Курсова робота «Організація транспортного обслуговування виробництва», 2011 рік

З предмету Економіка підприємства · додано 20.01.2012 21:39 · від reallilith · Додати в закладки
35 грн Вартість завантаження

Зміст

Вступ 3 1. Теоретичні основи організації транспортного обслуговування виробництва 5 1.1. Сутність і завдання транспортного господарства підприємства 5 1.2. Склад та організаційна структура транспортного господарства підприємства 9 1.3. Планування і організація вантажних перевезень 13 2. Оцінка рівня планування та ефективності управління транспортним обслуговуванням 20 2.1. Загальна методика аналізу ефективності використання транспортних засобів 20 2.2. Показники оцінки рівня планування та ефективності управління транспортним обслуговуванням 21 2.3. Характеристика факторів, що впливають на ефективність транспортного обслуговування 26 3. Аналіз ефективності транспортного обслуговування ВАТ «Брянкiвський завод бурового устаткування» 29 3.1. Загальна характеристика ВАТ «Брянкiвський завод бурового устаткування» 29 3.2. Матеріально-технічна база ВАТ «Брянкiвський завод бурового устаткування» 29 3.3. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності ВАТ «Брянкiвський завод бурового устаткування 32 3.4. Аналіз рівня планування виробництва та праці в транспортному господарстві ВАТ «Брянкiвський завод бурового устаткування 33 3.5. Резерви підвищення ефективності транспортного обслуговування ВАТ «Брянкiвський завод бурового устаткування 38 Висновки 40 Перелік літератури 43 Додатки 45

Висновок

Забезпечення високопродуктивного функціонування основного виробництва на машинобудівному підприємстві пов’язане з постійним переміщенням великих обсягів різноманітних вантажів як за межами, так і всередині підприємства. Проте роль транспорту не підприємстві не обмежується тільки простим переміщенням вантажів, а має, особливо у потоковому та автоматизованому виробництві, важливе організовуюче значення. Транспортні операції, тісно переплітаючись з технологічними, значною мірою обумовлюють і забезпечують ритмічність виробничого процесу.

Транспортне господарство являє собою комплекс підрозділів, що займаються вантажно-розвантажувальними роботами та переміщенням вантажів До транспортного господарства підприємства належать усі транспортні засоби, що здійснюють зовнішні і внутрішні перевезення, і всі приміщення загальнозаводського призначення (гаражі, ремонтні майстерні та ін.). Основними завданнями транспортного господарства є: забезпечення чіткого і безперервного функціонування виробничого процесу; оптимальне використання всіх видів транспортних засобів; механізація і автоматизація навантажувально-розвантажувальних робіт; підвищення продуктивності праці робітників транспортного господарства; зниження собівартості транспортних операцій; постійна підтримка транспортних засобів у робочому стані.

Вирішення завдань поставлених перед транспортним господарством має непересічне значення, оскільки раціональна організація транспорту сприяє ритмічності, скороченню тривалості циклу, зростанню продуктивності праці та зниженню собівартості продукції. Якість вирішення поставлених перед транспортним господарством завдань залежить від вірного вибору складу та побудови ефективної організаційної структури транспортного господарства. Підвищення ефективності діяльності транспортного господарства залежить від планування вантажоперевезень та вибору транспортних засобів для їх здійснення.

Оскільки основним завданням транспортного господарства промислових підприємств, є збільшення прибутку за рахунок підвищення ефективності транспортних операцій. Ефективність транспортного господарства повинна систематично перевірятись в процесі оцінки рівня планування та ефективності управління транспортним обслуговуванням шляхом розрахунку загальних та спеціальних показників діяльності транспортного господарства. Вказані показники транспорту свідчать про результати роботи окремих транспортних підрозділів, а також транспортного господарства в цілому. Аналіз названих показників дає можливість виявити резерви та накреслити напрямки можливого підвищення рівня організації та ефективності транспортного обслуговування вироб-ництва.

На ефективність транспортного обслуговування підприємства впливає ряд факторів, які можна класифікувати за певними ознаками: природні, матеріально-технічні, технологічні, організаційні, соціально-економічні.

Основними напрямами підвищення ефективності роботи транспортного господарства є: економічне обґрунтування вибирання транспортного засобу; оптимізація вантажопотоків; скорочення середнього віку транспортних засо-бів із збільшенням питомої ваги прогресивного транспорту; підвищення рівня механізації і автоматизації навантажувально-розвантажувальних робіт; поліпшення системи планування перевезень і диспетчерського регулювання; вдосконалення технічного обслуговування внутрішньозаводського транспорту; вдосконалення нормування, обліку і контролю використання транспортних засобів, мотивація підвищення ефективності їх експлуатації.

В загальному по ВАТ «Брянкiвський завод бурового устаткування» можна сказати, що воно є збитковим, неефективно використовує наявні трудові, матеріальні ресурси. Собівартість продукції надзвичайно висока, в зв’язку з чим підприємство зазнає значних збитків. Щодо продуктивності праці то вона є низькою, а її коливання зумовленні зменшення обсягів виробництва продукції, скороченням персоналу. Підвищення продуктивності праці на нашому підприємстві не є вмотивоване величиною заробітної плати, величина якої є надзвичайно низькою. Підприємство неефективно використовує фонд робочого часу, кваліфікація робітників не відповідає кваліфікації виконуваних робіт, підприємство покидає висококваліфікований персонал. Матеріально-технічна база підприємства застаріла, основні фонди не оновлюються. Обладнання на підприємстві є морально застарілим і зношеним, енергомістким, а тому очікувати, що на ньому можна буде виготовити конкурентноспроможну продукцію не варто. Підприємство вже на протязі 8 років є збитковим і з кожним роком збитки значно зростають.

Отже, ВАТ «Брянкiвський завод бурового устаткування» є збитковим – воно нерентабельне і неприбуткове. На даному етапі існує незадовільний стан роботи.

Щодо транспортного господарства ВАТ «Брянкiвський завод бурового устаткування», то тут слід відмітити невисокий рівень використання робочого часу, невисоку величину показника трудової дисципліни. Негативними показниками є невисокий рівень використання вантажопідйомності транспортних засобів та коефіцієнту використання транспортних засобів.

Тому на підприємстві рекомендується переглянути і вдосконалити систему вантажоперевезень, максимізувати коефіцієнт використання вантажопідйомності транспортних засобів. Також доцільно провести ряд заходів щодо покращення трудової дисципліни на підприємстві в цілому і в транспортному відділі зокрема. Рекомендується також привести розряд робітників відповідно до розряду виконуваних ними робіт.

Перед завантаженням, ви можете звернутися до адміністратора сайту, та ознайомитися з роботою через Skype (live:intellectnova)

Завантаження буде доступне після авторизації та поповнення балансу на 35 грн

Зайти на сайт

Забули пароль? Ще не зареєстровані?