Звіт з практики «Звіт з практики ТОВ "Сіглон"», 2010 рік

З предмету Менеджмент організації · додано 23.01.2012 12:39 · від bibi2501 · Додати в закладки
15 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 4 Розділ 1. Аналіз організаційно-правових характеристик підприємства 5 1.1. Юридичний статус та форма власності підприємства 5 1.2. Структура та функції економічних служб 5 1.3. Організація планової, аналітичної та контрольної роботи на підприємстві 6 1.4. Організаційна структура підприємства 7 1.5. Організація торговельного процесу 7 1.6. Організація постачання на підприємстві 7 1.7. Організація зовнішньоекономічної діяльності підприємства 8 1.8. Основні нормативно-правові документи, що регулюють діяльність підприємства 8 Розділ 2. Маркетингова діяльність підприємства 9 2.1. Асортимент та номенклатура товарів підприємства 9 2.2. Марочна політика підприємства 10 2.3. Етап життєвого циклу товару 10 2.4. Порядок ціноутворення. Цінова політика підприємства 11 2.5. Система застосування знижок та надбавок 11 2.6. Система збуту та товароруху 12 2.7. Стратегія просування та рекламна активність 12 2.8. Основні ринки збуту та цільові аудиторії 13 2.9. Тип маркетингу, що використовується підприємством 13 2.10. Стратегія позиціонування 14 2.11. Конкурентна стратегія підприємства 14 2.12. Організація маркетингової служби на підприємстві 14 Розділ 3. Фінансово-економічні показники діяльності підприємства 15 3.1. Оцінка фінансової звітності підприємства 15 3.2. Структура активів підприємства 15 3.3. Основні засоби підприємства: порядок їх надходження та вибуття 17 3.4. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві 18 3.5. Грошові надходження підприємства 18 3.6. Формування, розподіл і використання прибутку 19 3.7. Аналіз господарсько-фінансової діяльності підприємства та основні фінансові показники, що характеризують ефективність діяльності підприємства 21 3.8. Структура собівартості продукції 23 3.9. Розміри та структура постійних і змінних витрат на підприємстві, їх співвідношення в собівартості продукції 23 3.10. Метод оподаткування, що застосовують на підприємстві 24 3.11. Податки та відрахування на підприємстві й методи їх нарахування 24 3.12. Порядок ведення бухгалтерського обліку на підприємстві 27 Розділ 4. Організація виробництва й управління підприємством 29 4.1. Склад і структура витрат підприємства 29 4.2. Характеристика торговельного процесу підприємства 29 4.3. Методи управління на підприємстві 30 4.4. Система планування. Принципи, форми та методи планування, які фактично використовують на підприємстві 30 4.5. Основні внутрішні документи організації, які регламентують її діяльність 31 4.6. Ефективність діяльності та фактори, що впливають на неї на цьому підприємстві 31 4.7. Характеристика управлінських кадрів і організація їх діяльності 32 4.8. Ефективність управлінської діяльності підприємства 32 Розділ 5. Трудові ресурси та управління персоналом на підприємстві 33 5.1. Персонал підприємства: його склад та структура 33 5.2. Механізм планування й прогнозування трудових ресурсів підприємства 33 5.3. Система обліку й регулювання зайнятості трудових ресурсів підприємства 33 5.4. Система оцінки ефективності роботи персоналу організації 34 5.5. Форми оплати, що використовують на підприємстві 34 5.6. Вирішення трудових конфліктів на підприємстві 34 5.7. Ефективність використання трудових ресурсів на підприємстві 35 5.8. Характеристика форм і методів управління персоналом 35 Розділ 6. Прогнозні показники діяльності підприємства 36 6.1. Методи прогнозування на підприємстві 36 6.2. Визначення прогнозованих показників діяльності підприємства на наступний рік (складання прогнозів обсягу збуту, цін, показників фінансово-господарської діяльності тощо) 36 6.3. Основні методи прогнозування можливого банкрутства підприємства 37 Розділ 7. Планування діяльності організації як функція менеджменту 38 Висновки та рекомендації 41 Список літератури 42 Додатки 45

Висновок

Звіт з виробничої практики розроблено на матеріалах ТОВ “Сіглон”, яке здійснює роздрібну і оптову торгівлю комп’ютерною технікою, риболовним спорядженням. Основні моменти та висновки фінансово-господарської діяльності фірми за 2008–2010 рр. викладено нижче.

– на підприємстві працює 13 чоловік, у відповідності до схеми управління, яка потребує перебудови за сучасними вимогами господарювання;

– негативним моментом в роботі підприємства є незначна увага до таких сфер управління, як аналіз, планування, управління персоналом та маркетинг. Впровадження цих сфер дозволить підприємству підвищити товарообіг, конкурентоспроможність, задоволення від роботи у персоналу та доходи, як персоналу, так і власника ТОВ “Сіглон”;

– максимальна віддача від використання наявного капіталу, оптимальне співвідношення між набором економічних ресурсів та обсягами проданих товарів; не достатньо висока можливість у короткі строки покрити свої короткострокові зобов’язання; не достатньо висока ступень здатності перетворити активи у готівку або отримати грошові кошти; високої платоспроможності та незалежності від зовнішніх залучених джерел формування активів; високі показники використання запасів, основних засобів, трудових ресурсів, рентабельності продаж товарів, підприємства в цілому.

Запропоновані напрями удосконалення різних аспектів діяльності підприємства: нова структурна модель організації і управління підприємства; введення до штатного розкладу додатково посаду маркетолога і економіста-аналітика; бюджетне планування на підприємстві; факторна модель планування прибутку та механізм операційного аналізу в системі планування прибутком; офіційне запровадження управлінського обліку; доопрацювання існуючої системи інформаційного забезпечення управління на підприємстві; запровадження нової версії “1C: Підприємництво – 8.7” та конфігурації “Фінансове планування”.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 15 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?