Курсова робота «Порядок складання і подання Звіту про власний капітал», 2011 рік

З предмету Бухгалтерський облік · додано 21.01.2012 17:55 · від Helen · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ.3 РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи складання і подання Звіту про власний капітал.5 1.1. Звіт про власний капітал у системі фінансової звітності.5 1.2. Основні методичні засади складання Звіту про власний капітал.10 1.3. Проблемні питання щодо складання Звіту про власний капітал, шляхи вдосконалення.20 1.4. Законодавче і нормативно-правове забезпечення звітності.25 РОЗДІЛ 2. Етапи розробки облікової інформації на ТзОВ «Мрія».31 2.1. Економічна характеристика ТзОВ «Мрія».31 2.2. Первинні документи.39 2.3. Журнал реєстрації господарських операцій.65 2.4. Регістри обліку.80 2.5. Головна книга.125 2.6. Оборотно-сальдова відомість.143 2.7. Фінансова звітність.147 Висновки.165 Додатки.167 Список використаної літератури.191

Висновок

Отже, як бачимо, складання бухгалтерської (фінансової звітності) підприємств, організацій, установ (юридичних осіб) є справа кропітка, творча, потребує спеціальної підготовки, наявність спеціальних вмінь та знань, змушує бухгалтера бути постійно у курсі усіх змін у законодавстві, адже не секрет, що чинне законодавство постійно зазнає змін, виправлень, уточнень, що виникають при тлумаченні норм чинного законодавства. Справа бухгалтера - подавати завжди точну, своєчасну та повну інформацію про стан справ на підприємстві як керуючим органам, так і зовнішнім користувачам. Бухгалтер повинен слідкувати за усіма подіями, що відбуваються на підприємстві, оскільки усе це впливає на відображення, подання та тлумачення інформації про фінансово-господарський стан на підприємстві. Подібний статус бухгалтера вимагає від нього знання та правильного розуміння норм чинних законів, указів, інструкцій, порядків, тлумачень, що можуть стосуватися діяльності підприємства.

Дана робота відображає лише частину завдань, покладених на бухгалтера. Під час підготовки до складання та подання фінансової звітності підприємство повинне дотримуватися вимог П(С)БО, також Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419. Він визначає суб'єктів подання звітності, звітний період, який вона охоплює, і відповідно до цього склад та терміни її подання. Відповідальність за складання та надання фінансової звітності несе керівництво підприємства. Звітним періодом для складання річної фінансової звітності є календарний рік. Перший звітний період новоствореного підприємства може бути меншим 12 місяців, але не може бути більшим 15 місяців. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку року до моменту ліквідації. Метою складання балансу є надання користувачам повної правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства наявність власного капіталу. Отримання такої інформації є необхідною умовою для прийняття управлінських рішень, а також для оцінки ефективності майбутніх вкладень капіталу та ступеня фінансових ризиків.

Метою складання Звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. Зміст і форма звіту про власний капітал, а також вимоги до розкриття інформації про власний капітал визначені П(С)БО 5 "Звіт про власний капітал". Звіт про власний капітал доповнює інформацію про фінансовий стан підприємства та зміни між датами балансу, яка надана в інших звітах: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів. Структура Звіту про власний капітал передбачає відображення кожного виду капіталу в окремій колонці. Зазначена інформація отримується з наступних джерел: Баланс та аналітична інформація до нього; Звіт про фінансові результати; установчі документи та свідоцтва про реєстрацію випуску акцій; інші. Техніка складання Звіту полягає в поступовому заповненні граф, які відображають види власного капіталу. Особливості заповнення Звіту полягають у тому, що зміна одного виду капіталу одночасно приводить до зміни іншого.

Коментар модератора

спочатку теорія - методика складання без посилань на літературу, потім багато облікових документів - первинні, журнали ордери, головна книга, потім фінансова звітність і висновки... роботу можна використовувати замість практики.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?

Подібні матеріали

Подібні визначення