходів місцевих бюджетів; надання більших повноважень місцевим органам влади щодо запровадження і справляння місцевих податків і зборів; удосконалення истеми адміністрування податку з доходів фізичних осіб у частині визначення у податковому розрахунку суми зобов'язання податкового агента щодо сплати нарахованого податку з доходів фізичних осіб. При розробці пропозицій змін до бюджетного законодавства додатково врахувати необхідність: запровадження системи оцінки ефективності та моніторингу виконання бюджетних програм; посилення контролю за дотриманням бюджетного законодавства у частині систематизації бюджетних правопорушень та заходів впливу за такі порушення, конкретизації повноважень контролюючих органів у бюджетному процесі; удосконалення порядку розгляду законопроектів щодо їх впливу на показники бюджету та відповідності бюджетному законодавству; розширення складу доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, та тих, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів; узгодження інших законодавчих актів України з бюджетним законодавством. Залучати кредити окремих іноземних держав для реалізації проектів економічного та соціального розвитку України у межах, визначених дефіцитом бюджету розвитку.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 75 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення