Курсова робота «Оцінка фінансового стану підприємства на прикладі ВСП «Клесівське кар’єроуправління»», 2011 рік

З предмету Фінанси · додано 22.01.2012 14:38 · від Sasha · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ. 3 Розділ 1. Основні положення теорії діагностики фінансового стану.6 1.1. Аналіз фінансового стану підприємства, його необхідність і значення.6 1.2. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства.12 1.3. Загальна організаційно-економічна характеристика ВСП «Клесівського кар’єроуправління».17 Розділ 2. Аналіз фінансового стану на прикладі Всп „Клесівське кар’єроуправління”.26 2.1. Структурно – динамічний аналіз майна підприємства.26 2.2. Структурно – динамічний аналіз джерел формування фінансових ресурсів підприємства.33 2.4. Аналіз показників фінансової стійкості ВСП «Клесівське кар’єроуправління».42 2.5. Аналіз показників ділової активності ВСП «Клесівське кар’єроуправління».45 2.6. Прогнозний аналіз фінансового стану ВСП «Клесівське кар’єроуправління» на 2011 рік.49 Розділ 3. Шляхи покращення фінансового стану на прикладі всп «клесівське кар’єроуправління».50 3.1. Діагностика можливого банкрутства ВСП«Клесівське кар’єроуправління».50 3.2. Шляхи покращення фінансового стану ВСП «Клесівське кар’єроуправління».52 Висновки.57 Список використаних джерел.61 Додатки.65

Висновок

Фінансовий стан – найважливіша характеристика економічної діяльності підприємства. Він відображає конкурентоспроможність підприємства, його потенціал в діловому співробітництві, оцінює в якій мірі гарантовані економічні інтереси самого підприємства та його партнерів за фінансовими та іншими відносинами.

Без аналізу фінансового стану сьогодні стає неможливим функціонування будь-якого суб'єкта економічної діяльності, включаючи й тих, що з певних причин не переслідують мету максимізації прибутків. Якщо ефективність господарювання є добровільною справою агента економічної діяльності, то фінансова звітність – обов'язковою: навіть дрібні приватні підприємства зобов'язані аналізувати свою фінансову діяльність, на основі якої вони будують звітність перед органами Державної податкової адміністрації.

Стійке фінансове становище формується в процесі всієї виробничо-господарської або комерційної діяльності підприємства. Однак партнерів та акціонерів підприємства цікавить не процес, а результат, тобто саме показники фінансового стану за звітний період, які можна визначити на основі офіційної фінансової звітності.

Стійка діяльність підприємства залежить як від обгрунтованості стратегії розвитку, маркетингової політики, від ефективного використання всіх існуючих в його розпорядженні ресурсів, так і від зовнішніх умов, до числа яких відносять податкову, кредитну, цінову політики держави та ринкову кон'юнктуру. Через це в якості інформаційної бази аналізу фінансового стану повинні виступати звітні дані підприємства, деякі задані економічні параметри і варіанти, при яких змінюються зовнішні умови його діяльності, котрі потрібно враховувати при аналітичних оцінках та прийнятті управлінських рішень.

Продуктивність праці та середньорічна заробітна плата зростають, що оцінюється позитивно. Збільшення продуктивність праці при зменшені середньооблікова чисельність працюючих свідчить про впровадження нової техніки і технології, покращення кваліфікації робітників, можливе звільнення низько кваліфікованих кадрів та інші причини.

Спостерігається стійке зростання обсяг фактично виготовленої продукції у 2010році на 2653тис. грн., що оцінюється позитивно, хоча середньооблікова чисельність працюючих порівняно із минулим роком зменшується у звітному році на 9 чол., але при цьому зростає продуктивність праці на 13,04 тис. грн./ чол. Кредиторська заборгованість зростає у звітному році на 33 тис.грн. або на 320 %, що є негативною тенденцією, так само спостерігається і зростання дебіторської заборгованості у звітному році на 84 тис.грн. або на 264,71%.

Що ж до чистого прибутку то дане підприємство є збитковим, хоча у 2010 році порівняно з 2009 роком чистий збиток зменшується на 906 тис.грн. або на 49,97%, це свідчить про значне покращення, але загалом це є негативною тенденцією. Також спостерігається зростання операційних витрат у звітному році на 3279 або на 18,25%, що є негативним явищем.

ВСП «Клесівського кар’єроуправління» має недостатню фінансову стійкість. Про це свідчить ряд показників. В 2009 та 2010 роках коефіцієнти поточної ліквідності, коефіцієнт швидкої ліквідності та коефіцієнт абсолютної ліквідності менше нормативних значень, що є негативним явищем. В 2010 році спостерігається позитивна тенденція до зростання коефіцієнту поточної ліквідності на 0,06 пункти. На таке зростання вплинуло збільшення оборотних активів на 6359тис. грн., і збільшення поточних зобов’язань на 9664 тис. грн..За темпами росту поточних зобов’язання на 56,68 більше оборотних активів 52,55.

Отже дане підприємство перебуває в кризовому стані, так як коефіцієнт поточної ліквідності менше 1, як у звітному так і в минулому роках. Тобто підприємство має не ліквідний баланс.

Незважаючи на те, що підприємство має добрі результати по деяких показниках, воно знаходиться в нестійкому фінансовому стані через нестачу грошових коштів. Великі обсяги готової продукції на складі свідчать про те, що дана продукція не дуже користується попитом через високу ціну, яка, в свою чергу, обумовлена великою собівартістю.

На мою думку ВСП «Клесівському кар’єроуправлінні» існує дві великі проблеми – проблема збуту та висока собівартість продукції, на них потрібно звернути особливу увагу. Проблему збуту можна вирішити через реалізацію продукції з негайною оплатою і, звісно ж, шляхом зниження відпускних цін.

Також слід зауважити, що вартість майна підприємства у звітному році порівняно з минулим роком збільшилась на 8759 тис. грн. або на 19,49%, що оцінюється позитивно - це засвідчує підприємством обсягів господарювання, тобто його платоспроможність. Таке збільшення відбулося за рахунок зростання оборотних активів на 6359тис. грн. або на 52,55%, що звичайно оцінюється позитивно. Що ж до необоротних активів то вони зросли на 757 тис.грн. або на 2,32 %. Можна зазначити наступне те, що в певній мірі оборотні активи перевищують на 52,55% над необоротними активами на 2,32% і це є позитивним.

Найбільшу питому вагу у вартості майна підприємства займають необоротні активи, хоча при цьому їх частка у звітному році зменшилась на 10,43 відсоткових пункти і становить 62,13%. Питома вага оборотних активів у звітному році збільшилась на 7,45 відсоткових пункти і становить 34.37% вартості майна підприємства

Що ж до загальної вартості пасиву підприємства із звітному році порівняно з минулим роком збільшилась на 8759 тис.грн. або на 19,49%. Власний капітал зріс у звітному році на 905тис.грн. або на 3,97%, що оцінюється позитивно. Поточні зобов’язання підприємства зросли порівняно з минулим роком на 9664 тис.грн. або на 14,26%, що оцінюється негативно. Це можна побачити графічно

Найбільшу питому вагу займають поточні зобов’язання, що є негативним фактом, хоча у звітному році знизились на 6,58 відсоткових пункти.

Доцільно також продати частину основних фондів, оскільки вони вже застарілі, а отриману суму спрямувати на придбання нового обладнання чи на розширення виробничої та збутової діяльності.

Пошук ефективних механізмів управління фінансовими ресурсами та забезпечення їх реальної інтеграції в систему ринкових відносин зумовлює необхідність розробки певної фінансової стратегії на даному етапі розвитку підприємства. Адже, сьогодні нас відділяє вже немало часу відтоді, як Україна стала на шлях ринкових перетворень. Цей шлях і досі залишається складним та заплутаним, а часом навіть незбагненним пересічному громадянину, що давно звик чути про реформування економіки, не помічаючи реальних змін на краще. На думку багатьох західних економістів, роботи яких використовувались автором під час написання даної роботи, проблема української промисловості полягає в тому, що керівники багатьох підприємств є вихованцями старої командно-адміністративної системи господарювання, в якій, при відсутності функціонуючого ринкового механізму та дефіцитності ресурсів, споживчий попит сприймався як небажане явище або, навіть, як гальмо економічного розвитку. Відмінність ринкової економіки в цьому відношенні полягає в тому, що споживчий попит в будь-якій формі розуміється виробником як стимул до збільшення обсягів виробництва.

Світовий досвід вчить нас тому, що дійсне просування на шляху реформ залежить від змін у виробничій сфері та знаходженні ефективних форм господарювання. Важливу роль в цьому процесі в Україні відіграє об'єктивний аналіз фінансового стану підприємств

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?